Pecunia nervus societatis Moravicae

Termín konání: 21. listopadu 2005
Místo konání: Filozofická fakulta MU v Brně

Pracovní seminář bude věnován problematice peněžních vztahů na Moravě v období od poloviny 14. do počátku 17. století, úloze peněz v životě jednotlivých společenských vrstev, institucím a osobám „pracujícími“ s financemi.

Pořadatelé:
Historický ústav FF MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Odpovědná osoba:
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Kontaktní osoba:
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr., tel/fax 549493552
Mgr. Tomáš Borovský, PhD., tel/fax 549493249