Otázky uměleckohistorické topografie a metodologie

Cílem pracoviště Výzkumného střediska pro oblast dějin umění je připravit moderně koncipované dějiny umění na Moravě v rámci a z hlediska širšího středoevropského regionu. K dosažení takového cíle je zapotřebí soustředit se především na tři hlavní oblasti: výzkum v uměleckohistorické metodologii, zpřístupňování kulturně-historických topografií a vytváření pramenných databází a korpusů a konečně vydávání syntetických monografií.