Nabídli jsme pomoc českým i ukrajinským studujícím, zřídili jsme linku psychologické pomoci. Každý z nás může přispět finančním darem.

Web fakulty  |  26. 2. 2022, 15:24  |  English

Fakultní newsletter

Vyjádření děkana k aktuálnímu dění na Ukrajině

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás informoval o postojích a krocích, které v posledních dnech deklarovala a učinila Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v reakci na ruskou invazi na Ukrajině.

Již ve čtvrtek 24. února jsem jménem fakulty vyjádřil plnou podporu prohlášení rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše proti válce na Ukrajině. Ještě týž den jsem odeslal ukrajinským studentům a akademikům působícím na FF MU osobní dopis, v němž jsem jim nabídl pomoc v tíživé situaci, ať už v podobě studijních úlev nebo stipendijní či jiné podpory. V pátek 25. února se FF MU připojila k protiruským sankcím Masarykovy univerzity formou vypovězení meziuniverzitních dohod o spolupráci s ruskými vysokými školami. Zároveň jsem vyzval pět studujících FF MU, kteří v současnosti pobývají na univerzitách v Rusku, k okamžitému návratu do vlasti, přičemž jim byla nabídnuta plná podpora fakulty při zajištění dopravního spojení a dalších logistických záležitostí s tím spojených. I když fakulta jednoznačně odmítá jednání Ruska vůči Ukrajině, obeslal jsem také ruské studující a akademické pracovníky působící na FF MU a nabídl pomoc také jim. Předpokládám totiž, že řada z nich nesouhlasí s agresí, a jsem přesvědčen, že by řadoví občané měli být co nejméně dotčeni sankcemi proti odsouzeníhodnému jednání vládních činitelů Ruska.

Nad hlavní vchod do areálu FF MU na Arna Nováka byla v pátek vyvěšena vlajka Ukrajiny jako výraz solidarity s ukrajinským národem a jako projev protestu proti ruské invazi. Jsme však připraveni nejen k symbolické podpoře, ale také ke konkrétním činům. Vítám proto iniciativu Psychologického ústavu FF MU, který zřídil krizovou linku pomoci (nejen) ukrajinským spoluobčanům. Pokud jste i vy dotčeni nastalou situací a potřebujte pomoc, můžete se obrátit také na fakultní koordinátory pomoci ve studijních, ale i dalších záležitostech na e-mailech czv@phil.muni.czstudijni@phil.muni.cz. Jestliže naopak pomoc nabízíte, můžete přispět do univerzitní sbírky nebo se zaregistrovat v dobrovolnickém centru MUNI POMÁHÁ.

Jménem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vyjadřuji hluboké pobouření aktuálními kroky Ruska a plnou podporu Ukrajině.

V úctě
Milan Pol, děkan

Prohlášení rektora Masarykovy univerzity k válce na Ukrajině

Vedení Masarykovy univerzity je šokováno dalším vývojem na Ukrajině, kde se Rusko dopustilo a dopouští zcela účelové a promyšlené vojenské agrese vůči jinému nezávislému státu.

Zjistěte více
 

Fakulta zřídila krizovou linku s psychologickou pomocí

Na lince budou k dispozici rusky i česky mluvící studenti posledního ročníku psychologie s ukončeným výcvikem v krizové intervenci. Službu mohou využít všichni, které zasáhla válka na Ukrajině, bez ohledu na národnost.

Zjistěte více

Pomozte Ukrajině finančním darem

Masarykova univerzita v reakci na situaci na Ukrajině vypsala finanční pomoc určenou na vzdělávací a humanitární účely. Dlouhodobě v rámci svých možností nabízí studentům a akademikům v reakci na násilí nebo perzekuční postup vůči těm, kteří vyjadřují nesouhlas s nedemokratickými postupy, pomocnou ruku. Podpořit ukrajinské studenty a akademiky je možné formou finančního daru, příspěvek lze poskytnout přes Obchodní centrum MU.

Zjistěte více

Mohlo by vás zajímat

MUNI pomáhá Ukrajině  Externí odkaz

Video: Rektor k dění na Ukrajině, výuce, epidemii, rozpočtu a přihláškám  Externí odkaz

MU vypsala pomoc Ukrajině na vzdělávací a humanitární účely  Externí odkaz

Politolog Holzer: Rusko bylo, je a bude tak silné, jak mu Západ dovolí  Externí odkaz

Příští pravidelné číslo fakultního newsletteru vyjde začátkem března. Příspěvky můžete zasílat na propagace@phil.muni.cz.

Odkaz  Web fakulty Odkaz  Sekce Student Odkaz  Starší newslettery

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Discord     Twitter     LinkedIn     Youtube