Sekularizace dělnického prostředí v 19. století

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura; Historický ústav Filozofické fakulty MU; Historický ústav AV ČR – pobočka Brno a Matice moravská

srdečně zvou na kolokvium

Sekularizace dělnického prostředí v 19. století,

které se koná dne 14. května 2009 (čtvrtek) v zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Arna Nováka 1 od 10 hodin.


Program jednání
10.00:
Zahájení – Jiří Malíř (Brno)
Lukáš Fasora (Brno): Inspirace německou historiografií
Jiří Hanuš (Brno): Inspirace anglickou historiografií
Pavel Marek (Olomouc): Vzájemné vztahy socialistického a katolického dělnictva
Roman Holec (Bratislava): Slovenský robotník medzi Bohom a Marxom
Marie Mackova (Pardubice): Náboženská otázka ve státních tabákových továrnách
12.30 – 13.30
přestávka na oběd
13.30:
Kristina Kaiserová (Ústí nad Labem): Sekularizační inspirace německých dělnických stran v severozápadních a severních Čechách v ideovém milieu císařského Německa
Milan Řepa (Brno): Sekularizace ve světle zločinu "rušení náboženství" II.
Eduard Burget (Praha): „Odhodiv kladivo a chopiv se péra“ – Tomáš Josef Jiroušek, organizátor křesťansko-sociálního dělnictva
Josef Šebesta (Praha): Dělnická píseň jako sekularizační prvek v české měšťanské společnosti 19. století
Martin Jemelka (Ostrava): Tradice a kořeny bezvěreckého hnutí v prostředí ostravského dělnictva