Proč slavíme Světový den filosofie a celý Týden humanitních věd? Zdá se, že nejjednodušší odpověď by nám mohl poskytnout pohled do historie. Poprvé se Světový den filosofie slavil pod patronací organizace UNESCO v roce 2002 a od té doby každý rok, vždy třetí čtvrtek v listopadu. Proč v tomto termínu jsem nezjistil, ale rád to spojuji s jinou událostí, ten den se začíná prodávat nové beaujolais. Neodpovídá to však dostatečně na otázku, proč vlastně slavíme takový svátek.

Jestli se chcete podívat, co jsme přichystali k ukrytí do schránky, která bude zazděna v rekonstruované budově, přijďte se podívat

Tak tato dávka promocí byla velmi nabitá mimořádnými elementy. Obvykle se odehraje jedna mimořádná věc v jedné skupině, tentokráte jich ale bylo plno.

Ve čtvrtek odpoledne bude fakulta plná děkanů filosofických fakult z celé ČR. (Kromě FF JČU, protože její pan děkan je na jiné služební cestě, tuším mimo ČR.) Takže devět děkanů FF a někteří jejich proděkani se sejdou, aby se pobavili o věcech společného zájmu.

Jeden bod ze zápisu porady vedení fakulty (8. 11. 2010):

  • ve věci anonymních mailů, jejichž adresátem byl prof. Hroch, konstatuje, že média informují veřejnost nepřesně; vedení fakulty rozhodně odsuzuje anonymní vyhrožování násilím, vyšetření původce a případné obvinění a rozsudek však musí přenechat kompetentním orgánům

(Tedy nic nového, jen se opakuje něco, co už mnohokráte zaznělo jinde, jak ostatně uvádím v předchozím příspěvku)

Odpovědi na dotazy v komentářích:

1) Uzavřela nebo neuzavřela Policie ČR šetření s tím, že IP počítače, z kterých byly maily odesílány, jsou IP Horynova počítače v jeho pracovně na katedře (některé anonymy) a další je pak IP Horynova počítače v jeho bytě?

Nevím, nebyl jsem informován. Jenom bych upřesnil technickou stránku věci. Anonymní maily byly odesílány z poštovního účtu na seznamu.cz. Policie se pravděpodobně dotázala správce seznamu, kdo k tomu účtu přistupuje, správce poskytl policii výpis seznamu IP adres z logu, nevím, kolik jich bylo, policie se fakulty dotázala na IP zmíněných počítačů.

2) Má nebo nemá děkan přístup k výsledkům šetření policie? Psal, že na policii volal v průběhu šetření, co kdyby tam však zavolal nyní, když už je to vyšetřeno? Tehdy mu policie z pochopitelných důvodů informace poskytnout nemohla, nemůže však nyní?

Nemám. Pokud jde o vyšetřování, tak co jsem slyšel neoficálně: poprvé policie případ uzavřela s nulovým výsledem. Pan prof. JH si stěžoval na postup policie, případ dostal k vyšetření někdo jiný. Výsledek neznám, nebyl jsem informován. Prof. JH se poté obrací přímo na státní zastupitelství.

3) Podal nebo nepodal státní zástupce na prof. Horynu žalobu?

Volal jsem státnímu zástupci a dozvěděl jsem se pouze to samé, co přinesla média: byl podán návrh na potrestání. Další postup je na soudu

a) soud vydá trestní příkaz > obviněný se odvolá > proběhne soudní líčení s celou parádou > pravomocný rozsudek.

b) zamítne návrh > konec akce

Není na fakultě, aby posuzovala sílu důkazů a jednala s předstihem, před pravomocným rozsudkem. Mohlo by to být interpretováno i jako pokus soud ovlivnit. Až bude pravomocný rozsudek k dispozici, tzn. až bude vynesen a uplyne i lhůta pro možné odvolání, teprve pak je možné, podle obsahu rozsudku, přijmout opatření ze strany zaměstnavatele.

Chápu, že z médií to vypadá naprosto jasně, důkazy vypadají jako zcela evidentní, ale proto zde jsou soudy. Copak by asi řekli radikálové, kdyby se v novinách objevil článek o nízké úrovni znalostí studentů FF a já, bez dalšího zkoušení, tedy na základě tohoto článku, bych jich půlku vyhodil?

Anonymní výhrůžky a urážky jsou hnusné.

Jsem blázen, že sem zase něco k této věci píšu. Ale zase ne takový, abych reagoval na řadu blábolů v komentářích předchozího postu. Ostatně udělali to někteří jiní. Já udělám jinou asi zbytečnou věc - malou rekapitulaci. (Zbytečnou proto, že některým už je všechno jasno i bez soudu, a ti, kteří čekají na vyjádření soudce, rekapitulaci zase tak moc nepotřebují.)

Dřívější vyjádření (rok a více stará)

Moje osobní JH:

Vážený pane profesore,
(...)
Pokud jde o vaši žádost k zaujetí stanoviska, to mohu zaujmout až po skončení vyšetřování, pokud mi jeho výsledky ovšem budou zpřístupněny. Jde-li vám jen o obecné vyjádření mého postoje k vyhrožování, tak vás mohu ujistit, že se mi nelíbí a nepovažuji jej minimálně za důstojné v akademickém prostředí a jistě je i v rozporu s Etickým kodexem, a to zcela bez ohledu na to, jakých prostředků k němu bylo využito a kdo je jeho autorem.

Z článku pro Kulturní noviny
Nerad bych ovšem, aby v této kritické odezvě zapadla jedna a jediná vážná věc. Tou je případ anonymních výhružných mailů, jejichž adresátem byl prof. Hroch. To má opravdu k akademické důstojnosti velmi daleko. Jako představitel vedení fakulty mohu pana Plocka ujistit v jednom, i když nevím, zda ho tím nezklamu. V této věci totiž nebudu příliš nakloněn kompromisům, po kterých volá. Nicméně jakékoli stanovisko, tím spíše radikální, jsem ochoten zaujmout až ve chvíli, kdy bude vyšetřování ukončeno a viník jasně označen*). Odmítám perzekuci kohokoli na základě pouhého podezření. Vynášení soudů v této fázi je nepatřičné, ne-li dokonce protizákonné.

*) Zde mám samozřejmě na mysli soudem, ne kýmkoli.

Senát FF

(pouze příklady, kauza byla diskutována vícekrát)

Zápis ze schůze Akademického senátu FF MU
Dne 24. 11. 2009 v 16 hodin

V rámci „různého“ senátoři znovu diskutovali o problematické medializaci situace na KF. Prof. Osolsobě vyslovil politování nad anonymním osočováním prof. Hrocha. Děkan FF prof. Krob upozornil, že je nezbytně nutné vyčkat na uzavření šetření Policie ČR. Předsedkyně AS znovu odmítla nařčení, že se AS nechce ke kauze vyjadřovat vůbec; AS se vyjádřit nemůže, dokud bude věc v trestním řízení. Anonymní výhružky jsou nicméně závažné a odsouzeníhodné.

Akademický senát Masarykovy univerzity
Zápis z řádného zasedání ze dne 19. dubna 2010

Akademický senát Masarykovy univerzity byl již několikráte seznámen s případem anonymních e-mailů, odesílaných v letech 2008 až 2009 členu akademické obce a Akademického senátu MU, prof. PhDr. Jaroslavu Hrochovi, CSc.
Protože některé narážky v anonymních dopisech souvisejí s míněním vysloveným v článku, který Jaroslav Hroch publikoval v časopise Universitas č. 1 z roku 2008, chce se AS MU jednoznačně postavit na obranu svobody vyjádření vědeckého, odborného i občanského názoru kterýmkoli příslušníkem akademické obce. Tato svoboda je a vždy byla hybnou příčinou pokroku v lidském myšlení i konání a též měřítkem vyspělosti society.
Profesoru Jaroslavu Hrochovi Akademický senát MU vyslovuje svou morální podporu a rozhodně odsuzuje jak obsah dopisů, tak také formu, kterou mu byly zasílány.

Mohu-li tedy shrnout: všichni se shodujeme, že anonymní výhrůžky jsou fuj, poukázat na viníka a odsoudit jej musí kompetentní orgány, já navíc opakovaně apeluji na JH, aby trpělivě vyčkal na výsledky vyšetřování či soudu a sám veřejně (za pomoci médií) neobviňoval na základě pouhého podezření.

Policii se nedaří dokazovat, JH oslovuje média.

Reportáž ČT...

Dopis katedry řediteli ČT

Rozhovr pro MF

a k tomu jen takovou perličku. Rozhovor komentuje pan Plocek v Kulturních novinách. Pan Plocek je geniální psycholog, dokáže přečíst, co jsem skutečně chtěl říct, i když jsem to neřekl nebo jsem dokonce řekl opak. Že prý to není spor. Tak dobře, nazvěte to jinak, ale když stojí dva lidé proti sobě a mezi nimi je soud, já tomu říkám spor. Pan Plocek má slova vnímá jako snižování závažnosti. Já říkám ... ale nechci to zlehčovat. Pan Plocek má asi probém. Panu Plockovi se asi nelíbí má odvolávka na psychologický posudek rozebírající text mailů a vyhodnocující výhrůžky jako nereálné. Ale já pouze cituji JH, který to několikrát na jiných místech zmínil. RMU nedal žádný souhlas k natáčení, štáb přesto vlítl na fakultu a proto jsem poslal pana tajemníka, aby je ukáznil (je totiž dobrým zvykem, že kdokoli chce na fakultě dělat něco jiného než navštěvovat výuku, tak se jako řádná návštěva ohlásí, řekne, co chce a většinou mu je bez problémů vyhověno). Nebyla to tedy katedra. Odpoledne se pan redaktor již poučil, zavolal znovu, slušně jsme se domluvili, vyzvedl jsem ho na vrátnici a nechal ho v areálu natáčet. Žádné vyjádření v ten den po mně nechtěl, že prý jen pár ilustračních obrázků.

Takže žádný lynč, žádné trestání před tím, než proběhne soud. Jo, a anonymní výhrůžky a urážky je hnusné počínání. Ano, odsuzuji to. Stejně jako jsem to odsuzoval před lety, před rokem, před měsícem, před týdnem, včera, ráno, v poledne, i teď večer to odsuzuji. Jenom to pořád neříkám.

(Jo, drazí anonymové, maskujete své IP, když posíláte své komentáře? Jste aspoň schovaní za proxynou?)

ČT1 dnes odvysílala reportáž http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411000101104-udalosti/obsah/131195-profesor-vyhrozuje-profesorovi/, o výhružných anonymních e-mailech, které obdržel člen katedry filosofie FF MU.

Po zhlédnutí jsem si řekl, jestli jsou všechny reportáže takto zavádějící a manipulativní (jakože asi jsou), tak vlastně o světě vykreslovaném médii, víme kulový. Tedy vlastně jen to, co chtějí tvůrci. Tvůrci reportáže jen tak mezi řečí označí majitele počítače za odesílatele mailů a viníka, naznačí cosi o projednávání záležitosti na půdě univerzity, letmo zaberou texty vytištěné na papíře a jsou hotovi. Na co vlastně máme soudy, když to zvládají bravurně redaktoři za půl hodiny investigativního bloumání po fakultě?

Ano, senáty projednávaly kauzu anonymních mailů, ale protože věc byla v té době v šetření policie, měly informace pouze od jednoho účastníka sporu, mohl senát jen konstatovat, že podobný způsob řešení osobních či profesních sporů není zrovna vhodný do akademického prostředí. Stejně tak ale senát pochopitelně odmítl na kohokoli ukázat a kázat mu morálku. J.H. - adresát mailů - byl opakovaně vyzýván, aby vyčkal na výsledky šetření, soudní verdikt a přestal obviňovat na základě podezření. Marně, což považuji za silně nekolegiální a neloajální vůči fakultě. Obě dvě strany sporu se dožadovaly oficiálního stanoviska vedení fakulty, ale opakovaně jsem musel vysvětlovat, že jsem se snažil informovat u vyšetřovatele již v průběhu vyšetřování na stav věcí, abych jako děkan mohl nějaké stanovisko zaujmout - právě proto, že případ se objevil i před senátem FF - ale byl jsem samozřejmě odkázán na to, že vyšetřování není uzavřeno a protože ani nejsem účastníkem šetření, nemám právo být informován. A bez podkladů a doložených informací jsem odmítal a stále odmítám podávat jakákoli vyjádření.

Pouze se mi velmi nelíbí, jak JH publikuje během celého sporu svá podezření a a rovnou označuje viníka. Reprotáž ČT byla ukázkou objednané manipulace bez ohledu na skutečný stav věci.

Co je wiki asi víte, co jsou komentáře bezpochyby také. Když to dáte dohromady, můžete komentovat libovolnou webovou stránku, aniž by tato nabízela nějakou vlastní aplikaci na komentování. Stačí si tedy nainstalovat http://www.google.com/sidewiki/intl/cs/ au ž to jede. Případně si o tom něco přečíst, pokud jste manuálový typ, typy vyznávající metodu pokus-omyl mohou začít zkoušet hned na těchto stránkách. Stupidity ovšem budu mazat (tedy předpokládám, že to půjde, sám to nemám do té míry vyzkoušené).

Znáte ten vtípek o pánovi, který přijde k doktorovi-psychiatrovi s problémem: "Pane doktore, to je hrozné, nikdo si mne nevšímá, všichni mne přehlížejí." Doktor: "Další, prosím."? Jo, nic moc, ale já to nepřipomínám pro srandu, já se tak dnes cítil. Na záchodě máme čidla pohybu a ta rozsvěcují světla. Dobrá věc. Není třeba se ničeho dotýkat (vodovodní baterie stejně jako el. podavač ručníků jsou taky na čidlo). A tak přijdu a... nic. Zůstává tma. Stojím tedy potmě u pisoárů, čidlo není rozbité poprvé, takže se už umím trefit i potmě, když přijde proděkan a... čidlo zabliká a rozsvítí se. A proděkan kouká, že už tam stojím a jak je to možné, že ve tmě. No, vysvětlení je v tom vtipu: všichni mě ignorují, dokonce i čidlo pohybu na hajzlu. Dost mě to sebralo, tak jsem si to šel po chvíli vyzkoušet znovu. A fakt. Normálně se na mě... ignorovalo. Teprve až když jsem začal máchat rukama, udělalo světlo.

Je tu ještě naděje, že to není tak hrozné, upínám se k ní. Měl jsem tmavé kalhoty, černé sako, proděkan přišel jen ve světlé košili a i kalhoty měl světlejší než já. Takže byl i v té tmě pro čidlo detekovatelný, narozdíl ode mne (dokud jsem nezačal máchat rukama, které víc vykoukly z rukávů). Snad je to tak. I když je fakt, že někdy bych si moc přál, bych byl neviditelný, ale nějak řiditelně, ne že na mne čidlo bude házet bobek jak se mu zlíbí.

Není to nová posluchárna. Jde jen o pojmenování stávající. Posluchárna D22 od dnešního dne nese jméno Romana Jakobsona. Když už teď máme spoustu poslucháren vcelku dobře vybavených, myslím že si zaslouží i lepší pojmenování. V rozvrhu a při jiných technických příležitostech stále najdete označení D22, pozvánky na konference spíše ponesou jméno jazykovědce a jsem sám zvědav jak moc se nové pojmenování ujme.

Ale skoro. Ne, kecám, ani skoro. Jento tak chvilku vypadalo. Šel jsem na oběd. Na křižovatce U Chluparů, napůl na chodníku, napůl na silnici, zcela na přechodu auto velmi natěsno, tj. na dotek, obklopené dětmi ze školky a hulákající paní učitelkou, která se dobývala do auta. No nevypadalo to pěkně. Ale šlo jen o to, že

  • dětičky stály na chodníku, paní učitelka si je před přechodem štosovala, aby mohly řádně přejít
  • pan řidič se rozhodl, že zaparkuje a protože okolo není kde, vybral si přechod, půlka chodník, půlka silnice a tlačil se tak autem mezi děti.

Pokud jste někdy viděli kvočnu, jak brání kuřata, tak máte dobrou představu o reakci paní učitelky. Zcela regulérně pana "řidiče" verbálně vytlačila i s autem.

No a když jsem šel zpět, šla přede mnou nějaká babička se dvěma čoklíky. Jeden volně, jeden na vodítku a všichni dohromady se motali na celou šířku chodníku, takže když jsem je předcházel (protože jako správný manažér na ulici vždycky spěchám), došlo nutně ke kontaktu. Babička se omlouvala za dotek slovy, ti moji psi jsou jako ožralí. No a nestalo se to, že by - kdyby čoklíci uměli mluvit - ti psi řekli něco podobného o své paničce.

Tak to jsou dvě takové zcela o ničem historky, kafe vypito, takže zase do práce.

...

Jestli nevíte, co je to QR kód, použijte Google. Najdete dostatečně obsáhlou odpověď a pak už nebudete tak moc překvapeni třeba toutu zprávou http://mobil.idnes.cz/vysla-prvni-knizka-natistena-na-triku-prectete-si-ji-diky-mobilu-pxw-/mob_tech.asp?c=A081126_185440_mob_tech_apo Zatím to tedy vypadá jako hračička, ale to se týká snad všech vynálezů v jejich počátcích. Takže pokud máte novější telefon (zejména Nokie jsou dobře připravené), najděte si v jeho aplikacích čtečku QR kódu (nebo si ji můžete instalovat) a zamiřte objektiv na dolní obrázek. Nebo si kupte tričko s knížkou.

Dnes se podařilo se zopakovat pozdně letní úspěch s meruňkami. V hlavní roli byly tentokráte jabka a hrušky. Je vypáleno. Dosáhl jsem svělého poměru, přímo ukázkového 1:10 a získal 39 litrů (ředěno na 45 litrů 47%) kalvadosu. Tak teď už jen nechat vyvětrat, rozležet a zima se může klidně ptát, co jsem dělal v létě. Teď už jen zbývá naplánovat to do třetice se švestkama.

Podrobnosti: první pálení - začátek 40%, dlouho pak tekla 30%, druhé pálení - začátek téměř 70%, nechal jsem téct až do 20 %.

 

 

...

 

Do auly, která se bude rekonstruovat, by se měly koupit nové židle. A to je problém. Jaké? Dřevěné, kovové, se stolečkem málo vachrlatým, hodně vachrlatým. No, nebudu to dál moc komentovat, nechci ovlivňovat.

Požadavek byl, aby se daly mechanicky spojit do pevné řady, měly područky a stoleček.

Slevit z těchto požadavků? Hlasujte v anketě, připojte komentář.

EDIT: Anketa uzavřena, takovou židli nekoupíme.

...
...
...
...

V Katedrovém bloku vyzývám k hledání přednášejícího do libovolného kurzu na katedře filosofie. Je to teď asi světový trend a neměl by nám ujet vlak. Jen si to zrekapitulujme - Brian May je rektorem, V Buďějovicích přednáší Dan Bárta, v Praze na fildě zpívá Glen Hansard (podrobnosti a linky najdete v Katedrovém bloku) a kdovíco mi ještě uniklo, no a co u nás?

Tak přemýšlejte. Já teď odjíždím na prodloužený víkend do teplých krajin, a až se vrátím, třeba zde bude řada návrhů, na jejichž základě uděláme na fakultě velkou umělecko-filosofickou šou.

V týdnu od 18. 11. do 22. 11. se na FF uskuteční již druhý rok akce, která nese název Týden vědy na FF. No, já vím, s tou vědou to může být sporné, je to prostě představení oborů, které se tu pěstují. Určeno zejména zájemcům o studium, ale protože to budou převážně přednášky stávajících pedagogů, semináře, dílny doktorských studentů, neznamená to prodloužení pondělního svátku na celotýdenní volno. Je to příležitost slyšet své přednášející v jiném kontextu, zajít si poslechnout někoho z jiného oboru, podívat se na konference, které se v tomto týdnu konají. Takže i když se standardní výuka nekoná, nejsou to prázdniny.

http://www.phil.muni.cz/wff/home/vyveska/tyden-vedy-na-ff-mu

Kdyby se neplánoval dnešní gnoseologický průzkum sm vína, mohl jsem jet autem a nikoli tykadlem a dojel bych asi bez úhony do práce. Takto jsem seděl v zadní časti dlouhého kloubového prostředku MHD, když tento při vyjíždění ze zastávky Pisárecká svou zadní části šmejknul blatník nedočkavě se za ním tlačící felicie. Řidič si toho snad ani nevšimnul, ale vzadu to drcnutí bylo slyšitelné. Pouze slysšitelné, na pohybu prostředku (ani zadku) se to nijak neprojevilo, takže řidič MHD zastavil až na troubení drcnutého, který nás pošramocený pronásledoval. Takže jsme museli všichni vystoupit do studeného rána a vracet se 40 metrů (trasa, po kterou nás felice pronásledovala) na zastávku a čekat na další tykadlo.

A to je celé ranní dobrodružství.

Nové beaujolais, svatomartinské, prostě mladé víno a velká móda. Někteří tvrdí, že je to jen kšeft a jinak nesmysl. Takové víno prý prostě ještě nemá na to, aby bylo opravdu dobré, že prý jen marketing a takový ty věci. A k tomu si přidejme, že ve Francii den nového beaujolais nastává až 3. čtvrtek v listopadu, tj. tak o nějakých 10 dní později než zítřejší martinské. Já těm technologiím moc nerozumím, jak moc velkou roli může hrát 10 dní, ale když se někteří - prý odborníci - vyjadřují s despektem o novém francouzském, co to potom musí být za podivnost nové moravské, které má o něco horší klimatické podmínky. No a protože jsem profesí skeptik, tak mi nezbývá než se jít přesvědčit. Tzv. gnoseologický průzkum bojem, tedy řízená degustace, ano vlastně pití. A tak se skupina složena z J. K. a M. P. a možná se přidají další, vydá z čistě gnoseologických důvodů zjistit, jak to vlastně je. Snobárna, móda nebo pitné víno? Zítra se uvidí. Krátké zprávy z první linie najdete pak ve Stopařovi.

 

Tak dnes vyvrcholil podzim. Alespoň pro mne. Tím, že jsme shrabali a uklidili poslední dávku listí a dvůr je zase čistý. Hrabání listí je

Asi na základě výzvy děkanů filosofických fakult s i pozval pan ministr děkana FF UK na jednání o místě humanitních věd v terciárním vzdělávání. Přátelskost setkání trochu zpochybňuje oslovení v dopise adresovaném děkanovi: Vážený pane doktore......
[CNW:Counter]