Richard Mayer jubilující

V loňském roce (2008) jubiloval brněnský hudební skladatel, muzikolog a historik PhDr. Richard Mayer. Poprvé jsem se s ním setkal zhruba v polovině 70. let minulého století: to byl zrovna na studijním pobytu na muzikologii brněnské Filozofické fakulty, kterou absolvoval v letech 1968–1973 poté, co úspěšně ukončil brněnskou konzervatoř. Na Filozofické fakultě složil doktorát na základě disertace z hudební lexikografie. Podle oboru je historikem a muzikologem, a i když od té doby zasáhl do řady dalších oblastí, primárně se cítí historikem, muzikologem a hudebním skladatelem (je členem Klubu moravských skladatelů): jeho historické a literární zájmy nejsou o nic menší než jeho celkové hudební angažmá. Pamatuji se také na počátky jeho zájmu o severskou problematiku, zejména o Island.

Island a Sever obecně výrazně pronikly do jeho hudebního díla, z něhož uveďme alespoň jeho velkou slavnostní mši Magna Missa Millenia Islandica pro sóla, sbor, orchestr a varhany, kterou zkomponoval na počest 1000. výročí přijetí křesťanství na Islandu, další islandská témata i motivy najdeme v komorní symfonii Drama musicum sine verbis, v sonátě pro violu a violoncello Reykjavík (premiéra 1990 ve Znojmě). Snad nejvýraznějším dílem s touto tematikou je Sága severské noci, která vychází z literární předlohy, totiž z díla známého islandského spisovatele Gunnara Gunnarssona (1889–1975) Bílý Kristus (Hvide Krist, 1934).

Gunnarsson je spolu s Halldórem Laxnessem a několika dalšími nejznámějším islandským spisovatelem, jehož dílo překročilo hranice ostrova a severské kultury. Narodil se v rolnické rodině: osudově ho zasáhla brzká smrt matky. V roce 1907 se přestěhoval do Dánska a dva roky zde studoval; do umění poprvé pronikl jako básník již v sedmnácti letech dvěma sbírkami. Literatuře se systematicky věnoval do roku 1910. Ve Skandinávii i jinde se stal známým rodinnou románovou ságou, která se krátce před první světovou válkou stala bestsellerem. Jeho prozaické dílo - stejně jako eseje a četné přednášky, které pronášel i v Dánsku a Německu, zachytilo dobové nálady, mytologii, nostalgii po minulosti a ruralismus.

Islandská tematika, která také zásluhou Richarda Mayera pravidelně zaznívala na islandských večerech pořádaných v Brně i jinde Severskou společností se sídlem v Praze, proslavila hudebního skladatele PhDr. Richarda Mayera u nás i v zahraničí: klavírní fantazie Island byla poprvé předvedena na Harvardově v univerzitě v USA a později kromě Prahy a Brna také v Mnichově (2002). 28. června 2003 zazněla Mayerova koncertantní sonáta Reykjavík, Sága severské noci a Island na pořadu s názvem Islandská inspirace (účinkovali Jan Řezníček, Antonín Gál, Helena Jankovská, Pavel Feldmann a Milan Bialas) v Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži a také v tomto místě našel skladatel spojitosti Islandu a Moravy v portrétu dánského krále Kristiána II. (1513-1523), jenž visí v Galerii kroměřížského zámku: panovník vládl i v Norsku a na Islandě a byl švagrem Ferdinanda I. (1526-1564). Právě za jeho vlády se ve Skandinávii začal ujímat protestantismus a učinil konec skandinávskému katolicismu spolu se všemi neblahými kulturními důsledky;.v každé zemi byly tyto střety jiné a měly jiný ráz. II. symfonie Islandská je rozsáhlou freskou z dějin ostrova, III. část symfonie zazněla v podání Moravské filharmonie Olomouc na koncertě v Klubu moravských skladatelů roku 2006 v Brně; dílo také natočil a roku 2007 odvysílal Český rozhlas. 2. října 2008 v rámci koncertu Severské inspirace bude v Domě umění ve Zlíně provedena jeho symfonie č. 2 Islandica spolu se skladbami J. Sibelia Finlandia, op. 26 a Koncert pro housle d moll, op. 47. Koncert zaštítí honorární generální konzul Islandské republiky v ČR Thorir Gunnarsson a Severská společnost, mediálním partnerem jsou Severské listy.

Podivuhodný polyhistor Richard Mayer, muž vzrušujících zájmů, má také zajímavé příbuzenstvo: jeho prastrýc JUDr. Hugo Dytrych působil koncem 19. století v Petrohradě jako vychovatel v carské rodině, strýc ThDr. Antonín Stříž byl v letech 1939–1960 vyšehradským kanovníkem (v mládí hrál na violoncello, později pracoval ve Staré Říši u Josefa Floriana, pak studoval teologii v Římě a vynikl i jako překladatel a autor učebnice latiny pro samouky. ThDr. Josef Olšr přednášel od 40. let v Římě na Instituto Orientale, byl odborníkem na východní liturgii a podle slov Richarda Mayera působil jako příležitostný tlumočník z ruštiny pro papeže Pavla VI. Richard Mayer je muž širokých zájmů kulturněhistorických, z nichž ještě uveďme – kromě již zmíněného Islandu – také téma Ruska, střední Evropy a slovansko-skandinávských vztahů.

Ivo Pospíšil

Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

2 | 2023
  1. Hľadám sa, kto ma nájde? (Viera Žemberová)
1 | 2018
  1. Lermontovská čtení 2015: hledání nových cest (Dagmar Vysloužilová)
2 | 2015
  1. Co vysílá svět (Ivo Pospíšil)
1 | 2013
  1. Večnosť je už teraz (Martina Petríková)
1 | 2012
  1. O česko-slovenských vztazích a o českém expresionismu – dvě knihy dobré i po letech (Ivo Pospíšil)