Moravské vyrovnání z roku 1905

Možnosti a limity národnostního vyrovnání ve střední Evropě

Termín: 10. – 11. 11. 2005
Místo konání: Sál VUT, ul. Antonínská, Brno

Akce je pořádána za spolupráce řady vědeckých institucí k výročí tzv. Moravského vyrovnání, kompromisní dohody o vypořádání národnostních sporů mezi českou a německou zemskou reprezentací. Cílem je hledat společné a rozdílné rysy pokusů o národnostní vyrovnání v různých korunních zemích habsburské říše a sledovat příčiny a důsledky kompromisu, uzavřeného na zemské úrovni, v různých sférách veřejného dění. Organizátoři počítají s vydáním konferenčního sborníku.

Pořadatelé:
Historický ústav FF MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Historický ústav AV – pobočka Brno
Odpovědná osoba:
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Kontaktní osoba:
Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D., tel. 607574875