Hlavní stránka
Pracoviště
Historie
Zaměření
Novinky
Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
  Doktorské
Rozvrh hodin
Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Další odkazy
Mapa stránek
FF
 
 
Počítadlo přístupů
 
Ústav českého jazyka FF MU

Doktorské studium


Studijní a zkušební řád
Informace o doktorském studiu na FFČeský jazyk (obor č. 73-03-9)
Doktorský studijní program

Oborová komise:

Předsedaprof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
ČlenovéPhDr. Jan Balhar, CSc., ÚJČ AV ČR Brno
prof. PhDr. Miroslav Grepl, CSc.
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
PhDr. Helena Karlíková, CSc., ÚJČ AV ČR Brno
PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., ÚJČ AV ČR Brno
doc. PhDr. Eva Minářová, CSc., PedF MU Brno
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., ÚJČ AV ČR Praha
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU Brno
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc.
prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.
prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., PedF MU Brno

Nahoru

Manuál studia

Během studia musí student získat min. 240 kreditů, aby mohl být připuštěn k doktorské zkoušce.

Časový plán studia: přehled kurzů, jejich kódy v ISu a jejich kreditové hodnoty

 

1. Disertační práce a autoreferát

Doktorská disertace: CJD009 (25 kreditů)

Teze (autoreferát): CJD008 (5 kreditů)

 

2. Doktorský seminář

Seminář si student zapisuje v každém semestru studia (s výjimkou posledního). Jeho náplní jsou konzultace se školitelem, diskuse s ostatními studenty doktorského programu, přednášky domácích a zahraničních hostů.

Doktorský seminář I-VII: CJD001, CJD002, CJD003, CJD004, CJD005, CJD006, CJD007 (8 x 10 = 80 kreditů)
 

3. Prezentace výsledků výzkumu

V průběhu studia musí každý student publikovat min. 3 odborné studie, z toho jednu v cizím jazyce, a vystoupit min. na 2 konferencích.

Odborná publikace I-III: CJD17, CJD18, CJD25  (3 x 20 = 60 kreditů)

Odborný referát I-II: CJD015, CJD16 (2 x 20 = 40 kreditů)

Odbornou studii v cizím jazyce lze nahradit semestrálním studijním pobytem na zahraniční univerzitě:

Zahraniční semestrální studijní pobyt: CJD26 (20 kreditů)

 

4. Oborové kurzy (30 kreditů)

V prvních dvou letech studia všichni studenti absolvují dvousemestrální kurzy syntaxe a fonologie. Poté podle svého zaměření absolvují buď 2 kurzy synchronního směru, nebo 2 kurzy diachronního směru.

Syntax pro doktorandy I, II:
CJD11, CJD12 (5 + 5 kreditů) – 1. a 2. semestr

Fonologie pro doktorandy I, II:
CJD13, CJD14 (5 + 5 kreditů) – 2. a 3. semestr


4.1 Kurzy pro synchronní směr (10 kreditů)

Úvod do sémantiky pro doktorandy:
CJD19 (5 kreditů)

Úvod do pragmatiky pro doktorandy:
CJD20 (5 kreditů)

Rozhraní mezi gramatikou a slovníkem:
CJD24 (5 kreditů)


4.2 Kurzy pro diachronní směr (10 kreditů)

Vývoj spisovné češtiny pro doktorandy:
CJD21 (5 kreditů)

Dialektologie pro doktorandy:
CJD22 (5 kreditů)

Etymologie pro doktorandy:
CJD23 (5 kreditů)

Nahoru


Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


NAVRCHOLU.cz