Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914

Termín: 3. 11. 2006
Místo konání: FF MU, Brno

Kolokvium Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU a CDK, 3.11. 2006 (pátek), Filozofická fakulta MU, Brno, budova C, zasedací místnost děkanátu.


Program:
9.00-10.30
Jiří Hanuš:
Úvodní slovo
Jiří Malíř:
Sekularizace a politika v habsburské monarchii v 19. století
Martin Markel:
Reakce na sekulární politiku – vznik křesťansko-sociálního hnutí na jižní Moravě (90. léta 19. století)
Lukáš Fasora:
Sociální souvislosti procesu sekularizace v malých komunitách – na příkladu čtyř moravských obcí na přelomu 19. a 20. století
10.45-11.45
Jan Randák:
Sekularizace náboženské řeči a gest v revoluci 1848
Milan Řepa:
Sekularizace na Moravě v řeči symbolů
Jaroslav Šebek:
Sekularizace německého obyvatelstva v českých zemích a na Moravě
12.00-13.45
Pavel Marek:
Je kněz požadující odluku cirkve od státu odpadlíkem? (Reflexe českého katolického agrarismu v letech před 1. sv. válkou)
Zdeněk R. Nešpor:
Protestantské konfesionální školství v českých zemích v dlouhém 19. století