Na Benešově ulici

Simeona Jedličková

Loučení, vítání, slzy i smích,
Hlomoz a vrčení, bublání v nich.

Spěchání, mávání, kroky a běh,
Naděje mizení, klení a vzdech.

Motorů škytání, cigaret dým,
Křik dětí, cinkání, řehot a plyn.

Vlnění nad hlavou, převozník níž.
Dveře jsou zavřeny – nu, sbohem již.

Mgr. Simeona Jedličková absolvovala dvouoborové bakalářské studium Estetiky a Francouzského jazyka a literatury na FF MU. Dále pokračovala v magisterském studiu Estetiky, které ukončila diplomovou prací Poetika v Rozpravách Pierra Corneille. V doktorském studiu se dále zabývá estetikou a teorií umění vybraných frankofonních autorů.

Kontakt: 146971@mail.muni.cz


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat