Recenze

2 | 2020
 1. Bieloruské ľudové rozprávky (Viera Žemberová)
 2. Citlivé dějiny (Ivo Pospíšil)
 3. Dejiny slovenského divadla v kocke (pre cudzincov) (Pavol Štubňa)
 4. Divadelný herbár v zlatých časoch odmäku (Tibor Ferko)
 5. Ghodsee už aj v slovenčine (Zuzana Bujačková)
 6. Interkulturní komunikace a jazykověda: nové přístupy (Ivo Pospíšil)
 7. Jak to vlastně bylo? (Ivo Pospíšil)
 8. Kazimiera Iłłakowiczówna o sobie samej (Barbara Stelingowska)
 9. Módní, moderní a postmoderní: stále atraktivní Petruševská (Ivo Pospíšil)
 10. Nad novým Vieweghem: upřímnost a dnešek (Ivo Pospíšil)
 11. Osud umělce (Ivo Pospíšil)
 12. Príbehy uložené v trajektórii času a pamäti (Viera Žemberová)
 13. Problém vyjádření (František Všetička)
 14. Region a světovost (Ivo Pospíšil)
 15. Román o těch mocných (František Všetička)
 16. Román o Veľkom románe (Viera Žemberová)
 17. Smutek ze světa a zrnka naděje (Ivo Pospíšil)
 18. Ukrajinská poezie u nás (Ivo Pospíšil)
 19. Vcelku kvalitní popularizace (Ivo Pospíšil)
 20. Ve světle tázání (Hana Nela Palková)
 21. Ve znamení poezie (Ivo Pospíšil)
 22. Všetička jako překladatel polské poezie (Ivo Pospíšil)
1 | 2020
 1. „Porevolučné“ slovensko-talianske vzťahy v literatúre, preklade a kultúre (Claudia Galambošová)
 2. 500. výročie Raffaela Sanzia, velikána renesancie (Eva Mesárová)
 3. Antihistorie Boženy Němcové a Anny Strnadové (František Všetička)
 4. Dejiny na detektore pamäti (Tibor Ferko)
 5. Dvojznačnost osudu (Ivo Pospíšil)
 6. Evropská apokalypsa a jak z ní ven (Ivo Pospíšil)
 7. Exkurz do talianskej antilyrickej literatúry (Eva Mesárová)
 8. K otázkam výslovnosti u študentov cudzích jazykov (Elena Nikolajová Kupferschmidtová)
 9. Migrácia: vnútená, vynútená, uskutočnená zmena (Viera Žemberová)
 10. Monografie o polském autorovi v českém obklíčení (Ivo Pospíšil)
 11. Nejen ďábel je skryt v detailu (Ivo Pospíšil)
 12. Neobvyklá upřímnost a jak dál? (Ivo Pospíšil)
 13. Nová edice ostrakizovaného spisovatele (Ivo Pospíšil)
 14. Nové básně v proudu work in progress (Ivo Pospíšil)
 15. Smutek stmívání i naděje rozbřesku (Ivo Pospíšil)
 16. Sovětský fenomén: jeden z možných pohledů (Ivo Pospíšil)
 17. Text a souvislosti (Ivo Pospíšil)
 18. Uměřené memoáry šťastného člověka (Ivo Pospíšil)
 19. Vysočinská poetika (Ivo Pospíšil)
 20. Záznamy a úvahy o minulém (František Všetička)
 21. Zpráva o střední Evropě a traktát o síle slova (Markéta Poledníková)
 22. Zvony v soumraku dozvonily, nebo střípky naděje? (Ivo Pospíšil)
2 | 2019
 1. Atraktivní jazykověda (Ivo Pospíšil)
 2. Daleko od hlučícího davu (Ivo Pospíšil)
 3. Dva odlišné hlasy ukrajinské poezie (Petr Kalina)
 4. Eseje o našem světě: stimulující i objevující objevené (Ivo Pospíšil)
 5. Francouzský sen, který se nevrátí (Ivo Pospíšil)
 6. Hrabal v interpretaci: a jak je to s ním dnes? (Ivo Pospíšil)
 7. Intelektuál v proudech doby (Ivo Pospíšil)
 8. Jak pochopit včerejší i dnešní svět (Ivo Pospíšil)
 9. Jít svou cestou až do konce (Ivo Pospíšil)
 10. Kniha jako historický svědek (František Všetička)
 11. La letteratura italiana delle origini nell’ottica dell’ermeneutica testuale (Paolo Di Vico)
 12. Latina a její role v ukrajinské kultuře (Ivo Pospíšil)
 13. Ľudmila Petruševská o mieste, čase a dôvode na život (Viera Žemberová)
 14. Měl rád život a varoval nás (Ivo Pospíšil)
 15. Monografie o brněnském historikovi (František Všetička)
 16. Mučivé dotyky života (Ivo Pospíšil)
 17. Na okraj funkcie umeleckého textu (Viera Žemberová)
 18. Na počest slovenského vědce, básníka a překladatele (Ivo Pospíšil)
 19. Nestárnoucí inspirace (Ivo Pospíšil)
 20. Osud hrdiny a románu (František Všetička)
 21. Pečlivé čtení a invence aneb o Kunderovi jinak: co na to mladí kunderologové? (Ivo Pospíšil)
 22. Průvodce ruskou literaturou: sebraná kritika a esejistika (Ivo Pospíšil)
 23. Rusko mladýma českýma očima (Ivo Pospíšil)
 24. Síla bestselleru a dlouhověkost literatury (Ivo Pospíšil)
 25. Slované mezi tradicí a modernitou (Kateřina Kedron a Tereza Chlaňová)
 26. Strach v bleděmodré (Markéta Poledníková)
 27. Ve vlastním světě (Ivo Pospíšil)
 28. Work in progress: život jako radost těla a duše (Ivo Pospíšil)
 29. Zajímavý pohled, zbytečnosti a výhled (Ivo Pospíšil)
 30. Zamborova bibliografie: nejen soupis knih (Ivo Pospíšil)
1 | 2019
 1. Atraktivita tématu (Ivo Pospíšil)
 2. Bojovná nostalgie (Ivo Pospíšil)
 3. Dlouhé jsou časy na východě U krajiny (Tomáš Erhart)
 4. Eseje v rozpětí padesáti let (Ivo Pospíšil)
 5. Exkurz do používania jazyka európskej legislatívy a práva (Angela Škovierová)
 6. García Márquez na počátku své dráhy (Ivo Pospíšil)
 7. Hořký obraz současnosti (Ivo Pospíšil)
 8. Komunikačná kompetencia vo výučbe cudzích jazykov (Pavol Štubňa)
 9. Mýty kolem univerzit aneb jaké bychom je chtěli mít a jaké je máme (Boleslav Stuchlík)
 10. Nápaditost, představivost, odvaha (Ivo Pospíšil)
 11. Netradiční vzpomínky (Ivo Pospíšil)
 12. Paměť bolí (Ivo Pospíšil)
 13. Pokračování osudu (Ivo Pospíšil)
 14. Publikace Světlany Alexijevičové v českém překladu (Dana Ferenčáková)
 15. Působivé Brno (Ivo Pospíšil)
 16. Reflexia problematiky medicíny a farmácie (Elena Nikolajová Kupferschmidtová)
 17. Romanopiskyně a literární vědkyně jedním dechem (Ivo Pospíšil)
 18. Rozhovor a zpověď: vykřičníky na otazníky (Ivo Pospíšil)
 19. Rozpaky z nové prózy (Ivo Pospíšil)
 20. Sarkastická sci-fi (Ivo Pospíšil)
 21. Sborník pětadvacíti a Sborník třinácti (Viera Žemberová)
 22. Současná ukrajinská poezie (Ivo Pospíšil)
 23. Správna cudzojazyčná výslovnosť a jej mnohonásobné implikácie (Pavol Štubňa)
 24. Stará i nová jména, staré i nové pohledy (Ivo Pospíšil)
 25. Stredná Európa vo filologickom prieskume a výskume (Viera Žemberová)
 26. Translatológia ako interdisciplinárna veda (Tomáš Hamar)
 27. Výjimečná syntéza (Ivo Pospíšil)
 28. Výzvy na dialóg českej a slovenskej literatúry (Viera Žemberová)
2 | 2018
 1. Cenná dokumentace (Ivo Pospíšil)
 2. Co je ukryto za šmoulovým kopečkem? (Markéta Poledníková)
 3. Dvakrát Soldán/Jurkovič (Ivo Pospíšil)
 4. Dvakrát stále záhadný Bezruč (Ivo Pospíšil)
 5. Fascinující kniha historika a bohemisty / slavistky a polonistky z Olomouce (Ivo Pospíšil)
 6. Jak na historické osobnosti: kritické pochopení (Ivo Pospíšil)
 7. Kontinent Rusko v nové sbírce Jindřicha Zogaty (Ivo Pospíšil)
 8. Levoboček: Původ T. G. M. tentokrát jako beletrie (Ivo Pospíšil)
 9. Lyrika jako život (Ivo Pospíšil)
 10. Mezi literární reportáží, cestopisem a gonzo literaturou (Markéta Poledníková)
 11. Mezi sexuálním receptářem a atraktivní povídkou (Ivo Pospíšil)
 12. Nevstoupíš dvakrát do téže řeky aneb problém konjunkturalismu (Ivo Pospíšil)
 13. Niterná reflexe současnosti (Ivo Pospíšil)
 14. Nostalgický návrat, nebo skrytá výzva k revitalizaci minulosti? (Ivo Pospíšil)
 15. Nostalgie a naděje (Ivo Pospíšil)
 16. Od sjednocení k multikulturalismu (Ivo Pospíšil)
 17. Odehnalova nová sbírka (Ivo Pospíšil)
 18. Příběhy zlomu (Ivo Pospíšil)
 19. Silná kniha bez senzací (Ivo Pospíšil)
 20. Translatologické inštrumentárium (Elena Nikolajová Kupferschmidtová)
 21. Únor 1948: spory pokračují, pochybnosti zůstávají (Ivo Pospíšil)
 22. Utopie i dystopie našeho času (Ivo Pospíšil)
 23. Vrchol třídílné série o vzájemném zrcadlení (Ivo Pospíšil)
 24. Zásadní kniha o tvaru české poezie (Ivo Pospíšil)
1 | 2018
 1. Ekonomika pre tlmočníkov z/do taliančiny (Monika Pamulová Šavelová)
 2. Hořké kdyby z lenošky (Lenka Lee)
 3. Keď sa odkrývajú zrnká objektívnej pravdy (Viera Žemberová)
 4. Kniha není mrtvá (Ivo Pospíšil)
 5. Komplementární materiál k článku Ľubomíra Ďuroviče v čas. Romboid (Ivo Pospíšil)
 6. Lermontovská čtení 2015: hledání nových cest (Dagmar Vysloužilová)
 7. Nová interpretácia a preklad Danteho Raja (Monika Pamulová Šavelová)
 8. Osud člověka v rozbouřené době aneb Chvála rovnováhy (Ivo Pospíšil)
 9. Psychológia literatúry (Alexandra Lenzi Kučmová)
 10. Rozhlas jako téma (Ivo Pospíšil)
 11. Tomuto světu už nerozumím… (Ivo Pospíšil)
 12. У всякого своя доля... (Valéria Černak)
2 | 2017
 1. Ach, ty Češky! (Jan Škvrňák)
 2. Historie s lehkou ironií (Ivo Pospíšil)
 3. Názory ostře řezané (Ivo Pospíšil)
 4. Odehnalův triptych z různých dob (Ivo Pospíšil)
 5. Osvědčené kvality (Ivo Pospíšil)
 6. Przypowieść o cieszyńskości/ Těšínsku (Aleksandra E. Banot)
 7. Reflexia ako bonus dejinnej syntézy (Viera Žemberová)
 8. Rozpaky nad knihou o soumraku říše (Ivo Pospíšil)
 9. Staré dobré časy literární kritiky (Ivo Pospíšil)
 10. Těžké počátky nové běloruské poezie (Ivo Pospíšil)
 11. Více tváří bývalého politika (Ivo Pospíšil)
 12. Žurnalistické objevování objeveného (Ivo Pospíšil)
1 | 2017
 1. Ako vyjadriť nevyjadriteľné? (Monika Šavelová)
 2. Dvě dobrá podloží k širší debatě (Ivo Pospíšil)
 3. Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočia (Simona Švandová)
 4. Glosár ruských lingvoreálií (Глоссарий русских лингвореалий) (Michal Mikuláš)
 5. Inspirující monografie: problém menšinové literatury (Ivo Pospíšil)
 6. Klíčové dílo o Ivanu Kraskovi (Ivo Pospíšil)
 7. Kniha k zamyšlení i činu (Ivo Pospíšil)
 8. Lidské osudy optikou novináře (Ivo Pospíšil)
 9. Nesnesitelná tíha zpracování bratrských vztahů Čechů a Poláků (Jan Škvrňák)
 10. Nícení (Jakub Blecha)
 11. Poezie a čas (Ivo Pospíšil)
 12. Pohádky v dárkovém balení (Ivo Pospíšil)
 13. Poučení, zábava, historické vědomí (Ivo Pospíšil)
 14. Problém výběru aneb Co vlastně je národní literatura (Ivo Pospíšil)
 15. Proti zapomnění (Ivo Pospíšil)
 16. Přínosné knihy jako celek, uvnitř střídavě oblačno (Ivo Pospíšil)
 17. Román nielen o socialistickom skanzene (Viera Žemberová)
 18. Sama realita je už báseň (Ivo Pospíšil)
 19. Skryté prameny: poněkud zapomenuté osobnosti (Ivo Pospíšil)
 20. Skvělý, i když smutný výbor z básníka (Ivo Pospíšil)
 21. Slovenská literatura v Rumunsku (Ivo Pospíšil)
 22. Slovensko a Slováci 1945–1948 (Ivo Pospíšil)
 23. Španělsko-slovenská studie (Ivo Pospíšil)
 24. Tempora mutantur: je to tak i se šílenstvím (Ivo Pospíšil)
 25. Vánoce ve zmenšené Evropě (Ivo Pospíšil)
 26. Vzpomínky Jindřicha Zogaty: duchovní přesah (Ivo Pospíšil)
 27. Vztahová práce ukazuje na naše dluhy (Ivo Pospíšil)
 28. Zajímavý vícehlas (Ivo Pospíšil)
2 | 2016
 1. ...porozuměl jsi našemu nesmírnému neštěstí (Viera Žemberová)
 2. Češi a Vídeň: trochu opožděná recenze (Ivo Pospíšil)
 3. Dotyky historiografie a literárnej vedy (Viera Žemberová)
 4. Heterogenní kognitivismus v literární vědě (Ivo Pospíšil)
 5. Chorvátsky pohľad na Franza Kafku nazeraný zvnútra (Viera Žemberová)
 6. Impozantní publikace a její problémy (Ivo Pospíšil)
 7. Kritické resumé vztahového tématu: Češi a Jihoslované (Ivo Pospíšil)
 8. Kulturní mise brněnské polonistky a básnířky Renaty Putzlacher-Buchtové (Ivo Pospíšil)
 9. Kvalitní dějiny Ukrajiny na průsečíku kompromisů (Ivo Pospíšil)
 10. Mladí o starých: jaké šance měl „československý model socialismu“? (Ivo Pospíšil)
 11. O češtině takřka všechno (Ivo Pospíšil)
 12. Od jednotlivých studií k monografickému záběru (Alena Mikulášková a Alexej Mikulášek)
 13. Slovanská knihovna – můj osud (Ivo Pospíšil)
 14. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I (Hana Hrancová)
 15. Tvoří jazyky střední Evropy kompaktní celek? (Ivo Pospíšil)
 16. Ukrajinský spisovatel na Slovensku Ivan Jackanin (Ivo Pospíšil)
 17. Užitečný terminologický slovník s otazníky (Ivo Pospíšil)
 18. Veronika Šikula vo svete príbehov (Viera Žemberová)
 19. Všetička stále čtivý a podnětný (Ivo Pospíšil)
 20. Zajímavý průřez s omezujícím teoretickým a srovnávacím pozadím (Ivo Pospíšil)
1 | 2016
 1. Almanach Kmene 2015 (Ivo Pospíšil)
 2. Básně všeho druhu (Ivo Pospíšil)
 3. Česká a slovenská literatúra v kontaktoch (Eliška Gunišová)
 4. Český krtek v CIA (Ivo Pospíšil)
 5. Čtyřikrát Alois Lang (Ivo Pospíšil)
 6. Dom neviditeľných (Ivo Pospíšil)
 7. Finnish Girls In London (Lenka Svobodová)
 8. Imitácia – alúzia – plagiát (Ivo Pospíšil)
 9. Jedno velké dílo (Ivo Pospíšil)
 10. Jubilant – slavista s duší básníka (Ivo Pospíšil)
 11. Každodenní život v Československu 1945/48–1989 (Ivo Pospíšil)
 12. Když můžeš, zůstaň. Když musíš, odjeď (Ivo Pospíšil)
 13. Literární kontinuita středem pozornosti (Ivo Pospíšil)
 14. Literárny život v minulosti a dnes (Ivo Pospíšil)
 15. Mezinárodní vědecká konference v Prešově a její publikační výstup (Magdaléna Marie Sedláčková)
 16. Není tu Vltava, ale Svratka, Svitava (Ivo Pospíšil)
 17. O době, kdy bylo daleko vidět (Ivo Pospíšil)
 18. Ochlazení. Špionážní thriller z blízké budoucnosti (Ivo Pospíšil)
 19. Originální konfese dneška: ale co dál? (Ivo Pospíšil)
 20. Osobnosti, lidé a podlidé (Ivo Pospíšil)
 21. Otevírání oken (Ivo Pospíšil)
 22. Polské duše (Ivo Pospíšil)
 23. Příběhy básní a jejich překladů (Ivo Pospíšil)
 24. Rozděleni železnou oponou (Ivo Pospíšil)
 25. Ruská avantgarda (Ivo Pospíšil)
 26. Slováci a druhá svetová vojna (Ivo Pospíšil)
 27. Slovník ruskej umeleckej kultury 20. storočia (Ivo Pospíšil)
 28. Takto som ich poznal (Ivo Pospíšil)
 29. Ten, který byl (Ivo Pospíšil)
 30. Urbo kune (Ivo Pospíšil)
 31. Zakázané prózy (Ivo Pospíšil)
2 | 2015
 1. Biomanžel. Volné pokračování románu Biomanželka (Ivo Pospíšil)
 2. Brno stalinistické. Průvodce městem (Ivo Pospíšil)
 3. Církevní dějiny. Antika a středověk (Ivo Pospíšil)
 4. Co vysílá svět (Ivo Pospíšil)
 5. Česká Alexandrovka. Vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi (Ivo Pospíšil)
 6. Freska v dome (Ivo Pospíšil)
 7. Husákův děda (Ivo Pospíšil)
 8. Ještě jednou k Štúrovi: problém kompetence, názorové plurality a evropské dimenze (Ivo Pospíšil)
 9. Kauza Masaryk: překvapivé okno (Ivo Pospíšil)
 10. Když se nevyčasí aneb Stmívání (Lenka Paučová)
 11. Muchy (Ivo Pospíšil)
 12. Nikoli záhady, ale nejistoty (Ivo Pospíšil)
 13. Nobelovská textová koláž aneb Kdy vlastně bylo v Rusku nejlépe? Úvahy nad jednou knihou (Ivo Pospíšil)
 14. Od totality k demokracii anebo Jak jsem se dočkal listopadové revoluce (Ivo Pospíšil)
 15. Písání (Ivo Pospíšil)
 16. Písať ako dýchať (Sieť vody s tisícimi vchodmi) (Ivo Pospíšil)
 17. Pojišťovny ve službách hákového kříže (Ivo Pospíšil)
 18. Premeny poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte (Ivo Pospíšil)
 19. Slováci vo víre tridsiatych rokov (Ivo Pospíšil)
 20. Slovenská dolnozemská literatúra (Ivo Pospíšil)
 21. Tři vzkazy spáčům (Ivo Pospíšil)
 22. Uhnutiny uhnutý (Ivo Pospíšil)
 23. Velká válka a areálové souvislosti (Ivo Pospíšil)
 24. Znovu po konci světa (Ivo Pospíšil)
1 | 2015
 1. Císařův prezident. Tajemství rodiny Tomáše Garrigua Masaryka (Ivo Pospíšil)
 2. Dlouhé stíny předsudků. Německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století (Ivo Pospíšil)
 3. Hľadanie rozprávača (Prózy Vincenta Šikulu) (Ivo Pospíšil)
 4. Kontexty literární vědy V (Lenka Paučová)
 5. Léto v Baden-Badenu. Román (Ivo Pospíšil)
 6. Minulosť s mravným imperatívom (Viera Žemberová)
 7. Moudrost starých Čechů. Komentovaná edice s navazující exilovou polemikou (Ivo Pospíšil)
 8. Na trnitých cestách života a tvorby. Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea Františka Kautmana (Ivo Pospíšil)
 9. O českou národní identitu (Ivo Pospíšil)
 10. Od Palackého k Benešovi. Německé texty o Češích, Němcích a českých zemích (Ivo Pospíšil)
 11. Osm hlav šílenství. Poezie, próza, deníky a korespondence ruské lágrové básnířky (Ivo Pospíšil)
 12. Portréty prežitia (Ivo Pospíšil)
 13. Praha avantgardní. Literární průvodce metropolí v letech 1918-1938 (Ivo Pospíšil)
 14. Prebúdzanie sedmospáčov. Antológia súčasnej poézie a prózy k 25. výročiu Nežnej revolúcie (Ivo Pospíšil)
 15. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Lenka Paučová)
 16. Vyniesť na svetlo príbehy dlhej noci. Rozhovory s Rudolfom Dobiášom (Ivo Pospíšil)
 17. Zpátky ve hře (Ivo Pospíšil)
 18. Zpěvník ruských písní. Pesennik (Ivo Pospíšil)
 19. Život mimo kategorie. Rozhovor Jana Nováka s Johnem Bokem (Ivo Pospíšil)
2 | 2014
 1. Anna Blažíčková: Teď něco ze života (Ivo Pospíšil)
 2. Dalibor Vácha: Červenobílá (Ivo Pospíšil)
 3. František Kautman: Alternativy (Ivo Pospíšil)
 4. Hana Opleštilová – Lukáš Babka: Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1187–1961) (Ivo Pospíšil)
 5. Hartwig Hausdorf: Čínský Roswell. Nové stopy mimozemšťanů ve východní Asii (Ivo Pospíšil)
 6. Historici o Východě (Ivo Pospíšil)
 7. Jan Petránek: Na co jsem si ještě vzpomněl. Privátní encefalograf našeho tak málo lidského XX. století (Ivo Pospíšil)
 8. Jaroslav Čejka: Odcizená krajina (Ivo Pospíšil)
 9. Jiří Křesťan: Případ Václava Talicha. K problému národní očisty a českého heroismu (Ivo Pospíšil)
 10. Jiří Vondrák: Bulat Okudžava. Od Nohavici k Provázku (Ivo Pospíšil)
 11. Kultúra a umenie zaznamenané v rozhovoroch (Viera Žemberová)
 12. Markéta Pitrová a kol.: Postlisabonské procesy v Evropské unii (Ivo Pospíšil)
 13. Martin Reiner: Básník. Román o Ivanu Blatném (Ivo Pospíšil)
 14. Milan Hrala: Všecko bylo trochu jinak. Dodatky (Ivo Pospíšil)
 15. Milan Kundera: Slova, pojmy, situace (Ivo Pospíšil)
 16. Miroslav Štěpán – Petr Holec: Můj život v sametu aneb Zrada přichází z Kremlu (Ivo Pospíšil)
 17. Pavel Robert Magocsi: Národ odnikud. Ilustrované dějiny karpatských Rusínů (Ivo Pospíšil)
 18. Petr Novák: Kamínky (Ivo Pospíšil)
 19. Poválečná makedonská próza (Danuše Kšicová)
 20. Richard Pražák: Má maďarská cesta. Česko-maďarský kontext středoevropských kulturních dějin (Ivo Pospíšil)
1 | 2014
 1. Giuseppe Maiello: Vampyrismus a Magia posthuma (Ivo Pospíšil)
 2. Jiří Hanuš a kol.: Nostalgie v dějinách (Ivo Pospíšil)
 3. Ľubomír Feldek: Ťahák z dejín slovenskej literatúry alebo Od Lomidreva po Malkáča (Martina Petríková)
 4. Na písme zostalo (Martina Petríková)
 5. Petr Kopecký: Robinson Jeffers a John Steinbeck. Vzdálení i blízcí (Marián Kamenčík)
 6. Radegast Parolek: Kruté i krásné dvacáté století (Ivo Pospíšil)
 7. Ralf Georg Reuth – Günther Lachmann: První život Angely M. (Ivo Pospíšil)
 8. Živko Čingo: Velká voda a jiné prózy (Ivo Pospíšil)
 9. Расширенная реценция творчества Ирины Захариевой (Доцент доктор Татьяна Федь)
2 | 2013
 1. Valašský mýtus v podání Iva Odehnala (Ivo Pospíšil)
 2. Z dílny Milana Žitného: Skandinávci, Slováci, J. B. Michl a Franz Kafka (Ivo Pospíšil)
1 | 2013
 1. Bibliografie nuda je? (Ivo Pospíšil)
 2. Cesty jako nekompromisní zrcadla (Milena Fucimanová)
 3. České haiku Františka Všetičky (Ivo Pospíšil)
 4. Historicita a její přesahy (Ivo Pospíšil)
 5. Mocní bezmocní (Konstantin Šindelář)
 6. Několik otázek v labyrintu (Ivo Pospíšil)
 7. Reformní komunista a liberál Jiří Dienstbier (Ivo Pospíšil)
 8. Večnosť je už teraz (Martina Petríková)
 9. Všetičkova kniha o kompozici českého dramatu (Ivo Pospíšil)
2 | 2012
 1. BOUŘKY (Adelaida Mezeiová)
 2. Znovu o Sabinově případu (František Všetička)
1 | 2012
 1. Festschrift vynikajícího rusisty (Ivo Pospíšil)
 2. Invenčnosť vzťahu slavistický areál, axiológia a literárna veda (Viera Žemberová)
 3. Křesťanská literatura (kultura) / Literatura a křesťanství / Křesťanství v literatuře / Literatura v křesťanství / Literatura a křesťanské církve: jak na to a jak dál? (Ivo Pospíšil)
 4. Laco Zrubec: rázovitý slovenský novinář a spisovatel, autor literatury faktu (Ivo Pospíšil)
 5. Lužičtí Srbové jinak a nově (Ivo Pospíšil)
 6. Łysiak, W.: Cesarski poker. (Wojciech Gorczyca)
 7. Na počátku zlomu (Ivo Pospíšil)
 8. Nebezpečí kožených kabátů na schodech... (Ivo Pospíšil)
 9. Nelhostejný člověk v lhostejné zemi aneb medicína proti stádnosti (Ivo Pospíšil)
 10. O česko-slovenských vztazích a o českém expresionismu – dvě knihy dobré i po letech (Ivo Pospíšil)
 11. O makedonských záležitostech česky: o tom i o jiném (Ivo Pospíšil)
 12. Pavol Rankov: Matky (2011) (Aneta Šimečková)
 13. Pěkně se to čte (Ivo Pospíšil)
 14. Pocta Františku Všetičkovi (Ivo Pospíšil)
 15. Poslední Almanach Nitra Andreje Červeňáka (Ivo Pospíšil)
 16. Původní kniha o kosovské otázce: otazníky a vykřičníky (Ivo Pospíšil)
 17. Z kultúrnej vzájomnosti Slovákov a Čechov (Viera Žemberová)
 18. Zajímavá kniha na pomezí (Ivo Pospíšil)
2 | 2011
 1. Nad prvním svazkem Havlových her (Ivo Pospíšil)
 2. Vzpomínkové varování letošního osmdesátníka Milana Hraly (Ivo Pospíšil)
1 | 2011
 1. Jana Waldnerová: De/konstrukce fikčních světů (Libor Martinek)
 2. Živá literatura i literární věda (Ivo Pospíšil)
3-4 | 2010
 1. Debut Mariany Čengel Solčanskej
 2. Ivan Dorovský překladatel
 3. Politika - politologie - literatura
 4. Skvělý publikační čin: Omilostněný k smrti
 5. Slovenský a talianský holokaust v brnianskom vydaní
 6. Slovenský naturizmus očami ruskej slavistky
 7. Sorokinova realistická vize nového režimu tvrdé ruky
 8. Vzpomínka, analýza, bibliografie
2 | 2010
 1. Dvě slovenské knihy o překladu a překládání
 2. Josef Jirásek jako rusista, slovakista a umělec slova
 3. Ludmila Hořká, „Hořý život - hořké jméno“
 4. Mária Bátorová: Pouště a oázy života
 5. Miloš Dvořák poválečný
 6. Návrat ruskej ľudovej rozprávky
 7. Nenápadný růst k básnickému vrcholu: Vladimír Křivánek
 8. Oksana Lichačova: Svobodnoje plavanije
 9. Povídky o mužích
 10. Příručka k poznání chorvatského jazyka byznysu
 11. Příručka slovenštiny pro polské uživatele
 12. Rusíni, karpatorusinistika, stav rusínské populace, minulost a současnost rusínského hnutí, rusínský karpatský jazyk
 13. Stanislav Motl: Strážce brány
1 | 2010
 1. Básnířka bolesti a naděje
 2. Danuta Mucha: Szkice z literatury powszechnej
 3. Dotek autenticity jako studijní materiál
 4. Film a poezie Eduarda Grečnera
 5. Franz Kafka a Julie Wohryzková: neznámý dopis
 6. Harry Potter pod drobnohledem Nitranské školy
 7. Historie a současnost
 8. Jedinečný slovník, skutečně multi- a interdisciplinární
 9. Libuše Hrabová: Stopy zapomenutého lidu
 10. Literární topografie Moravy a Slezska
 11. Pouště a oázy života (recenze s ukázkami)
 12. Problém lékaře-umělce
 13. Přehledy bádání a bibliografie české historické polonistiky z posl. 2 desetiletí
 14. Psychoanalýza a literární věda
 15. Repertoár normalizácie na pražskej filozofickej fakulte
 16. Richard Mayer jubilující
 17. Slovenský zpovědní triptych
 18. Teorie uměleckého díla z Prešova
 19. Tragika, smutek a marnost českého života, nebo jen úsměvná nostalgie?
 20. Zoltán Rédey