Vedoucí ústavu jsou na FF pověřeni děkanem vedením na dobu trvání děkanského mandátu. Jeho ukončením končí i pověření. Podmínkami vyhlášeného výběrového řízení se snažím přiblížit Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Masarykovy univerzity a připravit podmínky pro opuštění dosavadní praxe volby, která měla své oprávnění v předchozí situaci, ale ztrácí ji v nových, mnohem kompetetivnějších podmínkách.

Nechtěl jsem na dnešním volebním shromáždění snižovat důstojnost tohoto setkání usvědčováním některých diskutérů-voličů z omylu (krátké paměti/nepozornosti), tak aspoň zde pro pořádek dodávám:

Je to normální, není to normální? Co všechno je třeba regulovat, normovat, uzákonit? Jsme před zákonem všichni debilové?.

Když jsem ráno vyjížděl autem do práce, tak jsem se na úzkých cestách sídliště vyhýbal s protijedoucím autem tím stylem, že jeden musí zajet někam hodně stranou, nechat druhého projet a pak může pokračovat. Při míjení si řidiči v takové situaci mávnou rukou, něco na způsob "Dík, žes uhnul a můžeme rychle pokračovat", "Není zač, však příště to uděláš ty pro mě". No a toto mě potkalo na pár metrech hned tříkrat. Při posledním míjení kynutí rukou jsem si už říkal, že ten den začíná nějakou přemírou lásky a vzájemného pochopení a tolerance. No ale pak jsem vyjížděl na hlavní, dal několika autům přednost, pak se blížilo další, které ovšem blikalo doprava, na cestu, ze které jsem vyjížděl. Vystartoval jsem tedy, ale on to byl jen zapomenutý blinkr, takže řidič na hlavní musel trochu přibrzdit - žadný adrenalin. Ale bliknul si na mě, jako že jsem moula nebo tak něco. Já mu v duchu odvětil něco jako Baňýku a bylo to. Svět se vrátil do normálu, na chvíli porušená rovnováha dobrého a zlého byla obnovena.

Tak mne napadlo, jestli to není nějaký obecně platný zákon zachování dobra a zla. Velmi by mne to potěšilo, protože v tom případě by fakultu musely v blízké budoucnosti čekat krásné a radostné události plné vzájemného pochopení a plodné spolupráce. Obávám se však, že moje hypotéza má nějaké slabiny, pokud není úplně pitomá.

Na zasedání Vědecké rady FF MU dne 2. 2. 2012 jsme měli milou povinnost. Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. oslavuje v těchto dnech (9. 2.) své 70. narozeniny, a to se nám zdálo jako dobrá příležitost ocenit jeho dosavadní práci pro fakultu pamětní medailí FF. Přejeme mu, aby mu jeho skvělá fyzická i mentální kondice ještě dlouho vydržela, kromě práce pro fakultu mu děkujeme za Banditu a Leoše a další kousky a třeba se ještě nějakých dalších dočkáme. Dovolím si jednu malou ukázku z oslavencových legrácek.

V pátek dopoledne zazněl rozsudek. V pátek odpoledne a zejména v sobotu ráno byly noviny plné zpráv o akademické frašce pře soudem, šikaně, výhrůžce etc. Pochopitelně. Velmi často ovšem byly i plné hodnocení a dalších odsudků - ten hlavní by se asi dal shrnout do podoby jednoho z nich:

"Přestože byl odborník na Kantovu mravní filozofii shledán vinným, na fakultě dál přednáší." (MFD) Moc by mne zajímalo, jak v pátek odpoledne zjistili, že dál přednáší. Tím spíše, když jsem jim dokola opakoval - pracovně právní důsledky ze stávajícího (nepravomocného - pro některé tydýty: dokud to není směroplatné, jak říkala Máňa) rozsudku nelze vyvozovat. Ale lze iniciovat jednání Etické komise MU a konzultovat věc s právníky. Ale to je asi moc střízlivé - lepší je napsat, že vyhrožuje a stále učí etiku (no, víme, že neučí).

A v tomto tydýctví exceluje reportérka z MFD. V pátek odpoledne jsem se domlouval s panem rektorem na dalších opatřeních, postupu a prohlášení pro tisk. Shodli jsme se na tom, co je možné a co nutné a jak to formulovat veřejnosti. Myslím, že mohu citovat dohodnutou formulaci pana rektora

"Už dřív jsem tyto útoky jednoznačně odsoudil. Pokud by se prokázalo, že autorem anonymních mailů je člen akademické obce, což dnešní rozsudek naznačuje, pak to považuji za mimořádně smutné.
Dnešní rozhodnutí soudu beru na vědomí. V případu to znamená určitý posun. S ohledem na to, že rozsudek není pravomocný, nelze z něho vyvozovat pracovně právní důsledky. Již nyní však s děkanem jednáme o možnostech dalšího postupu."

a pro jistotu mohu zopakovat mou formulaci téhož:

1. Respektování rozhodnutí soudu. Musíme však vyčkat na okamžik, až bude rozsudek pravomocný.
2. Čekání na pravomocnost rozsudku nemusí být dobou nečinnosti.
3. Pracovně právní důsledky budou závislé na konečné podobě pravomocného rozsudku a záležitost bude konzultována s právníky.
4. Tedy, nabude-li rozhodnutí o vině právní moci, bude to záležitost pro Etickou komisi MU a konzultace s právníky.

A ten tydýt si vezme z každého kousek a postaví to proti sobě:

„Nemůžeme nic dělat,“ tvrdí děkan fakulty Josef Krob. „Jednáme o možnostech dalšího postupu,“ kontruje rektor univerzity Petr Fiala.

Vedení filozofické fakulty i akademický senát budou v kauze výhrůžných e-mailů asi čekat na to, jak rozhodne krajský soud. „Je to mimořádně smutné,“ tvrdí rektor.

Jo, to by bylo něco, kdyby tak mohla napsat ještě něco o tom, jak to rozeštvalo funkcionáře MU. To by se nemuselo moc myslet a psalo by se to samo. No, zklameme ji. Není to tak, v dalším postupu se s panem rektorem shodujeme.

No a dnes (je pondělí) zasedalo kolegium FF a (kromě takových prkotin, jako je rozpočet na rok 2011), projednalo i ty možnosti dalšího postupu:

vzhledem k rozhodnutí soudu
1. ukončuje děkan členství prof. Horyny
a) ve Vědecké radě FF MU
b) v Ediční komisi FF MU
2. vedoucí katedry pozastavuje účast prof. Horyny na výuce povinných kurzů

A dál nic neděláme a čekáme až bude rozsudek pravomocný.

Diskuse

K předchozím linkům ještě jeden
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10324452510-udalosti-v-regionech-plus-brno/311281381950225/


Ten však musím doplnit komentářem, protože jsem tam stihl říct asi jen třetinu ze zamýšlené odpovědi. Většinu času jsme kroužili kolem toho, jak moc já jsem přesvědčen o vině a jak moc souhlasím s výrokem soudu. Myslím, že je to dokonce ta nejméně podstatná část. Pokusím se to tedy uvést do souvislosti:

0. Mám nějaký názor na autorství mailů. Osobní věc, která nepadá na váhu oficiálního rozhodování stejně jako pochybnosti o práci s argumenty technické povahy při dokazování skutku u soudu. Není to důležité a mrzí mne, že to zabralo podstatnou část rozhovoru.

To podstatné je, že

1. Respektuji rozhodnutí soudu. Jak jsem již dříve několikrát opakoval, jsem odhodlaný postupovat nekompromisně a v souladu se všemi možnostmi, které mi zákony i předpisy MU umožní. Musím však vyčkat na okamžik, až bude rozsudek pravomocný.

2. Čekání na pravomocnost rozsudku nemusí být dobou nečinnosti.

3. Pracovně právní důsledky budou závislé na konečné podobě pravomocného rozsudku a záležitost budu samozřejmě konzultovat s právníky. Za předpokladu, že se radikálně nezmění směrem k přísnějšímu potrestání, současný zákoník práce neposkytuje nástroj k okamžitému ukončení pracovního poměru.

4. Tedy, nabude-li rozhodnutí o vině právní moci, bude to záležitost pro Etickou komisi MU a konzultace s právníky.

Je mi líto, že se to nedá vyřešit všechno přes víkend a budeme muset čekat na výsledky dalšího dějství.

Diskuse

No tak to je tedy něco. Reportáž ČT24 http://www.ct24.cz/vysilani/2011/02/01/311281381990201-18:00-udalosti-v-regionech-brno/ (čas 17:03) je fajn. Plno obrázků, všelijaké povídání, dobrá informace. Až na to, co tam povídá ing. Kříž z odboru projektů MŠMT. Na dotaz, proč došlo ke zpoždění v předělení peněz na projekt, odpovídá, že si za to může škola sama, protože nedodala včas potřebné podklady s požadovanými parametry.

Tak si to zopakujme. Projekt se podával na základě výzvy, jejíž uzávěrka byla 31. 12. 2010. Obvyklá praxe je taková, že se projekt podá dříve než na poslední den, uřednící si to prohlédnou a řeknou si o doplnění, pokud jim něco chybí. Náš projekt jsme podali na konci srpna, od září tedy byl MŠMT k dispozici, během následujícího měsíce jsem doplnili (eufemismus pro ukázaní, na kterém místě dokumentace se nalézá to, co chtěli doplnit) požadované, projekt získal dostatečné bodové hodnocení, byl přijat a zařazen do zásobníku projektů k financování. To vše s dostatečnou rezervou před koncem roku.Už z principu takový projekt nelze podat pozdě. Pozdě podané se nepřijímá. Buď se podá řádně v termínu, nebo vůbec ne.

A teď pan inženýr, který přišel na ministerstvo až měsíc po našem projektu (v říjnu 2010), prohlásí, že jsem dodali pozdě podklady.

Dokument směrující fakultu na dalších 5 let je definitivně schválen. Dlouhodobý záměr FF MU na roky 2011-2015 prošel všemi stupni projednávání a je již uložen na dokumentovém severu.

http://is.muni.cz/do/phil/uredni_deska/zpravy/Dlouhodoby_zamer_FF_2011O2015.doc?info

Je po volbách děkana, a i když to ještě není definitivní (rozhodující je jmenování rektorem), už mne upozornil B. H., že teď to můžu konečně rozbalit. Jak nám ukázal pan prezident, druhé volební období je pro jmenovaného mnohem svobodnější, kreativnější a třeba i... jo řeknu to, diktátorštější. Už se totiž není třeba zalíbit voličům, protože třetí volební neexistuje. Takže s plnou silou do toho. Posbírám síly, jenom ještě váhám, kde s tím začít. Koupit rákosku a zlepšovat mezilidské vztahy? Nebo s ní raději vyrazit na ministerstvo pro peníze? Nebo s její pomocí vybírat vhodné a kvalitní uchazeče o studium? Nebo řezat asistenty až do úplného zhabilitování? No, ještě s tím počkám, aby si to třeba pan rektor nerozmyslel.

Jo, kandiduji opět na post děkana. Takže zcela vážně. (MP si z toho stejně bude dělat čurinu.)

Teze volebního programu

1. Rozpočet a financování

Lze očekávat výrazné změny ve způsobu financování VŠ, což podstatným způsobem ovlivní obě naše hlavní činnosti – výuku i výzkum. Jsem přesvědčen, že je strategicky velmi výhodné udržovat obě dvě aktivity vyrovnané tak, aby žádná nebyla posilována na úkor druhé, i kdyby se to třeba momentálně zdálo ve světle právě platné dotační politiky výhodné. Nelze totiž reagovat v těchto aktivitách tak rychle, jak rychle se mohou měnit priority vyhlašované politickou reprezentací a způsoby výpočtu finanční podpory a jedině rovnoměrné rozložení sil do obou směrů naší činnosti zajistí potřebnou dávku stability i při změnách metodik.

2. Studium

Nadcházející období bude v duchu neustálého opakování hesla „od kvantity ke kvalitě“. Podtextem tohoto hesla je zastavení nárůstu počtu studentů, případně jeho snížení s tím, že se předpokládá jaksi automatické zvýšení kvality. Aby toto heslo mělo vůbec nějaký smysl, je třeba si uvědomit, že automaticky se nezkvalitní nic. Tím, že se sníží počet studentů, není nijak zaručena kvalita zbytku. Je třeba rozlišit kvalitu

· tj. schopnosti a dispozice uchazečů a studentů, kteří projdou nějakou formou výběru, tedy je nutné věnovat pozornost i těmto formám výběru (státní maturita?, TSP, oborové testy…)

· samotné výuky, prostředí, nástrojů, celého zázemí (učebny, učitelé, administrativa).

Zvýšenou pozornost v tomto procesu bych rád věnoval

· studentské/učitelské mobilitě v nejrůznějších podobách – od studijních pobytů až po společné studijní programy

· kurzům (možná lépe celým „studijním blokům“) v cizích jazycích – a to jak v souvislosti s předchozím bodem, tak i samostatně podle podmínek na jednotlivých oborech.

Celý proces usilování o kvalitu by neměl končit jenom splněním více či méně smysluplných kritérií a indikátorů, ale především optimalizací průchodnosti a návaznosti jednotlivých stupňů studia od bakalářského až po doktorské tak, aby fakulta dosáhla stavu, kdy bude schopna pružně reagovat na očekávané změny ve způsobu určování normativní dotace. Pokud se vedle těchto finančních ohledů podaří udržovat a zvyšovat i kvalita samotných absolventů, bude to skvělý výsledek.

3. Věda a výzkum

Zachovat si kapacitu pro vědu a výzkum při zvyšujících se nárocích v oblasti vzdělávací tak, aby byla dodržena strategická rovnováha zmíněná v bodě 1, lze snadněji za předpokladu, že do grantů a projektů budou zapojováni i studenti doktorských studijních programů. Budované Centrum podpory humanitních věd (CARLA) je jedním z řešení této otázky. Dalším žádoucím důsledkem zapojení studentů DSP do vědecké a výzkumné činnosti by mělo být vytváření předpokladů pro plynulý profesní růst a zajištění kvalifikačních požadavků a potřeb jednotlivých oborů.

4. Stavební rekonstrukce

· Dokončení projektu CARLA.

· Zajištění náhradních prostor (zejména pro knihovnu) po dobu rekonstrukce.

To je opravdu zvlaštní argumentační způsob. To se snad ani nedá naučit a nalézt proti němu rychlou, pohotovou obranu nějak nezvládám. Kdysi se mi stalo, že jsem blbě zaparkoval a odjel do Prahy. Takže jsem k autu přišel po dvou dnech a našel jsem tam dva lístky. Šel jsem se tedy udat a dozvěděl jem se, že jsem spáchal dva přestupky. Když jsem to vysvětloval, odpověd zněla, že hlídka tam šla dvakrát a pokaždé jsem tam byl, takže jsou to dva přestupky. Konec diskuse.

Minulý pátek jsem zaparkoval na parkovišti (které je momentálně ochuzené hromadami sněhu tak o třetinu míst) za značkou zakáz stání v pracovní dny, která ma zajistit před poštou volné místo pro pošťácké vozy. Zaparkoval jsem tam večer po 18. hodině, tj. po pracovní době, kdy už nehrozilo, že by na poštu přivezli balíky. No a v sobotu jsem tam našel lísteček od empíků. Šel jsem tedy opět řešit svůj parkovací zločin, podávám vysvětlení a když jsem dospěl do fáze, že po 18. hodině už to ani není tak moc pracovní den :-) a že záznam od hlídky je z 19.10 hod., tak jsem byl usazen replikou "jo, hlídka tam byla až 19.10, ale vy jste tam mohl stát mnohem dříve." Spadla mi brada, hlavou mi proběhlo, co všechno jsem mohl mnohem dříve spáchat, když mne hlídka neviděla, zaplatil jsem 200 Kč, na kterých jsme se nakonec dohodli a šel jsem.

Vypadá to jako bajka, ale není to bajka. Aspoň ne ta klasická. Na to naše politická obora není zase tak vypracovaná.

Proti návrhu vládní reformy vysokých škol z dílny zeleného ministra Ondřeje Lišky se postavil kardinál Miloslav Vlk, kterého za jeho názory včera ostře napadlo ministerstvo školství ve svém prohlášení.

Vlk podpořil fakulty, které již proti reformě reprezentované tzv. Bílou knihou, z níž má vzniknout nový vysokoškolský zákon, založily platformu Pro vzdělanost.

Nejvyššímu představiteli katolické církve se nelíbí, že by měly být omezeny akademické svobody. Na svém webu kritizuje také nedemokratický postup vlády vůči univerzitám.

atd. pro pokračování či plné znění si klikněte

Newton media

Jsem skromný. Ale tady už to nevydržím a pochlubím se. No prostě jsem rád, že se to povedlo a došlo to až k pěknému výsledku. Tak snad mi bude prominuto. Vyšla pěkná knížka - Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture (Los Angeles - London - Washington DC), ve které mám čtyři hesla (Anthropic principle, Epistemology, Causality, Problems of Time), která perfektně přeložila D. P. No, koho by to nepotěšilo.

 

xii_ples.png

Hezky si ten plakátek prohlédněte a kromě toho, že se začnete shánět po večerním společenském oděvu, se nechejte vzdělat i reakcí paní proděkanky, které ztvárnění plakátu rozlítilo tak, že musela tvůrcům, napsat. V kopii i vedení fakulty, takže to považuji za něco jako otevřený dopis a dovolím si reprodukovat.

ráda bych se zeptala, jaký typ akce má Nadační fond studentů FF na mysli, když je na plakátech avizováno, že pořádáte "Rsprszsntlční plss filozofickś flkulty". Ne, nespletla jsem se, ta písmena, která byla zvolena v rádoby grécizujícím stylu, mne opravdu opravňují číst ony plakáty tímto způsobem, neboť to, o čem si zřejmě myslíte, že je "e", je ve skutečnosti koncová sigma, a to, pod čím asi spatřujete "a", středoškolsky vzdělaný jedinec interpretuje většinou jako lambdu.

Vím, že podobné excesy se v dnešní době dějí poměrně často a jsem k nim vesměs shovívavá. Přešla-li jsem však podobný lapsus u řetězce McDonalds, když annoncoval ve svých jídelnách "řscks týdny", nemohu mlčet v případě filozofické fakulty, kde by k podobným přehmatům docházet rozhodně nemělo.
--
S pozdravem,
Irena Radová

No co dodat, když má pravdu, že jo. Snad jen to, že název řecké kapely, který si přímo říkal o ty řecké potvůrky, zůstal latinkou. Tak aspoň přijďte.

Fakulta uvedla dnešním dnem do provozu další budovu. Janáčkovo náměstí 2a. Dříve tam sídlila katedra matematiky PřF, loni o prázdninách se odstěhovala na Kotlářskou do areálu PřF a budova je naše. Bylo třeba samozřejmě investovat do oprav, jde to postupně, oprava není zdaleka ukončena, zatím jsou k dispozici dvě posluchárny, postupně se bude pracovat na dalších a nakonec se spraví i kabinety a vše ostatní a přestěhuje se tam hudební věda. To bude pro ni docela dobrá adresa.

Prozatím se tam přenese zejména výuka, která obvykle bývala v aule, protože aula se bude opravovat. Po opravě bude úplně jiná. Otočená. O 90°. No a až toto proběhne, porozhlédneme se po okolí, co bychom tak ještě mohli spolknout. Zálusk by byl.

 

Napsala mi M. L., jak při úklidu našla nějaké soubory v mobilu "mezi nimiž se nacházely i fotky před časem pořízené v Anthroposu. Pořád jsem se dívala na jednu z vyfocených masek, říkala jsem si, kde já jen ten výraz viděla... A pak - heuréka!"

Koho to obrázek připomíná? Shodnete se s autorkou?

 

Blbnu. Nezadržitelně. Možná bych se ještě mohl zachránit odvoláním na to, že prý zvyk je železná košile. Mám nový stroj, na který je přenesena instalace systému z předchozího počítače. na všech strojích si nastavuji některé věci odlišně od defaultního nastavení. Třeba písmena CD a DVD mechanik si dávám na J a K. Dostal sem nějaké DVD a chtěl jsem si ho pustit. Nic, mechanika nefunguje. Zkouším jiné, zase nic. No a protože už se nějakých dalších problémů s novým strojem nashromáždilo více, zavolal jsem na pomoc odborníka. Předvádím nefunkční mechaniku, žongluji s disky, fakt to nejde. Letmý pohled - no jo, ale ta mechanika není J, ta je D. Fakt. Stačilo kliknout na D a už mechanika fungovala. Tak to byla rychlá oprava, jen si nejsem jistý, jestli se sakra podobné chyby nebudou postupně množit.

No ale další nedostatky už byly opravdové a na straně počítače, takže přece jen jsem nevolal o pomoc zbytečně. Abych z toho tedy nevyšel zase jako úplný kretén.

Soudit se lze o ledacos. To je stará známá věc. Většinou si to ale spojujeme se sousedskými spory, s žalobami na výrobce či prodejce čehokoli, na provozovatele něčeho jiného, no ale jak je vidět, došlo už i na univerzity. Jeden student byl vyloučen pro smaradlavé nohy a soudil se, druhému studentovi uklizečka vyhodila hovna ještěrek a soudit se bude.

 

Univerzita se studentovi omlouvá za to, že přišel o trus ještěrek
6.2.2009 Zpravodajství ČTK str. 0 mes mag
hab
Masarykova univerzita, vysoké školy
zpět

Londýn 6. února (ČTK) - Univerzita v severoanglickém Leedsu se jednomu ze svých doktorandů omluvila za to, že mu uklízeči vyhodili drahocennou sbírku ještěrčího trusu. Studentovi to ale nestačí a chce se s univerzitou soudit, napsala dnes agentura AP.

Student Daniel Bennett v rámci svého výzkumu sbíral na Filipínách exkrementy jistého vzácného druhu ještěrky, který je příbuzný s varanem komodským. V laboratoři na univerzitě 35 kilogramů ještěrčího trusu přechovával v pytli. Uklízeči mu ale studijní materiál vyhodili. Bennett říká, že tak přišel o výsledek sedmileté práce v terénu.

Univerzita se mu omluvila a nabídla mu odškodnění ve výši 500 liber (asi 16.000 korun). To však Bennett odmítl a prohlásil, že se s právními zástupci univerzity "uvidí u soudu".

hab kš
Cas| 14:59

Student vyhrál soudnhí spor
4.2.2009 Prima TV str. 9 18:55 Zprávy TV Prima
Masarykova univerzita, vysoké školy
zpět

Světlana ZÁRUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Představte si soudní spor kvůli smradlavým nohám. To není vtip, ale skutečná kauza. Celých deset let ji řešili soudci v Nizozemsku. Žalobu podal student, kterého kvůli úpornému zápachu vyloučili z rotterdamské univerzity. A věřte nevěřte, spor nakonec vyhrál.

(z monitoru tisku Newton media)

Takže prosím vás myjte se, vzácná hovna si řádně označte a uložte na spolehlivém místě a kdyby se přece jen něco stalo, tak dříve než začnete sepisovat žaloby, zastavte se za mnou, třeba najdeme smírné řešení, aby si o nás nepsal někde v zahraničí nějaký děkan na svém blogu.

 

Doufám, že ne veškeré čtení, ale ty případy, kdy ano (ano nadpis), nejsou zrovna řídké. Tuhle jsem se třeba dočetl, že vulgární mluva je cesta k impotenci. Kdo sprostě mluví, ten je ze hry. A platí to prý nejen u lidí. Když zavoláte pár sprosťáren do zahradní konve, pak ji naplníte vodou a zalijete s ní semínka, tato vyklíčí mnohem hůře, než semínka zalévaná vodu nezkaženou vulgární mluvou. Kdo takový békoviny vymýšlí...

Pak jsem se také dočetl, že existují lidé, kteří si říkají freegani, což znamená, že se živí pouze jídlem vyloveným z kontejnerů a popelnic. Prý na protest proti plýtvání potravinami.

A taky jsem se dočetl, že existují magoři, kteří sí myslí, že když se hluchému dítěti implantuje kochleární aparát, aby slyšelo, že se z něj stane robot a mělo by se s takovou operací počkat až do jeho plnoletosti, aby se o ní mohlo rozhodnout samo. Neuvěřitelní kreténi.

Snad raději abych přestal na záchodě číst.

 

[CNW:Counter]