Ve čtvrtek odpoledne bude fakulta plná děkanů filosofických fakult z celé ČR. (Kromě FF JČU, protože její pan děkan je na jiné služební cestě, tuším mimo ČR.) Takže devět děkanů FF a někteří jejich proděkani se sejdou, aby se pobavili o věcech společného zájmu.

V posledních letech (děkani se setkávají jednou za semestr) se setkání nesla v duchu více čí méně protestujícím. Nejčastěji proti podobě záměru reformy VŠ, proti finančnímu podhodnocování společenských věd, vůbec proti přehlížení humanitních disciplín ve všelijakých výhledech a záměrech, no, celkový obrázek byste si mohli udělat zde http://adff.webnode.cz/. Tentokráte je šance, že by to mohlo být trochu jiné. Ne že by nastala selanka a idylka, to se zřejmě jen tak nepovede, ale přece jen - aspoň se mi to tak zdá - debata o zásadních věcech, a k tomu jistě patří budoucí podoba zákona o VŠ - nabývá solidní, věcné a konstruktivní podoby doprovázené ochotou se o věci bavit, dosavadní záměr je takový descartovský, tj. jasný a zřetelný.

Druhou položkou v očekávané debatě bude hodnocení vědy a výzkumu, resp. nově nastavované zásady a parametry. I zde se setkáváme s ochotou o věci mluvit, písemné podklady jsou k dispozici.

Třetím očekávaným bodem je spíše již - vzhledem k předchozím bodům - méně atraktivní záležitost, ale nikoli snad nedůležitá, a to je nastavení struktury učitelských studijních programů zejména s ohledem na ne/vyváženost poměru odborných a pedagogicko-psychologických předmětů.

Takže kdybyste ve čtvrtek odpoledne pozorovali v prostorách děkanátu a vůbec v atmosféře fakulty něco zvláštního, teď už víte, co to bude.

[CNW:Counter]