Osobnosti, lidé a podlidé

Kristián Chalupa: Osobnosti, lidé a podlidé. Sursum, Brno 2015.

Ivo Pospíšil

Také tato kniha je o Brně. Autor je člověk devatera řemesel. Rodák z Kopřivnice žije v Brně od roku 1972. Studoval na brněnské univerzitě různé obory, hlavně psychologii, potom také divadelní vědu, JAMU, něco i na fakultě ekonomicko-správní. Do roku 1989 pracoval v různých manuálních profesích, také jako kulisák, spolupracoval s disentem, byl také novinářem a spolupracovníkem samizdatových Lidových novin, po roce 1989 byl na řadě stáží v Německu, byl novinářem v tehdejší Lidové demokracii, později ve státních institucích, nyní je novinářem na volné noze, pracuje v internetových novinách Hlídací pes a jinde. Je autorem tří povídkových sbírek a všechny se týkají brněnského života od 70. let minulého století. Jeho politické názory jsou vyhraněně pravicové. Knížka o osobnostech, lidech a podlidech (autor si v těchto subjektivních hierarchizacích libuje, a to i v povídkových sbírkách, a to nesdílím; člověk by takto ostře hodnotit druhé lidi neměl: nesuďte, abyste nebyli souzeni). Knížka je směs úvah, rozhovorů, výroků, příběhů, kde vystupují známé osobnosti Brna, ale i celého státu. Současně je tato knížka, jejíž jednotlivé části vycházely především v dobovém tisku od 90. let minulého století, trefným průvodcem po proměnách dobové politiky. Primárním žánrem je však portrét, jenž Kristián Chalupa jako zkušený novinář dobře zná: najdeme tu momentky věnované mimo jiné Emilu Zátopkovi, bratrům Mašínům, Václavu Havlovi, Jiřímu Kratochvilovi, Karlu Krylovi, Petru Oslzlému, jsou tu i osobnosti méně známé, spíše jen v Brně nebo na Moravě, kde mají svůj zvuk. Jistě by pamětníci mohli leccos doplnit a na leccos by mohli mít i jiné názory, ale autor je v tomto nesmlouvavý, jasný a čitelný. Že má smysl pro humor, ale ještě více pro ironii a sarkasmus, že má cit pro jazyk a že dává až příliš okatě najevo svoje lásky a nelásky, je zřejmé už z letmého nahlédnutí do knihy, která – jak se to dnes nosí – je žánrově pestrá, tvoříc pozoruhodný kaleidoskop doby nedávno minulé. Mezi „portrétovanými“ jsou novináři, herci, ale i duchovní, s nimiž se Chalupa často stýkal a namnoze ještě stýká, spisovatelé, politici, často – jak uvedeno výše – špičkoví. Něco z toho určitě trvaleji zůstane jako důležitý pramen informací, jako zábavné, poučné, trochu kousavé i varující čtení.


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat