(...pokračování: III/III)

Jedinečný slovník, skutečně multi- a interdisciplinární

Vydání je moderní a flexibilní, ale teprve hlubší ponoření do hesel a dlouhodobější využívání databáze nám řekne o systémovosti a provázanosti hesláře více. Nic zevrubnějšího v dané oblasti u nás – pokud vím – nevyšlo a myslím, že jen máloco v zahraničí.

Ivo Pospíšil
2;3

Mohlo by vás z této kategorie také zajímat