VI. kongres českých slavistů

Česká asociace slavistů a Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

V Brně 28. 4. 2021


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na

VI. kongres českých slavistů,

který se koná ve dnech 20.–21. 10. (října) 2021


na téma

Česká a slovenská slavistická komparatistika a wollmanovská tradice

Forma bude určena podle aktuální situace.

Téma zahrnuje klíčová témata široké komparatistické slavistiky a wollmanovské tradice včera a dnes od koncepčních, metodologických, tematických a personálních problémů až po otázky současné mezinárodní slavistiky. Pokrývá všechny slavistické disciplíny v jejich srovnávacím propojení, nové metodologické přístupy, objevné materiály a neřešené problémy, dějiny a teorii slavistické komparatistiky a badatelské výhledy.

Speciální panel bude věnován tradicím a současnosti brněnské slavistiky v evropských a světových souvislostech.

Věříme, že Vás tematika kongresu zaujme a že budete moci přispět k programu kongresu referátem nebo diskusním příspěvkem.

Deadline přihlášek a zaplacení kongresového poplatku:

31. 8. 2021

Kongresový poplatek: Kč 1000,– (platba bezhotovostním převodem na účet ČAS): 195154252/0300

Přihláška ke stažení zde

Se srdečnými pozdravy

za organizátory: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., předseda ČAS, vedoucí Ústavu slavistiky FF MU, e-mail: <Ivo.Pospisil@phil.muni.cz>


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat