Hlavní stránka
Pracoviště
Historie
Zaměření
Novinky
Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Rozvrh hodin
Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Mapa stránek
Další odkazy
FF
 
 
Počítadlo přístupů
Ústav českého jazyka FF MU

Hlavní publikace členů ÚČJ


Předchozí Další

Slovník středomoravského nářečí horského typu

VOJTOVÁ, J.

OPERA UNIVERSITATIS MASARYKIANAE BRUNENSIS/FACULTAS PHILOSOPHICA;
SPISY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ/FILOZOFICKÁ FAKULTA, číslo 372

Brno 2008. 279 stran

recenzenti PhDr. Jan Balhar, prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.

ISBN 978-80-210-4674-0, ISSN 1211-3034
Předkládaný slovník je první prací, která v úplnosti zaznamenává a analyzuje lexikální zásobu nářečí na Moravě. Vedle dokumentární hodnoty shromážděné relativně úplné lexikální zásoby (zahrnující 9000 lexikálních jednotek a obsahující i výrazy doposud nezaznamenané) je hlavním přínosem práce popis typických strukturních rysů a obecných vývojových tendencí lexikální zásoby nářečí horského. Práce je určena nejen jako vědecký pramen a studijní pomůcka pro odborníky jazykovědce a posluchače bohemistiky, ale také je přínosná pro etnology, historiky, učitele a všechny zájemce o český jazyk a jeho nářečí.

Nahoru


Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


NAVRCHOLU.cz