Tvarosloví české prózy 19. století

František Všetička: Rázovité refugium: O kompoziční poetice české prózy 19. století. Praha: H+H (H&H), 2022. ISBN: 978-80-7319-141-2. 294 stran.


František Všetička, literární teoretik a beletrista, se systematicky věnuje mimo jiné vývoji české prózy a ve svých odborných publikacích (Podoby prózy [2005], Tektonika textu [2001], Kroky Kaliopé [2003], Možnosti Meleté [2005], Ariadnino arkanum [2011], Energie Ephialta [2018]) analyzoval českou prózu 20. století do konce šedesátých let.

V roce 2021 vyšla tiskem další publikace s názvem Rázovité refugium (Praha, H + H). Aliterační název napovídá, se bude jednat o pohled zpět, v tomto případě do 19. století. Sám autor toto ohlédnutí odůvodňuje značnou proměnou prozaického vývoje ve 20. století a nutností konfrontace tohoto vývoje s vývojem prózy v předcházejícím století. V závěru své knihy pak upozorňuje na kompoziční postupy, které moderní autoři opomíjejí.

Na obálce knihy je reprodukovaná Máchova kresba, což není náhoda, neboť autor klade na romantiky nemalý důraz. Sabinovi jsou věnovány čtyři studie (rozbor próz Hrobník, Bloudění, Na poušti a Morana), Máchovi dvě (analýza Křivokladu a Cikánů). Pak následují příslušníci školy májové, která se už svým názvem hlásila k Máchovi, romantický ráz má mnohé dílo Karoliny Světlé. Do Všetičkovy publikace jsou zahrnuty interpretace románů Kříž u potoka a Nemodlenec. Do příbuzenstva májovců částečně patří Jakub Arbes, jehož romaneta mají většinou romantický základ. V této souvislosti je třeba dodat, že Všetička je autorem monografie o Arbesovi, přesněji řečeno o jeho vypravěčských technikách a autorem románu o něm Před branami Omegy. Do Rázovitého refugia byla pojata pouze studie o romanetu Svatý Xaverius.

Julius Zeyer posléze je neoromantik. Všetička se ve své knize zamýšlí nad jeho románem Jan Maria Plojhar. Důraz na romantickou složku české prózy klade autor nepochybně proto, že jejich přínos do poetiky děl byl více než výrazný. Všetička to sice přímo netvrdí, ale z výběru autorů a děl to nepřímo vyplývá. Je ovšem s podivem, že žádná ze studií není věnována tvorbě Boženy Němcové.

V analyzovaných textech se autor zabývá např. motivy, literárními postavami, jejich vývojem, jejich pojmenováním, řazením a stavbou kapitol, pracuje s čísly, všímá si obsahu textu. Součástí díla je i to, že svá tvrzení dokládá souhlasnými stanovisky jiných literárních vědců, např. F. X. Šaldy (dualismus v tvorbě K. H. Máchy). Mnohem častěji však s nimi polemizuje a vyvrací jejich stanoviska (např. Šaldovy soudy o Jiráskových Skalácích a o Čechově novele Jestřáb kontra Hrdlička).

Součástí této publikace je i nanejvýš potřebný Slovník kompoziční poetiky, v němž autor definuje základní kompoziční pojmy, jichž ve své práci použil. Navíc je doprovází ukázkami z jiných děl.

Rázovité refugium tak vnáší poněkud jiný pohled na českou prozaickou produkci 19. století. Největší přínos této publikace spočívá v důrazu na romantismus, jejž autor chápe jako emancipační podnět pro další vývoj literatury.

Věra Halová

Autorka vystudovala pedagogickou a filozofickou fakultu v Olomouci, celý život pracovala jako učitelka a ředitelka školy, zajímá se o literaturu, organizuje regionální kulturní aktivity (výstavy, koncerty apod.).


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat