Stát, země, rituály

Česká státnost raného a vrcholného středověku

Termín: 18. 10. 2005
Místo konání: Rektorát MU, Brno

Sympozium si klade za cíl sledovat problematiku konstituování české státnosti v době knížecí, vývoj státní a zemské symboliky a otázky spojené s vytvářením kolektivní paměti. Snahou organizátorů je recepce metod používaných již delší dobu francouzskou i např. polskou historiografií. Cílem setkání jsou také přípravné práce na vydání kolektivní monografie "Stát, státnost a rituály českého středověku".

Pořadatelé:
Historický ústav FF MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Odpovědná osoba:
doc. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Kontaktní osoba:
doc. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.