Zasáhla vás válka na Ukrajině? Fakulta zřídila krizovou linku s psychologickou pomocí

24. 2. 2022

Bez popisku

Psychologický ústav FF MU zřizuje v souladu s prohlášením rektora ze dne 24. 2. 2022 k válce na Ukrajině, k němuž se přihlásil také děkan fakulty Milan Pol, krizovou linku psychologické pomoci pro ukrajinské studující, akademické pracovníky i ukrajinské občany, kteří momentálně žijí na území města Brna a Jihomoravského kraje. Službu mohou využít také ruští občané, kteří válečný konflikt odmítají a cítí se být válkou na Ukrajině zasaženi. Čeští občané mohou využít např. služeb Modré linky

Telefonický kontakt: +420 771 234 434

Linka bude v provozu od 25. 2. 2022 v těchto dnech a hodinách:

 • Pondělí 16:00-18:00 hod.
 • Úterý 18:30-20:30 hod.
 • Středa 16:00-18:00 hod.
 • Čtvrtek 16:00-18:00 hod.
 • Pátek 18:00-20:00 hod.
 • Sobota 15:00-17:00 hod.

Na lince budou k dispozici rusky i česky mluvící studenti posledního ročníku psychologie s ukončeným výcvikem v krizové intervenci pod supervizí odborného garanta s příslušným vzděláním a výcvikem, PhDr. Kateřiny Bartošové, Ph.D.

V případě potřeby bude počet telefonních linek navýšen a rozšířeny hodiny, v nichž bude krizová linka k dispozici. Po předchozí telefonické domluvě je možné i osobní setkání. 

Департамент психології Філософського факультету Університету ім. Масарика відповідно до звернення ректора від 24. 2. 2022 р. щодо війни в Україні організує ГАРЯЧУ ЛІНІЮ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ, АКАДЕМІКІВ Й УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН, ЯКІ НА ДАНИЙ ЧАС ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА БРНО ТА ПІВДЕННОМОРАВСЬКОГО КРАЮ.

Контакт: +420 771 234 434

Лінія працюватиме з 25. 2. 2022 р. у наступні дні та години:

 • Понеділок 16.00-18.00
 • Вівторок 18.30-20.30
 • Середа 16.00-18.00
 • Четвер 16.00-18.00
 • П’ятниця 18.00-20.00
 • Субота 15.00-17.00

НА ГАРЯЧІЙ ЛІНІЇ ПРАЦЮВАТИМУТЬ СТУДЕНТИ ОСТАННЬОГО КУРСУ ПСИХОЛОГІЇ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ РОСІЙСЬКОЮ ТА ЧЕСЬКОЮ МОВАМИ ТА ПРОЙШЛИ ПРАКТИКУ З НАДАННЯ ДОПОМОГИ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ, А САМЕ ПІД НАГЛЯГОМ СПЕЦІАЛІСТА З ВІДПОВІДНОЮ ОСВІТОЮ ТА НАВИКАМИ (гарант: PhDr. Катержіна Бартошова, Ph.D.).

У випадку необхідності буде кількість телефонних ліній збільшено, так само як і кількість годин, протягом яких гаряча лінія працюватиме.

Департамент психологии Философського факультета Университета им. Масарика в соответствии с обращением ректора от 24. 2. 2022 г. в отношении войны в Украине организует ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УКРАИНСКИХ СТУДЕНТОВ, АКАДЕМИКОВ И УКРАИНСКИХ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРНО И ЮГОМОРАВСКОГО КРАЯ.

Контакт: +420 771 234 434

Линия будет работать с 25. 2. 2022 г. в следующие дни и часы:

 • Понедельник 16.00-18.00
 • Вторник 18.30-20.30
 • Среда 16.00-18.00
 • Четверг 16.00-18.00
 • Пятница 18.00-20.00
 • Суббота 15.00-17.00

НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ БУДУТ РАБОТАТЬ СТУДЕНТЫ ПОСЛЕДНЕГО КУРСА ПСИХОЛОГИИ, ВЛАДЕЮЩИЕ РУССКИМ И ЧЕШСКИМ ЯЗЫКАМИ, ПРОШЕДШИЕ ПРАКТИКУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОМОЩИ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ, А ИМЕННО ПОД ПРИСМОТРОМ СПЕЦИАЛИСТА С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ И РАБОЧИМИ НАВЫКАМИ (гарант: PhDr. Катержина Бартошова, Ph.D.).

В случае необходимости будет количество телефонных линий увеличено, также как и количество часов, в течении котороых горячая линия будет работать.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.