MATERIÁLY

Materiály

2 | 2023
 1. Brněnská ukrajinistika 1993–2023: hrst osobních vzpomínek a úvah (Ivo Pospíšil)
 2. Sonda do kulturní a jazykové reality Ukrajiny v posledních třech dekádách (Matěj Kos, Yana Dmyterchuk)
1 | 2023
 1. „Малечкий Хенрих и неговът бавач“ (1864) и преводът на индийски реалии (Мария Пилева)
 2. (Не)наложителните бележки под линия в превода на художествена литература (Веселка Ненкова)
 3. Aktualizační potenciál frazémů biblického původu v současném českém a ruském mediálním diskurzu (Taťjana Zaňko)
 4. Čeština a česká menšina v Češkém Selu (Šimon Tesař)
 5. Ekvivalence v právní terminologii (Vojtěch Adam)
 6. Jazyk politických elít: verbálny súboj prezidenta a premiéra (Dominika Kubišová)
 7. Mezijazykové interference ve slohových pracích studentů Českého centra Kyjev (Oleksandr Stukalo)
 8. Od azbuky po zemljanku – ruské etnografické reálie v českém prostředí (Anna Caldrová)
 9. Sémantika lexému škola v češtině a ruštině (kontrastivní analýza) (Daria Kulagina)
 10. Společensko-politické reálie a způsoby jejich přenosu v procesu překladu literárního textu (Anastasiia Hoisa)
 11. Systém demonstrativních (ukazovacích) zájmen ve staroslověnštině v komparaci se současnou češtinou a ruštinou (Tereza Bojanovská)
 12. Антропонимы в русских и белорусских сказках (их этимология, особенности перевода и роль в сказках) (Alena Danyiová)
 13. В търсене на високия езиков етикет: Лингвистични портрети на български политици (политическото изказване на Явор Божанков, довела до изключването му от парламентарната група на „БСП за България“) (Антоанета Начева)
 14. Добри практики в обучението по превод (Гинка Бакърджиева)
 15. Договорът като правен документ и мястото му в обучението по специализиран превод от/на испански език (Райна Танчева)
 16. Един час по български език за бесарабските българи (Елена Руневска)
 17. Компютърен превод, изкуствен интелект или (засега) човешка незаменимост? (Надежда Сталянова)
 18. Литературата, създавана от "Преведените хора" – предизвикателство или нова норма? (Магдалена Костова-Панайотова)
 19. Наблюдение върху сложните предлози в българския език (Финка Сиракова)
 20. Наименованията на държавите – проблем на чуждоезиковите еквиваленти (Павел Крейчи)
 21. Преводимост на метафората. Наблюдения върху чешките преводи на трима български поети – Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Гео Милев (Жоржета Чолакова)
 22. Преводни трансформации във версии на филма „Рамаяна” – легендата за принц Рама” от 1992 г. (Неда-Мария Панайотова)
 23. Преводът на „Дон Кихот“ в контекста на цялостното присъствие на испанската литература в България (Стефка Кожухарова)
 24. Предметът „Библейските текстове в славянски преводи“ – предизвикателство към студентите и преподавателя (Елена Крейчова)
 25. Различията в метафорогенните способности на езика – предизвикателства пред преводача (Диляна Денчева)
 26. Терминологизацията като фактор на външната системност в терминологията на материалното наказателно право (Деян Драганов)
 27. Транслатологический анализ выбранных мифологем, встречающихся во вселенной «Гарри Поттера» (Mariia Shapirko)
 28. Фоностилистичната стойност като транслатологичен проблем (Величко Панайотов)
 29. Фразеологизмите в българската публична реч (Коста Славов)
 30. Чешское языковое влияние на инославянские письменности в XIV–XVII вв. (Анна Викторовна Алексеевич)
 31. Юридическата лексика и терминология в българския език в периода 1933–1939 г. (Зорница Иванова)
2 | 2022
 1. Kánon a čas (Několik zamyšlení o literárním kánonu a souvisejících otázkách) (Markéta Chvaja Poledníková)
 2. Nad žánrami a hodnotami prózy pre mladých čitateľov. Reminiscencia (Viera Žemberová)
 3. Стратегии при превод на проза и филм (Борислав Борисов)
1 | 2022
 1. „Словосъчетания и устойчиви изрази (български език като чужд за напреднали)“ и подготовката на бъдещите преводачи (Елена Крейчова)
 2. Archeologické střípky (Dana Ferenčáková)
 3. Príbehy o neláskavých časoch (Viera Žemberová)
 4. Překlady epigramů Radoje Ralina do češtiny (Marcel Černý)
 5. За два преводни образеца на Флойд Бляк (Мария Пилева)
 6. За преводимото и непреводимото в семи(о)фейлетоните „Обувките на Масарик“ от Владимир Мацура (Божана Нишева)
 7. Конферентен превод за слависти в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Радост Железарова)
 8. Превод и политическа коректност (Надежда Сталянова)
 9. Семинарът по превод – възможна и изпитана методология (Павел Крейчи)
2 | 2021
 1. Domov a svět v románech Olgy Tokarczukové (Vladimír Heger)
 2. Jméno Ivan: jeho původ, význam a úloha v pohádkách (Alena Danyiová)
 3. Postmoderná filozofia vs. postmoderná estetickosť (Na príklade románu Dušana Mitanu Hľadanie strateného autora) (Vanessa Massayová)
 4. Sebapoznanie nie je sebazatratenie (Viera Žemberová)
 5. Vzduchoplavba slibovala dobrodružství a slávu (Dana Ferenčáková)
1 | 2021
 1. Devatenácté století – místo koňské síly parní pohon (Dana Ferenčáková)
 2. Images in Shapes, Shapes of Images. To the Sixtieth Birtday of Imrich Fuhl (Patrik Šenkár)
 3. Martin Goffa – ironik, vtipálek a posměváček (Dana Ferenčáková)
 4. O „kruszeniu kajdan” w licealnym Kole Teatralnym (1961–1964) (Wojciech Gorczyca)
 5. Proč Jiří Prošek rozebral trať Maurice Hirsche (Dana Ferenčáková)
 6. Вводные слова к 5 конференции Ценности в литературе и искусстве (Ivo Pospíšil)
2 | 2020
 1. Brno čte Bruna. Schulzovský vítr v pábitelské próze Bohumila Hrabala (Hana Nela Palková)
 2. Bruno Schulz – středoevropský spisovatel? (Błażej Szymankiewicz)
 3. Bruno Schulz: několik marginálií a souvislostí (Ivo Pospíšil)
 4. Byl Bruno Schulz spisovatelem? (Piotr Millati)
 5. Československá republika v medzivojnovom období (Alžběta Holičková)
 6. Extenzia pojmu memoáre vo vzťahu k literatúre s témou holokaustu (Claudia Galambošová)
 7. Jaro Bruna Schulz (Józef Olejniczak )
 8. Kolem výstavy v Boryslavi. O dvou debutech Bruna Schulze (Lesja Chomyč)
 9. Konopí na cestě k výsluní a zpět (Dana Ferenčáková)
 10. Motív(ne)existujúceho jazyka v románe Pavla Rankova (Jaroslav Vlnka)
 11. Mytomani (ne)skutečna. Bruno Schulz a Max Blecher – pokus o srovnání (Błażej Szymankiewicz)
 12. Poznámky k možným inspiračním zdrojům hlaholského písma (Jana a Jan Osolsobě)
 13. Překládat, či nepřekládat Bruna Schulze znovu? (Hana Nela Palková)
 14. Ptačí záševek, ohbí noci. Nad Manekýny Bruna Schulze (Paweł Próchniak)
 15. Soumrak u Schulze a Schulzův stín u Žadana (Vira Meňok)
 16. Stéla z Novilary a spor o slovanské kmeny v Evropě (Dana Ferenčáková)
 17. Tradycja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Liceum Ogólnokształcącym im (Wojciech Gorczyca)
 18. Za vidinou sladké odměny v podobě kostky cukru (Dana Ferenčáková)
1 | 2020
 1. Emancipačná a náučná funkcia umeleckého textu (Viera Žemberová)
 2. Współczesna literatura białoruska VS polityka (Andriej Moskwin)
2 | 2019
 1. Hororové motivy a jejich funkce v pohádkách Ludwiga Tiecka (Dominika Prchalová)
 2. Smrtící direktiva NKVD 00447 (Dana Ferenčáková)
 3. Stanisław Haykowski (1902-1943). Żołnierz Armii Krajowej (Wojciech Gorczyca)
 4. Štyri autorské dialógy a prozaický text (Viera Žemberová)
 5. Ve stopách Komenského (Dana Ferenčáková)
 6. Zobrazenie každodenného života ľudu v tvorbe N. A. Nekrasova a peredvižnikov (Michal Mikuláš)
1 | 2019
 1. Aktuálne o ukrajinistovi Sergejovi Makarovi (Viera Žemberová)
 2. Autorská kontinuita – próza v súvislostiach (Viera Žemberová)
 3. Miloš Mečíř z Mečířovy ulice a lidé kolem něho (Dana Ferenčáková)
 4. Pamäť a hodnoty literatúry velia, nastal čas na návraty (Viera Žemberová)
 5. Personalizovaná skúsenosť – o spoločnej minulosti a komornej pamäti (Viera Žemberová)
 6. Poslední chvíle válečných příprav (Dana Ferenčáková)
 7. Ukrajinská literární věda v analýzách a portrétech (Ivo Pospíšil)
 8. Zázračná kazaňská ikona a její putování světem (Dana Ferenčáková)
2 | 2018
 1. Čas na poviedku a poviedka o čase (Viera Žemberová)
 2. Literatúra vložená do záznamov (Viera Žemberová)
 3. O príbehu, narácii a subjekte (Viera Žemberová)
 4. Ponorkové eso – Rudolf Singule (Dana Ferenčáková)
 5. Ti, kdo zaseli jedovaté býlí... (Dana Ferenčáková)
 6. Vajanský, Šrobár, Gacek a reč dokumentu (Viera Žemberová)
1 | 2018
 1. Funkce ženské postavy ve vybraných negativních utopiích 20. století (Václav Křížek)
 2. Genius loci v priesečníku historiografie a literárneho dejepisu (Viera Žemberová)
 3. Interpretácia narácie, narácia interpretácie (Viera Žemberová)
 4. Literárnovedné návraty Kláry Jarunkovej (Viera Žemberová)
 5. Literatura obozowa – T. Borowski i R. Vrba (Katarzyna Dąbrowska)
 6. Počátky cyklistiky, motorismu a aviatiky u nás a kolem nás (Dana Ferenčáková)
 7. Poetika obrazu a výrazu (Viera Žemberová)
 8. Poznávacia tendencia textu a stratégia autora (Viera Žemberová)
 9. Rekonstrukce argumentu a argumentační fauly (Martin Prokop)
 10. Srdce Evropy? Srdce temnoty? (Tomáš Erhart)
 11. Tematizovanie subjektu Leva Nikolajeviča Tolstého: ten druhý a T. (Viera Žemberová)
 12. Ti, jejichž osudy se protnuly ve Vladivostoku (Dana Ferenčáková)
 13. Turistika v našich zemích a v předválečném Sovětském svazu od porevolučního období do období stalinských procesů (Dana Ferenčáková)
 14. Žáner v službách rozprávačky (Viera Žemberová)
2 | 2017
 1. Fórum slovanských kultúr a Fórum pre alternatívnu kultúru a vzdelávanie (Viera Žemberová)
 2. Masaryk a Miljukov – kolegové a souputníci (Dana Ferenčáková)
 3. Nastal čas na návraty (Viera Žemberová)
 4. Pragmatika a její souvislost s argumentací a přirozeným jazykem (Martin Prokop)
 5. Rulettenburg (František Všetička)
 6. Sergej Vojcechovskij – neposlušný poddaný ruského impéria (Dana Ferenčáková)
 7. Stanisław Haykowski (1902–1943). Ułan i malarz batalista (Wojciech Gorczyca)
1 | 2017
 1. Hovoria o spravodlivosti, hoci život nie je spravodlivý (Viera Žemberová)
 2. Chvála knihy (Eduard Roreček)
 3. Modelling Spelling Variations in Slavic for Textual Research (Danslav Slavenskoj)
 4. The Literary Intersection of Love and Philosophy in Martin Andic's Summer Afternoon (Danslav Slavenskoj)
2 | 2016
 1. Poviedka ako križovatka tvorby vybraných slovanských realistických autorov (Simona Švandová)
 2. Role mýtu v magickém realismu (Václav Křížek)
 3. Z návratov k hodnotám literárnej histórie (Viera Žemberová)
1 | 2016
 1. Orthographic Distinction and Social Change: A New Turn of the Old Ѣ (Danslav Slavenskoj)
 2. Základní charakteristiky staročeské skladby Podkoní a žák (Jakub Marek)
1 | 2015
 1. Literatura a čas: Konstantin Simonov (Ivo Pospíšil)
 2. Tri osudy Ivana Bunina (Lenka Paučová)
 3. Z dějin ukrajinské kultury (Danuše Kšicová)
2 | 2014
 1. Na počátku byl trigonometrický bod u Soběšic (Dana Ferenčáková)
1 | 2013
 1. „Bilingwizm twórczy” w twórczości zaolziańskich autorów. (Michał Przywara)
 2. Cesty do Svaté země (Danuše Kšicová)
1 | 2012
 1. «Жил бы Пушкин долее…» (Ирина Гречаник)
 2. Ještě že máme brněnský Slovník polských spisovatelů (Ivo Pospíšil)
 3. Návraty literárnej vedy do slovenskej kultúrnej minulosti (Viera Žemberová)
 4. Romantyk i realista (Krystyna Kardyni-Pelikánová)
 5. Vymazáním tisíce let nelze zachraňovat velikost impéria (Dana Ferenčáková)
 6. Zemřel rusista, slavista a komparatista Slavomír Wollman (Ivo Pospíšil)
 7. Игры «доброй неволи», или Философия духовного бытия в прозе Леонида Бородина (Ирина ГРЕЧАНИК)
 8. Очистительный огонь поэзии Дениса Новикова (Ренат АЙМАЛЕТДИНОВ)
1 | 2011
 1. Slovinští písničkáři (Aleš Kozár)
3-4 | 2010
 1. Andrzej Bogolubski - pierwszy „wielki książę” na Rusi
 2. Glottodydaktyczne aspekty kognitywnego ujęcia metafory
 3. Romantický hrdina televíznych noviel nezomiera
2 | 2010
 1. K poetice Fráni Šrámka
 2. N. V. Gogol v severomoravských lázních
1 | 2010
 1. Pikareskný román 21. storočia v slovenskej literatúre
 2. Téma Jindřicha Zogaty