Romantismus: Přirozený svět dosvědčující i zastírající svého Stvořitele

Pozvánka na 31. víkendový seminář pro zájemce o teologii

Romantismus: Přirozený svět dosvědčující i zastírající svého Stvořitele,

který se bude konat ve dnech 5. a 6. listopadu 2010 v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2. Seminář začíná v pátek 5. 11. v 17 h a v sobotu 6. 11. v ca 18 h.

Mezioborová studentská konference s mezinárodní účastí

Pořadatelé: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy (MU), TKT ETF UK, Institut Ekumenických studií


Program
Pátek:
16.30 káva, čaj
17.00 Ivana Noble (ETF UK): Úvod k tématu: Přirozený svět dosvědčující i zastírající svého Stvořitele
17.15 Jiří Hanuš (FF MU): Romantismus a křesťanství: historická perspektiva
17.40 Jan Kranát (ETF UK): Schleiermacher
18.20 diskuse
19.00 večeře a přesun na ETF
20.00 romantický koncert: hrají Terezie Fialová a Petra Milarová, klavír HAMU Praha
J. Brahms: Klavírní kusy op.118
B. Smetana: Polka Fis dur, Oves
F. Chopin: Etuda E dur op. 10, č.3
A. Dvořák: Slovanské tance pro čtyři ruce č.8,10,15
Sobota:
8.30 ranní modlitba
9.00 Parush Parushev (IBTS): Romantické vlivy na počátky hnutí Slavjanofilů
9.40 Joshua Searle (Trinity College, Dublin): Romantické kořeny utopie
10.20 diskuse
11.00 káva, čaj
11.30 Václava Bakešová (PF MU) Victor Hugo a jeho vztah k náboženství
12.00 Jiří Kudrnáč (FF MU): Reflexe Máchova díla v české literatuře 2. pol. 19. století
12.30 diskuse
13.00 oběd
14.30 - 16.00 Workshopy
A. Jan Kranát: Schleiermacher
B. Tatana Petrasova: Romantismus ve výtvarném umění
C. Jan Šulc: Romantismus v české literatuře
D. Joshua Searle: Romantické apokalyptické představy
16.00 káva, čaj
16.30-17.00: Shrnutí workshopů, závěr semináře
17.00 liturgie
Neděle:
Máchovská pouť - doprovodný program organizovaný studenty (Adam Borzič)