Příručka k poznání chorvatského jazyka byznysu

Chorvatským jazykem byznysu se zabývá trojice badatelů (Lilianna Miodońska, Ilija Antunović a Dragi Stefanija) v nové knize Hrvatski poslovni jezik (Hrvatski jezik biznisa, nakladatelství ATH, Bielsko‑Biała 2008, 196 s.). Rozhodně nejde o vyčerpávající deskripci národního (chorvatského) jazyka byznysu, ale autoři vycházejíce z předpokladu, že rubem globalizačních tendencí v terminologii je úsilí mluvčích adekvátně se vyjadřovat rovněž lexikem národním, pojednávají z tohoto hlediska o různých oblastech lidského života a zaměřují se v nich na sféru spjatou s byznysem a na slovní zásobu, která se odlišuje od anglické, ve světě již téměř převládající terminologie uplatňované v této oblasti v administrativě i při ústních jednáních. Někde zjišťují přímé přijímání internacionalismů do národní slovní zásoby, jinde naopak sledují vytváření adekvátního lexika národního, odpovídajícího zvyklostem a tradicím (dućan – market aj.). Protože jejich příručka má sloužit zejména studentům kroatistiky, obsahuje kniha v přehledně členěných kapitolách pojednání o psaní slov jazyka byznysu (ortografie), o obchodní korespondenci (jak napsat obchodní dopis nebo jiný žánr z této sféry), o vizitkách, o reklamě a jiných podstatných oblastech, v nichž se projevuje národní svéráz jazyka byznysu na pozadí celosvětových tendencí a zvyklostí. Neméně instruktážní a důležitý je závěrečný Slovník vybraných polsko‑chorvatských výrazů a právně‑ekonomických obratů a frází. Kniha přesahující svým posláním propedeutické cíle, navíc sepsaná při účasti native speakerů.

Libor Pavera

Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

1 | 2019
  1. Netradiční vzpomínky (Ivo Pospíšil)
2 | 2018
  1. Lyrika jako život (Ivo Pospíšil)
1 | 2017
  1. Dvě dobrá podloží k širší debatě (Ivo Pospíšil)
1 | 2013
  1. Několik otázek v labyrintu (Ivo Pospíšil)
1 | 2010
  1. Pouště a oázy života (recenze s ukázkami)