Markéta Pitrová a kol.: Postlisabonské procesy v Evropské unii

Markéta Pitrová a kol.: Postlisabonské procesy v Evropské unii. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, Munipress, Brno 2014. ISBN 978-80-210-7777-5, ISBN 978-80-210-7780-5 (online: pdf).Od mimozemšťanů k Evropské unii: možná i tato aluze dává smysl. S podporou Konrad-Adenauer-Stiftung, zastoupení v Praze, vychází kniha určená již svým šířením online k všeobecné informovanosti odborné a asi i širší veřejnosti – nakolik jde o vědecká bádání o polisabonském stavu EU a jejím dalším směřování – a nakolik má kniha i ideologický náboj persuasivní, těžko soudit. Vzhledem k literatuře, která je odborníkům dostupná odjinud, jde o knihu solidní, i když samostatné koncepce tu najdeme spíše výjimečně jen v některých kapitolách. Autory jsou poměrně mladí lidé, především politologové a právníci, kteří se problémy EU věnují poměrně dlouhodobě. Jde spíše o mapování reality po Lisabonu pro širší veřejnost, někde i o drobnější objevnější formulace: problém proměny suverenity, fenomén výjimek, včetně irského referenda, které probíhalo dvakrát, až „dopadlo dobře“, česká žádost o výjimku, cluster evropského konstitucionalismu, rozhodování v EU, komitologie a hlavně rozšiřování EU a dominantní úloha Německa. Těch problémů je řada a bolí nás z toho hlava – jako občany i čtenáře této knihy: jak to zpívá Karel Kryl: řada věcí už ztratila punce, i když za okny už nesvítí srpnové slunce, třeba otázka východního partnerství tváří v tvář nové východoevropské situaci, problém lídrovství, jenž nám starším něco nutkavě připomíná... Je dobře se tím zabývat: otázka je, zda existuje nějaké propojení mezi výkonnou mocí EU, jednotlivými státy a těmito experty a knihami. Ze zkušenosti vím, že vládní místa jen nerada využívají vědecké kapacity univerzit, mají na to vždy své lidi…

Ivo Pospíšil

Psáno pro Slovenské pohľady, publikace v Proudech se souhlasem vedení redakce


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

2 | 2019
  1. Měl rád život a varoval nás (Ivo Pospíšil)
  2. Zamborova bibliografie: nejen soupis knih (Ivo Pospíšil)
2 | 2018
  1. Příběhy zlomu (Ivo Pospíšil)
2 | 2016
  1. Chorvátsky pohľad na Franza Kafku nazeraný zvnútra (Viera Žemberová)
1 | 2015
  1. Portréty prežitia (Ivo Pospíšil)