(...pokračování: III/III)

Danuta Mucha: Szkice z literatury powszechnej

Soubor Szkice z literatury powszechnej je ukončen španělským resumé (El Resumen) ke každému publikovanému příspěvku. Text by si vyžadoval pečlivější redakci autorky nebo odpovědného redaktora nakladatelství Astra v Lodži, i když jde jen o drobnosti. Věřím, že se od piotrkowské badatelky v budoucnu dočkáme obsáhlé monografie o některém jejím oblíbeném autorovi, vždyť Danuta Muchová je autorkou knižních monografií o životě a díle Danuty Wawiłow 1942 – 1999 (2005), práce Pozaprogramowe formy kultury literackiej studentów polonistyki (2006), nebo takového souboru studií, kde by poměrně jednoduchá kompilativní metoda opřená o hermeneutické schéma výkladu života a díla byla nahrazena strukturálně prohloubenějším, jemnějším a především co do poznatků novějším pohledem na objekt výzkumu.

Libor Martinek
2;3

Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

2 | 2022
  1. Keď múdry vie, čo hovorí (Viera Žemberová)
2 | 2021
  1. Kufor z ôsmich poviedok (Viera Žemberová)
2 | 2020
  1. Módní, moderní a postmoderní: stále atraktivní Petruševská (Ivo Pospíšil)
1 | 2018
  1. Hořké kdyby z lenošky (Lenka Lee)
2 | 2016
  1. Dotyky historiografie a literárnej vedy (Viera Žemberová)