Slováci vo víre tridsiatych rokov

Slováci vo víre tridsiatych rokov. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. XII b. Druhé desaťročie Československej republiky. Literárne informačné centrum. Bratislava 2014.

Ivo Pospíšil

Vynikající svazek, který navazuje na řadu předchozích, ukazuje Slovákům i Čechům, Maďarům, Němcům a Polákům na vybraných textech situaci v Československu 30. let 20. století. Jsou tam opravdu zajímavé dokumenty, většinou známé, ale často také méně známé a hlavně méně zdůrazňované. Výborné jsou generační výklady M. Vašše v první kapitole: je zajímavé, že právě zde klíčí ty problémy, které mezi Čechy a Slováky dosud přetrvávají. Pokud jde o partii o politickém národě (hlavně Róbert Letz): ukazuje také na kořeny těch problémů, které potom přišly v letech 1938, 1939, ale i 1944 a 1945, včetně účasti Slovenské republiky v druhé světové válce. Otázka slovenštiny a její podoby je vyložena poněkud jednosměrně, dobré jsou části o autonomii Slovenska. Za velmi přínosné považuji kapitoly ze života slovenské společnosti, také o počasí a hospodářství a zvláště o kultuře a literatuře. I zde však místy převažuje to, co bych nazval dialogickým deficitem: je tu slyšet jen jeden hlas, a pokud tu jsou i jiné, patří Čechům a jsou v drtivé menšině. Možná to tak bylo a na Slovensku zněl jen jeden hlas, ale potom nechápu, proč se tento národ v letech 1944–45 tak změnil a žádal obnovu Československa. Pokud jde o literaturu: zdá se, že na Slovensku byli jen Martin Rázus, Milo Urban, Jozef Cíger Hronský aj. – na jedné straně to chápu, ale to, že byli ze slovenské literatury vykazováni, vylučováni nebo potlačováni, je už snad minulostí – chtělo by to určitou pluralitu, neboť tu byli ti i oni. Důležité jsou dokumenty o slovensko-maďarsko-polských vztazích a jednáních, včetně dokumentů německých: to v mnohém potvrzuje podobné pasáže z proslulých pamětí Alberta Pražáka. Svazek je určen pro Slovensko, ale jistě také a možná zejména i pro zahraničí. Doporučil bych ho všem Čechům: uviděli by česko-slovenské vztahy v jiném světle, než se jim v bývalém Československu, ale i v nynější České republice, médii a politiky sugerovalo. Už se těšíme na další svazky série.


Psáno pro Slovenské pohľady, publikace v Proudech se souhlasem vedení redakce.


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat