Stipendijní program na podporu technologií ve výuce FF MU

K čemu je program určen?

Mezi strategické priority Masarykovy univerzity patří kvalitní vzdělávání reflektující aktuální trendy. To zahrnuje inovace a nové metody vzdělávání v souladu s tzv. Universal Design for Learning. Mezi trendy spadá využívání e-learningových systémů, jakými jsou Moodle či Google Classroom, nástrojů pro spolupráci online, jako je Office 365 nebo Google Apps, či redakčních systémů a sociálních sítí. Z hlediska výukových principů se klade důraz na přístupy podporující otevřené nebo kolaborativní vzdělávání, personalizaci či digitální kompetence studujících.

Záměrem Filozofické fakulty MU je pomoci zaměstnancům a studujícím s orientací v aktuálních trendech ve vzdělávání. Cílem Stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce FF MU je proto poskytnout finanční prostředky potřebné k tomu, aby tyto trendy mohly být zohledněny a byly při výuce uváděny do praxe.

Do programu můžete přihlásit nejvýše jeden projekt ve finančním rozsahu 10.000–30.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny výhradně pro výplatu stipendií studujících zapojených v roli asistenta vyučujících.

  Jaké typy projektu můžu do programu přihlásit?

Tvorba a správa e-learningových podpor

Vytvářet e-learningovou podporu může znamenat, že buď tvoříte online rozšíření své prezenční výuky a chystáte se tedy využívat model tzv. blended learning (b-learning), tzn. kombinaci prezenční a online výuky, nebo vytváříte e-kurzy pro plně distanční výuku. K tomu patří také správa a tutorování kurzů, v případě kurzů pro veřejnost příp. i marketing.

Technologie do výuky

Využíváním technologií ve výuce se myslí např. vytváření videí pro účely výuky nebo využívání iPadů či speciálních aplikací přímo v hodině.

Pokud máte v úmyslu vytvářet výuková videa a budete chtít asistenci ze strany Videostudia CIT FF MU, je zapotřebí včas konzultovat případnou podobu spolupráce.

  Chtěli byste vědět více nebo vám není něco jasné?

Napište nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info