Proč Bůh není CSc.:


Má jenom jednu známou publikaci.
Ta je v hebrejštině.
Nejsou v ní odkazy na další prameny.
Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise.
Mnozí pochybují o tom, že ji napsal osobně.
Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale co dělal potom?
Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.
Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.
Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.
Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektů.
Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.
Nechodil do přednášek - jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat.
Nechal za sebe učit svého syna.
První dva studenty vyhodil, protože se něco naučili.
I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.
Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.

[CNW:Counter]