Už teď je jasné, že důležitou roli při pokusu udržet společnost v chodu budou hrát technologie. Počítačové. Pokud se tedy společenství vůbec podaří udržet jako takové - řád, zákony... Omezení fyzického kontaktu větších společenství bude vyvíjet stále větší tlak na virtuální setkávání. Nebo se bude společnost atomizovat. Nebo obojí zároveň, ve virtuálním světě se budou kontakty rozšiřovat, technologie bude nabízet nové způsoby, módní výstřelky, ve světě fyzickém vzniknou minispolečenství jednotlivců s prověřenou epidemiologickou historií. Podnikání založené na přímém fyzickém kontaktu nebo ho ve velké míře vyžadující zkrachují a vzniknou odvětví nová. E-shopy budou základní formou pro nakupování, na taková ta šťouchnutí a zvaní na panáka na Facebooku budeme vzpomínat jako na pravěk, nicméně historikům bude jasné, že to bylo předznamenání digitální budoucnosti. Objednám pivo, nechám rozeslat přátelům, spustíme v dohodnutou dobu videokonferenci a přes monitory si připijeme. Sociologové a psychologové budou mít spoustu nových témat ke zpracování, podobně i lékaři a fyzioterapeuti se budou setkávat s jinou skladbou chorob a zdravotních potíží.

Toto ještě vypadá jako celkem optimistický scénář.

  • Také se může stát, že situace někdo zneužije a bude se chtít mocensky, vojensky, ekonomicky prosadit.
  • Také se mohou objevit mesiáši a zvěstovatelé nových pořádků a strhnout nemalé počty lidí k různým magořinám.
  • Také může zvítězit strategie Sentinelců - totální izolace malých celků od zbytků světa.
  • Také se může prostě jen zhroutit podstatná část infrastruktury a krajem se bude potloukat stále méně a méně zdivočelých lidí...

 

 

[CNW:Counter]