Hlavní stránka
Pracoviště
Historie
Zaměření
Novinky
Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Rozvrh hodin
Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Další odkazy
Mapa stránek
FF
 
 
Počítadlo přístupů
Ústav českého jazyka FF MU

Konference


DĚJINY ČESKÉHO PRAVOPISU (DO R. 1902)


23. – 25. září 2010

BrnoSeznam přihlášených účastníků


NOVÉ:
FOTOGRAFIE Z KONFERENCE (6. 10. 2010)

Organizační informace (14. 9. 2010)
Program konference (aktualizován 15. 9. 2010)
Pokyny pro písemné verze příspěvků (31. 8. 2010)


Organizátory konference jsou členové řešitelského týmu univerzitní sekce brněnského oddělení Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) vedeného prof. Janou Pleskalovou.


Tematicky je konference věnována těmto oblastem:

 • Dějiny pravopisných systémů češtiny před Gebauerovou kodifikací.
 • Kulturní a materiální faktory ovlivňující vývoj českého pravopisu.
 • Vývoj českého pravopisu ve světle editace starších českých památek.
 • Vývoj českého pravopisu jako aspekt tvorby diachronních korpusů.
Zveme všechny, kteří se těmito otázkami zabývají a kteří k nim chtějí a mohou něco říct.

Jednacími jazyky jsou čeština, angličtina, němčina.


Účast na konferenci jako invited speakers přislíbili:
 • Prof. Dr. Tilman Berger (Universität Tübingen)
 • prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (Masarykova univerzita, Brno)
 • prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. (Masarykova univerzita, Brno)

Výběr referujících na konferenci bude probíhat na základě zaslaných abstraktů (každý abstrakt bude anonymně posouzen třemi recenzenty).

Seznam recenzentů:
 • Prof. Dr. Tilman Berger
 • PhDr. Alena Fidlerová, Ph.D.
 • PhDr. Milada Homolková, Ph.D.
 • Univ.-Prof. Dr. Stefan Newerkla
 • prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
 • prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.
Prosíme o dodání abstraktu v této podobě:
 • rozsah abstraktu je max. 2 strany formátu A4, velikost písma 12, řádkování 1,5;
 • druhá strana abstraktu je určena pouze pro příklady a bibliografii;
 • v záhlaví abstraktu uveďte pouze jeho název, pro zajištění objektivity musí být abstrakt anonymní.
Abstrakty (psané česky, popř. anglicky či německy) posílejte do 31. 1. 2010 ve formátu pdf/doc/rtf jako přílohu na e-mailovou adresu dejinypravopisu@email.cz. Do předmětu e-mailu uveďte prosíme údaj v podobě PŘÍJMENÍ ABSTRAKT (např. NOVÁK ABSTRAKT), dále do textu e-mailu (nikoli do souboru s abstraktem) uveďte prosíme jméno autora (autorů), název abstraktu, název instituce a e-mailový kontakt.
Vzhledem k omezené kapacitě účastníků, které je možno na konferenci uvítat (jednání totiž nebude probíhat v sekcích), si organizátoři vyhrazují právo veta při rozhodování o zařazených příspěvcích (toto rozhodnutí bude založeno na hodnocení recenzentů).

Účastníkům konference nabízíme možnost publikovat písemnou verzi referátu v kolektivní odborné monografii.

HARMONOGRAM
konec listopadu 2009 – informační dopis (informace o konání konference a výzva k účasti), I. cirkulář
31. leden 2010– odevzdání abstraktů
druhá polovina března 2010– vyhodnocení posudků
konec března 2010– zvací dopis účastníkům, II. cirkulář
květen 2010– potvrzení účasti
srpen 2010– sestavení programu
září 2010– konference

ORGANIZACE KONFERENCE
Termín:23. – 25. 9. 2010
Zaslání abstraktů:do 31. 1. 2010
Konferenční poplatek:500 Kč
Kontaktní e-mailová adresa:dejinypravopisu@email.cz


Na setkání v Brně se těší organizátoři

 • Jana Pleskalová
 • Michaela Čornejová
 • Pavel Kosek
 • Lucie Rychnovská
 • Jana Zemanová

Nahoru


Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


NAVRCHOLU.cz