Edice k dějinám 19. století

Výzkumné středisko připravuje ve spolupráci s editorem Zdeňkem Fišerem k vydání řadu svazků korespondencí, autografů a dalších materiálů z pozůstalostí osobností, které se podílely na formování národní identity obyvatel Moravy v 19. století. Zpřístupnění korespondencí a myšlenkového odkazu Daniela Slobody (1809-1888), Františka Skopalíka (1822-1891), Jana Winklera (1794-1874) a Josefa Heřmana Agapita Gallaše (1756-1840) by mělo přispět k poznání dosud méně reflektovaných souvislostí a podnětů formování české národní identity na Moravě, které přicházely nejen z Čech, ale také Slovenska a Slezska a které odrážely složitost národotvorných procesů ve středoevropském prostoru. K vydání jsou plánovány následující svazky:

1. Korespondence Daniela Slobody s Josefem Miloslavem Hurbanem
(1 svazek cca 190 vzájemných listů z let 1840-1888)
2. Korespondence Daniela Slobody se Samuelem Jurkovičem a dalšími slovenskými přáteli
(Ludovítem Štúrem, Mikulášem Dohnánym, Kašparem Féjerpatakym, Karlem Kuzmánym, Jánem Kollárem a dalšími);
(1 svazek cca 200 dopisů)
3. Korespondence Františka Skopalíka
(1 až 2 svazky z více jak 3 000 dopisů, autografů a dokumentů)
4. Korespondence, publicistika a spisy Jana Winklera
(1 svazek z korespondence, národopisných prací a dopisovatelské činnosti)
5. Korespondence Josefa Heřmana Agapita Gallaše
(1 svazek cca 150 dopisů a 1až 2 svazky výběru z Gallašových rukopisných prací)

Kontaktní adresa: Zdeněk Fišer