Magistri Iohannis Hus Opera omnia

(Spisy Mistra Jana Husa)

Práce na projektu kritického vydání Husových spisů započaly v 50. letech 20. století a zatím vyšly (v nakladatelství Academia) všechny české Husovy spisy, edice latinských však vázne pro dosavadní nedostatek editorů a též pro nakladatelský nezájem.

Dosud byly vydány následující latinské svazky akademické řady Opera omnia (OO):

  • Sermones de tempore qui Collecta dicuntur (1959, vyd. A. Schmidtová, OO sv. VII);
  • Polemica (1966, vyd. J. Eršil, OO sv. XXII);
  • Passio Domini nostri Iesu Cristi (1972, vyd. A. Vidmanová-Schmidtová, OO sv. VIII);
  • Postilla adumbrata (1975, vyd. B. Ryba, OO sv. XIII);
  • Leccionarium bipartitum - Pars hiemalis (1988, vyd. A. Vidmanová, OO sv. IX);
  • Questiones (2004, vyd. J. Kejř, OO sv. XIXa).

V řadě důležitých položek Husova latinského díla jsme tak odkázáni na reformační edici Flacia Illyrika (1558, reed. 1715), nebo pouze na rukopisy. Některé texty byly sice vydány nově, většinou však nekriticky nebo semikriticky, kritická moderní vydání několika Husových spisů budou po úpravách do OO pojata. Na ediční přípravě Husových spisů se vedle zkušených pracovníků podílejí mladí editoři, zároveň pokračuje spolupráce s Komisí pro vydávání Husových spisů při Filozofickém ústavu (Centrum medievistických studií) AV ČR; na vydávání latinských Husových spisů byla uzavřena smlouva s nakladatelstvím Brepols v belgickém Turnhoutu, v němž mají vycházet v řadě Corpus Christianorum (CC), Continuatio Mediaevalis. Jako 205. svazek této řady byl roku 2004 vydán svazek OO XIXa připravený J. Kejřem. Úsilí skupiny editorů Výzkumného centra se nyní zaměřuje na přípravu vydání XVII. svazku Husových spisů, který má obsahovat Husovy latinské exegeze: Enarratio Psalmorum, Exposicio Decalogi, Exposicio super Pater noster brevis, Super Credo a De quadruplici sensu Sacrae Scripturae. První a nejobsáhlejší z těchto tzv. výkladů je dochován pouze v norimberském vydání Flacia Illyrika, další (drobnější spisky) budou zpřístupněny z rukopisů. Vedle vlastní ediční práce je budován aparát nutný pro přípravu dalších dosud nevydaných svazků Husových spisů.