Politika – politologie – literatura

Banskobystrický slovakista s italskou a italistickou zkušeností a erudicí a brněnským doktorátem ze slavistické komparatistiky Ivan Šuša spolu se svou manželkou Patricií Prando napsali a vydali s podporou vnitřního grantu Univerzity Mateja Bela potřebnou knihu, kterou by nemohli napsat, kdyby jeden z nich nebyl filolog s politologickými sklony a druhý politolog, jenž rozumí kultuře. Jeden se zkušeností z doktorské disertace o šoa v sloven­sko‑ital­ském průřezu a s přípravnými studiemi o Niccolò Machiavellim a Martinovi Rakovském publikovanými na Slovensku i v Brně, druhý s obecnou a specificky italskou politologickou kompetencí. Kniha odborná i učební text pro různé formy studia od slovenské literární historie po politologii a občanskou nauku (Ivan Šuša – Patrizia Prando: Občian­sko‑poli­tická literatúra v súvislostiach. Počiatky talianskej a slovenskej občian­sko‑poli­tickej literatúry. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodnych vzťahov, 2010) zahrnuje úvodní kapitolu o humanismu a občan­sko‑poli­tické literatuře na Apeninském poloostrově v období humanismu a renesance s centrem ve výkladu Machiavelliho a machiavellismu, samozřejmě se střízlivě racionálním pohledem na Vladaře a jiná jeho díla, další mapuje recepční prostředí slovenského humanismu a dílo Martina Rakovského s komparací jeho pohledů na stát a státní zřízení s pojetím N. Machiavelliho. Závěrečný fragment se snaží sledovat tyto myšlenky v dalším vývoji a koneckonců i vývoj jejich hodnocení. Není mým úkolem jako nepolitologa posuzovat politologickou koncepci obou autorů, ale mohu je pochválit za jazykově a argumentačně kultivovaný výklad a dobře zvládnutou komparatistickou metodologii s jádrem v analýze recepčního prostředí. Ukazuje se, jak jsou tyto areálové průniky různých věd (neboť bez filologie se nelze obejít v žádné sociální a humanitní vědě) plodné; kniha současně ukazuje i na možnosti rozšíření komplexnosti těchto výzkumů o sociologii, politickou ekonomii a právní vědu.

Ivo Pospíšil

Mohlo by vás z této kategorie také zajímat