1 | PROUDY " /> 1 | PROUDY" /> 1 | PROUDY " />1" /> Proudy | „Словосъчетания и устойчиви изрази (български език като чужд за напреднали)“ и подготовката на бъдещите преводачи<a class="sdfootnoteanc" name="sdfootnote1anc" href="#sdfootnote1sym" title="[1] Tекстът е част от оперативната работа по проект „Практикум по български език“ № 80-10-31 от 10.05.2022 г."><sup>1</sup></a>

„Словосъчетания и устойчиви изрази (български език като чужд за напреднали)“ и подготовката на бъдещите преводачи1

Елена Крейчова

За нас, преподавателите по български език като чужд, особено при напреднали студенти, е важно активното усвояване от страна на студентите на словното богатство на българския език не само като отделно лексеми, но най-вече като комбинации от думи – свободни и устойчиви, т.е. лексикалната комбинаторика, устойчивите изрази в езика, до голяма степен и фразеологията и идиоматиката на българския език. Става въпрос за така наречените колокации.

Колокацията е лингвистично понятие, дефинирано през 20-ти век и използвано най-вече в корпусната лингвистика – наука, която изследва различни колекции от текстове, т.е. лингвистични корпуси, в които се анализират например специализирани термини и словосъчетания. Резултатите от тези анализи се използват също и при съставянето на речници.

Ф. Чермак (ЧЕРМАК, 2006, с. 11) дефинира понятието колокация по следния начин – колокацията може да се определи грубо като смислово съчетание на думи/лексеми или лексикални синтагми, особено под формата на многословни названия, чието образуване се обуславя от тяхната взаимна колокабилност и следователно компатибилност. От това определение следва, че колокацията е словосъчетание, чието съдържание са думи, които автоматично свързват други думи помежду си и заедно образуват някакво смислено назоваване. Фр. Чермак и В. Цвърчек (ЧЕРМАК – ЦВЪРЧЕК, 2017) също добавят към дефиницията на колокацията, че това е синтагма от езикови елементи с лексикален характер, която представлява реализация и е резултат от изпълнението на предпоставката на тяхната взаимна колокабилност и компатибилност, като той дефинира колокабилността като индивидуална формална и семантична свързаност, способност за комбиниране на даден езиков елемент с друг или други елементи, създадена от една или повече негови колокационни парадигми, обусловена от съвместимостта му с тях; заедно с валентността принадлежи към основните компоненти на синтагматичността на всеки езиков елемент. Компатибилността в лексикологията се определя като семантична съвместимост; това е семантична синтагматична връзка между две лексеми или други елементи от семантично естество, които позволяват общите им и приемливи комбинации в смислена синтагма (ШЕПАН – ЧЕРМАК, 2017). Фр. Чермак (пак там) също посочва, че колокациите могат да се делят на устойчиви, фиксирани, системни (те са част от системата и се припомнят само по памет) и неустойчиви, нефиксирани, текстови (те се създават в момента на изказването, представляват авторски комбинации, създадени според моментната необходимост).

При подготовката на бъдещи преводачи, при преподаване на български като чужд на ниво C1 и C2 ние се съсредоточаваме главно върху устойчивите, фиксираните колокации, които могат да бъдат разделени (ЧЕРМАК, 2017) на два типа: терминологични, с ясна структура (напр. термини, състоящи се от две и повече лексеми), и идиоматични (т.е. фразеологизми и идиоми). Интересен факт, който той посочва е, че въпреки че речниците не могат да регистрират устойчивите колокации в тяхната пълнота поради техния голям брой (това е по-скоро задача на корпусите), в живия език те представляват огромна група словосъчетания и по брой многократно превишават еднословните лексеми. Появата на колокации е обусловена от взаимната семантична компатибилност на членовете й, а устойчивостта на колокацията може да бъде установена в корпусите – колкото по-голяма е фреквентността, толкова по-голяма е устойчивостта на колокацията.

Настоящото учебно помагало „Словосъчетания и устойчиви изрази (български език като чужд за напреднали)“ (КРЕЙЧОВА, 2022) е предназначено за всички студенти, изучаващи български език като чужд и вече владеят български език на ниво С1– както в часовете по практически български език, така и в семинарите по превод по време на подготовката на бъдещи преводачи от и на български език. Помагалото може да послужи и на всички, които изучават български език като чужд и извън академична среда, както и на билингви, чийто първи език е български, но са израснали в чуждоезикова среда.

Упражненията в публикацията са насочени главно (но не само) към съчетаемостта на съществителни с глаголи и предлози в българския език, т.е. към една определена част от колокациите в българския език. Всички примери, посочени в упражненията, отразяват съвременното състояние на българския език – примерите са от живия език, те са ексцерпирани главно от медийни и публични текстове през последните години, в редки случай – от българската художествена литература.

Помагалото съдържа няколко типа упражнения, тук за илюстрация ще посочим само няколко от тях:

Употребете в изречения следните словосъчетания с посоченото съществително:

твърдение

докажа твърдение / опровергая твърдение

характер

проявя характер / възпитавам характер / пречупя характер

присъствие

възползвам се от присъствието / забележа присъствие / засиля присъствие / натрапя присъствие / отегча с присъствие / почета с присъствие / удостоя с присъствие / усетя присъствие

Допълнете подходящия глагол:

обявя, проявя, загубя, запазвам, отбележа, намаля

Башар Асад …………..…………. всеобща амнистия в Сирия.

Родилка …………………………….. битката с рака.

……………………………….. благоразумие и бъдете сдържани.

Той също имаше донякъде озадачен вид, но успя все пак да……….. благоприличие.

Най-старият производител на оръжие в САЩ ……………………….…. банкрут.

Иванка Тръмп ………………… годишнина от сватбата си, като сподели само свои снимки.

Липсата на сън може да …………………. ефекта от имунизацията.

Допълнете правилния предлог:

В някои случаи пациентите изпадат ………… дълбока апатия.

Отнасям се …….. апатия към всичко. Не понасям силни звуци и ярки светлини.

Кметът на Белград се забърка ………… афера за 5 млн. евро с български имоти.

Жена ако сънува млад мъж, ще се впусне …….. рискована авантюра.

През 2020 г. количествата тютюн за пушене, обложени ……. акциз, нарастват с 11.5%.

Тя се отнесе към него ………. такова безразличие и с такава упорита липса на интерес, че той почти се предаде.

Кои са обектите ………… егидата на ЮНЕСКО в България?

Салма Хайек изпадна …. възторг ….. това, че се снима с актьор от „Игра на тронове“.

…….. зависимост ……….. заетостта, която желаят да упражняват работниците-граждани на трети държави на територията на страната, са предвидени различни режими и процедури за достъп …………….. пазара на труда.

Всеки български гражданин трябва да се запознае …………..актуалната обстановка в конкретната държава и да прочете „Често задавани въпроси“ ……….. връзка ………….. предстоящо си пътуване.

Бог не позволил на Авраам да принесе сина си ……… жертва, въпреки че Авраам бил готов да го направи.

Испания изпадна ………….. екстаз след триумфа на Евро 2008.

Обяснете разликата в смисъла на словосъчетанията с посочената дума:

атентат

При този атентат, организиран с цел убийството на цар Борис III, загиват министри от тогавашния български кабинет, както и много невинни жени и деца.

В Мароко предотвратиха атентат на Ислямска държава.

Терористи от „Ислямска държава“ са извършили кървав атентат.

Попълнете подходящия глагол към посоченото съществително:

преднина

(взема, дам, получа, водя с, спечеля с)

Полският президент ……………………. с минимална преднина на балотажа.

Байдън ………………….. преднина пред Тръмп в Джордия и Пенсилвания.

Според наличните данни към момента е невъзможно да се предвиди коя от двете политически сили ще ………………………. преднина на предстоящия вот.

Световният №279 Борна Гойо продължи сензационното си представяне на турнира за купа „Дейвис“ и ……………….. преднина на Хърватия в днешния полуфинал.

Партията на Меркел ………………………… с голяма преднина в Саксония-Анхалт.

представа

(вмествам се в, вписвам се в, получа, придобия, променя)

Матю Брънуосър едва ли се ……………….. в представите на повечето българи за западен журналист – той е 30-годишен американец, усмихнат и с открит характер.

Тази нова информация е в състояние да ………………. представите за певеца като за „разгулна рокендрол звезда, умряла в банята си поради поглъщане на прекалено голям брой хапчета“.

Бях попаднал в най-прекрасния дворец под слънцето и ……………….. предварителна представа за живота в Големия дом и прилежащата към него територия на Озирис.

Подобно на триглавото куче, пазещо изхода на подземния свят, вие сте непреклонни и нетърпими към всичко, което не се ……………….. в представите ви.

Тя се запозна с работата на кмета Младен Младенов, а от работните срещи, в които участва …………………….. представа за цялостната дейност на общинската администрация.

призив

(вслушам се в, изляза с, направя, обърна се, откликна на, отправям)

Манфред Вебер ……………………. призив за обединение.

Хабиб Нурмагомедов, който е шампион на UFC в лека категория, ………….. с призив към феновете си в социалните мрежи.

Преди дни експрезидентът на Грузия заяви, че ще се ……………… в призива на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и ще прекрати гладната си стачка в затвора.

Тръмп се ……………….. към Иран с призив за диалог.

„Лактима Балкан“ ЕАД …………………… на призива да бъде подкрепена МБАЛ „Св. Иван Рилски“ и днес дари за екипа й айрян и кисело мляко от биосерията си.

Столичната регионална здравна инспекция ………………..спешен призив за набиране на доброволци.

Употребете в изречение словосъчетанието, съставено от две съществителни и предлог:

сключване на брак

злоупотреба с алкохол

превишаване на скорост

инструкции за употреба

договор за продажба

основание за безпокойство

проява на безпокойство

пазар на труда

право на пребиваване

разрешение за достъп

достъп до образование

чувство за хумор

управление на ресурси

начин на живот

извършване на престъпление

право на отговор

Употребете в отделни изречения глагола и глаголно-именното съчетание:

изпитвам – провеждам изпит

проверявам – извършвам проверка

интересувам се – проявявам интерес

актуализирам – извършвам актуализация

уважавам – проявявам уважение

влияя – оказвам влияние

съветвам – давам съвет

участвам – вземам участие

съгласявам се – давам съгласие

извиня се – поднасям извинения

разговарям – водя разговор

споря – водя спор

грижа се – полагам грижи

тревожа се – изпитвам тревога

решавам – вземам решение

впечатля – правя впечатление

воювам – водя война

проверявам – правя/извършвам проверка

греша – допускам грешка

Взаимозаменяеми ли са словосъчетанията в долупосочените примери?

претенция

Общо 45 души предявиха претенции относно състоянието на покойната звезда.

Фантазия от вкусове и най-високо качество, което ще задоволи претенциите и на най-взискателните любители на бургери.

Той ми се и стори сръчен и не прояви претенции за заплащането.

преценка

Задължително си давам трезва преценка за това какво мога да променя и какво не зависи от мен.

Кога е необходимо да се извърши преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда?

Добре е наистина да направим трезва преценка, преди да гласуваме.

Целта на упражненията в тази публикация е автоматизиране на употребата на глаголно-именни съчетания и предложни съчетания в българския език на ниво на владеене на български език като чужд C1 – C2 от Европейската езикова рамка. Същевременно упражненията дават възможност и за разширяване на лексикалния запас на изучаващите български език, за запознаване с редица реалии от българската действителност, за дейности в рамките на преподаването и изучаването на превода. Помагалото е пряко свързано с и представлява допълнение към мозайката публикации, издадени в Катедрата по славистика на Философския университет на Масариковия университет за повишаване на качеството на академичното обучение по български език, които бяха създадени „по мярка“ на студентите-славяни (най-вече чехи и словаци), изучаващи български и подготвящи се за преводаческото поприще – помагалата с текстове и лексикални упражнения Elena Krejčová, Nadezhda Stalyanova, Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3. Masarykova univerzita, Brno 2018 и Elena Krejčová, Nadezhda Stalyanova, Kouzlo a umění překladu. Masarykova univerzita, Brno 2018 и работните тетрадки към тях Elena Krejčová, Nadezhda Stalyanova, Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3. Cvičebnice. Masarykova univerzita, Brno 2019 и Kouzlo a umění překladu. Cvičebnice. Masarykova univerzita, Brno 2019.

Литература

КРЕЙЧОВА, Елена. Словосъчетания и устойчиви изрази (български език като чужд за напреднали), Masarykova univerzita, Brno 2022.

ЧЕРМАК – ЦВЪРЧЕК. ČERMÁK, František (1,2), CVRČEK, Václav (3). KOLOKACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. URL: https://www.czechency.org/slovnik/KOLOKACE (cit. 8. 5. 2022).

ЩЕПАН – ЧЕРМАК. ŠTĚPÁN, Jan (1), ČERMÁK, František (2). KOMPATIBILITA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. URL: https://www.czechency.org/slovnik/KOMPATIBILITA (cit. 8. 5. 2022).

ЧЕРМАК. ČERMÁK, František. KOLOKABILITA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. URL: https://www.czechency.org/slovnik/KOLOKABILITA (cit. 8. 5. 2022).

ЧЕРМАК. ČERMÁK, František, Kolokace v lingvistice. In: Kolokace, 2006, Praha, s. 9–16.

Доц. д-р Елена Крейчова е преподавател по български език, по сравнителна граматика на славянските езици и старобългарски език в Катедрата по славистика на Масариковия университет, Бърно, Чехия. Научните й интереси са в областта на сравнителното славянско езикознание, палеославистиката, транслатологията, психолингвистиката. Автор на редица речници и учебни помагала по български език като чужд.

Kontakt: ekrejcova@phil.muni.cz


[1]Tекстът е част от оперативната работа по проект „Практикум по български език“ № 80-10-31 от 10.05.2022 г.


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat