Čtyřikrát Alois Lang

Pavel Marek (ed.): Čtyřikrát Alois Lang. K 145. výročí narození. Gloria, Rosice u Brna, 2014.

Ivo Pospíšil

Kvalitní brožurou k poznání moravské katolické literatury, filozofie, teologie a literární vědy přispěli autoři tohoto drobného svazku, a to Vilém Bitnar (1874–1948), Otto František Babler (1901–1984), Mojmír Trávníček (1931–2011) a František Všetička (nar. 1932). Jejich texty uspořádal a k nim vlastním pojednáním přispěl editor, historik Pavel Marek, odborník na katolickou literaturu a obecně na katolický aspekt českých a moravských dějin. Většina z nich představuje podstatnou hodnotu především literárněvědnou, ale přitom také obecně myslitelskou. Objektem jejich zkoumání v úsporně psaných zhuštěných portrétních esejích vzniklých v různých dobách je pater Alois Lang (1869–1957; narodil se v Držovicích u Prostějova, po penzionování žil v Brně-Králově Poli, zemřel v Prostějově, pohřben je ve Vrahovicích u Prostějova), znalec náboženských spisovatelů a filozofů. Každý z autorů přítomného souboru přispěl svou měrou, studiemi, jež z různých zorných úhlů nahlížejí jeho mnohostrannou tvorbu, a to bez přehánění, když si uvědomíme, že psal o Heinovi, d’Annnunziovi, Strindbergovi, Przybyszewském, Arcybaševovi, ale také o Dionýsiovi Areopagitovi, buddhismu, přeložil Abelardovy listy Heloise, zabýval se Františkem z Assissi (1901), napsal Úvod do německé mystiky (1909, 1922), zkoumal náboženský aspekt Novalisův, nemohl vynechat ani Dostojevského, barokního Angela Silesia; znám je jeho překlad Novalisových Hymnen an die Nacht aj. Kritický a střídmý jako vždy je F. Všetička, analytický O. F. Babler, nepatetický V. Bitnar, úsporný M. Trávníček a příjemně osobní sám editor P. Marek. o české katolické moderně už bylo v poslední době mnoho napsáno, stejně jako o její moravské větvi, která se také právem pokládá jen za regionální: vždyť tvoří samo jádro tohoto jevu; katolická Morava byla pro ni výborným podložím, jež ji spojuje s podobnými jevy na Slovensku a v Polsku. Hle, příležitost pro hledání nových, neotřelých souvislostí.


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat