.: a b o u t .: C A L L   F O R   P A P E R S .: i s s u e s .: p a p e r s   b y   t o p i c .: p a p e r s   b y   a u t h o r

papers

Papers published in Linguistica ONLINE are gathered into Issues, every but paper is an independent publication.

Here you can browse them by subject. The papers can also be browsed by author.

The list of topics:


BIBLIOGRAPHIES

Večerka, Radoslav

.. Biografickobibliografické medailonky českých lingvistů: bohemistů a slavistů (added: August 25th, 2008)
Second edition. Previously unpublished.


COGNITION

Bartoš, Vít

.. Jak je možné vědět, jaké to je (added: November 22nd, 2011)
Previously unpublished.

Děchtěrenko, Filip & Lukavský, Jiří

.. Vliv crowdingu na oční pohyby při sledování více objektu (added: November 22nd, 2011)
Previously unpublished.

Dvořák, Petr

.. Ideál emočního života a cesta k jeho dosažení v pozdním stoicismu (added: November 22nd, 2011)
Previously unpublished.

Jurásková, Kinga

.. Analogické usudzovanie a jeho rola pri riešení problémov (added: November 22nd, 2011)
Previously unpublished.

Kovářová, Marie & Filip, Miroslav

.. Struktura konstrukčního systému z pohledu psychologie osobních konstruktů (added: November 22nd, 2011)
Previously unpublished.

Kramár, Robert

.. Potrebujú kognitívne vedy robustnú teóriu pravdy? (added: November 22nd, 2011)
Previously unpublished.

Krása, Jan

.. O počátku verbální nápodoby světa (added: November 22nd, 2011)
Previously unpublished.

Molnár, Josef & Tláskal, Jakub

.. Prostorová představivost nejen v matematice (added: November 22nd, 2011)
Previously unpublished.

Pokorný, Jan

.. Vyjadřování prostoru a jazyková relativita (added: November 22nd, 2011)
Previously unpublished.

Smelý, Igor

.. Evidencia a jej miesto v kognitívnych vedách (added: November 22nd, 2011)
Previously unpublished.

Vavrečka, Michal & Lhotská, Lenka

.. Odlišnosti v užívání referenčních rámců během orientace v 3D prostoru (added: November 22nd, 2011)
Previously unpublished.


DIALECTOLOGY

Krčmová, Marie

.. Proces konstituování současné běžné mluvy (added: September 1st, 2005)
Previously published at the Stylistika web pages.

.. Stratifikace současné češtiny (added: September 1st, 2005)
To be published in Walbrzych, Poland.


DISCOURSE ANALYSIS

Etaywe, Awni Shati

.. A genre-based study of Arabic academic book reviews across soft disciplines: Rhetorical structure and potential variations (added: June 1st, 2017)
Previously unpublished.

Katajamäki, Heli

.. Authorial voice in the editorials of Finnish business newspapers (added: November 9th, 2017)
Previously unpublished.


ETYMOLOGY AND HISTORICAL LINGUISTICS

Blažek, Václav

.. Indo-European Prepositions and Related Words (added: September 1st, 2005)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 49 (2001).

.. Indo-European "lamb" (added: September 1st, 2005)
A revised and expanded version of Blažek, Václav. 1996. "Indo-European ‘lamb’”. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A44, pp. 9-13.

Havlová, Eva

.. Co doputovalo do češtiny až z Kartága (added: August 25th, 2008)
Previously unpublished.

Janyšková, Ilona

.. Semantische Benennungsmotive des Weißdornes in den slavischen Sprachen (added: January 30th, 2006)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 44, 1996.

Karlíková, Helena

.. K staroslověnskému substantivu spoNdU (added: September 1st 2005).
Previously published in Grammaticvs (Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata), 2001.

.. Stsl. ochlędanije a jeho vztah k psl. kořenům s iniciálním *chl- (added: January 30th, 2006)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 44, 1996.

Šarapatková, Žofie

.. Sémantický vývoj psl. jędrU (added: January 30th, 2006)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 44, 1996.

Valčáková, Pavla

.. Církevněslovanské expanze v materiálech Etymologického slovníku jazyka staroslověnského (added: January 30th, 2006)
Previously unpublished.

.. Motivace slovanských názvů pro uditi a uzené maso (added: January 30th, 2006)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A44, 1996.

.. Csl. pokroNta (added: August 25th, 2008)
Previously published in Slovenska etimologija danas, 2007.

.. Some first names in Old Church Slavonic (added: March 2nd, 2021)
Previously unpublished.


GENERALIA

Bičan, Aleš

.. Signum-theory in Axiomatic Functionalism (in margine Ontological Questions in Linguistics by Jan W. F. Mulder and Paul Rastall) (added: February 18th, 2008)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 55 (2007).

.. Mulder and Hervey’s Postulates for Axiomatic Functionalism: An introduction to the new edition (added: July 10th, 2009)
Previously unpublished.

Boček, Vít

.. Ještě ke kulturnímu kontextu pražské školy: lingvistika a typografie (added: December 21th, 2009)
Previously unpublished.

Dickins, James

.. Extended Axiomatic Functionalism: Postulates (added: July 10th, 2009)
Previous and earlier version appeared in Extended Axiomatic Linguistics (1998).

.. Construction of a linguistic theory from first principles and confrontation with crucial data (added: March 11th, 2016)
Previously unpublished.

.. Symbolisation for extended axiomatic functionalism (added: May 7st, 2020)
Previously unpublished.

Mulder, Jan W. F. & Hervey, Sándor G. J.

.. Postulates for Axiomatic Functionalism (added: July 10th, 2009)
Previously unpublished in this form.

Lamb, Michael A. L.

.. Free allomorphy or synonymy? (added: July 10th, 2009)
Previously unpublished.

Rastall, Paul

.. What does it mean to say an entity "has a function" and which entities have functions? (added: August 25th, 2014)
Previously unpublished.

.. Synaesthesia, onomotopoeia and the origin of language (added: March 2nd, 2021)
Previously unpublished.

Sova, Radim

.. Genesis of Two Algebraic Theories of Language (added: January 30th, 2006)
Previously published in Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 83 (2005).

.. The Sound-Meaning Relation in the Standard Theory of Transformational Grammar (added: January 30th, 2006)
Previously published in Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 84 (2005).


LANGUAGES AND THEIR CLASSIFICATION

Blažek, Václav

.. On the internal classification of Indo-European languages: survey (added: November 22nd, 2005)
Previously unpublished.

Blažek, Václav & Novotná, Petra

.. Klasifikace slovanských jazyků: evoluce vývojových modelů (added: September 1st, 2005)
A lecture presented at the conference Etymologické symposion 2005, Brno.


LEXICOLOGY

Dickins, James

.. An ontology for collocations, formulaic sequences, multiword expressions, compounds, phrasal verbs, idioms and proverbs (added: May 7th, 2020)
Previously unpublished.


MORPHOLOGY

Bhatt, Sunil Kumar

.. Indefinite and definite tenses in Hindi: Morpho-Semantic aspects (added: August 3rd, 2007)
Previously unpublished.

Krčmová, Marie

.. Příznakovost a její specifika v morfologii (added: September 1st, 2005)
Previously published in P. Karlík a J. Pleskalová (eds.). 2004. Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové, pp. 111-122. Brno: Masarykova univerzita.

.. Tvaroslovné inovace v češtině posledních let (added: September 1st, 2005)
To be published in Walbrzych, Poland.

Kostić, Svetislav

.. Indic DAA-/DAD-, DHAA-/DADH- and Slavic DAA-/ DAD-, DEE-/DED- (added: August 3rd, 2007)
Previously unpublished.

Rastall, Paul

.. Linguistic units and -en verbs in English (added: February 18th, 2008)
Previously unpublished.

Večerka, Radoslav

.. Poznámky k vyjadřování posesity u zájmen 3. osoby v češtině (added: January 30th, 2006)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A3 (1955).


ONOMASTICS

Čornejová, Michaela

.. Přívlastková místní jména z materiálu 11. – 13. století (added: March 30th, 2007)
Previously published in Acta Onomastica 47 (2006)

.. Ke grafice bohemik X.-XII. století (added: March 30th, 2007)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 53 (2005)

.. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století (added: August 3rd, 2007)
Previously unpublished


PHONETICS AND PHONOLOGY

Bičan, Aleš

.. Notes on Diaereme (added: March 30th, 2007)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54 (2006).

Dickins, James

.. On the non-necessity of levels in phonology, grammar and 'abstract semantics' (added: August 25th, 2014)
Previously unpublished.

Heselwood, Barry

.. Simultaneous phonemes in English (added: February 18th, 2008)
Previously unpublished.

Isačenko, Alexander V.

.. O akustice české hlásky ř (added: October 9th, 2013)
A previously unpublished translation of an article from Phonetica (1965)

Krčmová, Marie

.. Podíl fonické roviny textu na konstituování stylu dnešních řečnických projevů (added: September 1st, 2005)
The author’s translation of Krčmová, Marie. 2002. “Učastije zvukovogo urovnja teksta v formirovaniji sovremennych oratorskich vystuplenijach”. In Neščimenko, G.P. et al. (ed.), Vstreči etničeskich kuľtur v zerkale jazyka v sopostaviteĺnom lingvokuľturnom aspekte, pp. 329-340. Nauka: Moscow.

.. Proměny zvukové stavby češtiny (added: September 1st, 2005)
To be published in Poland, Walbrzych.

.. Výslovnost ve veřejném projevu (added: September 1st, 2005)
Taken from the Stylistika web pages.

Martin Mota, Sidney

.. The /l/ in the Occitan spoken in Val D’Aran (Aranese): Is it clear or dark? (added: May 29th, 2018)
Previously unpublished.

Romportl, Milan

.. Ř a český konsonantický systém (added: October 9th, 2013)
A previously unpublished translation of an article from the author's Studies in Phonetics (1973)

Šefčík, Ondřej

.. Příznakovost konsonantů ve staroindických trsech a jejich reflexe ve středoindických jazycích (added: November 10th, 2005)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 49 (2000).

.. K (ne)pohyblivosti přízvuku (added: November 10th, 2005)
Previously published in Čeština – univerzália a specifika 4 (eds. Zdeňka Hladká & Petr Karlík) (2002).

.. Trubeckého "Schwesterreihen" a jejich syntagmatické alternace (added: November 10th, 2005)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 50 (2002).

.. Vrchol slabiky a jeho poměr k vokálům (added: November 10th, 2005)
Previously published in Vztah langue a parole v perspektivě interaktivniho obratu v lingvistickém zkoumání (eds. Petr Pořízka & Vladimír Polách) (2002).

.. Popis alternací jako prostředek modelace vokalického subsystému češtiny (added: November 10th, 2005)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 51 (2003).

.. Klasifikace okluzívních konsonantů staroindičtiny (added: November 10th, 2005)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 52 (2004).

.. Alternace konsonantů v češtině – fonotaktické a morfonologické modelování systému (added: November 10th, 2005)
Previously published in Čeština – univerzália a specifika (eds. Zdeňka Hladká & Petr Karlík) (2004).

.. Náčrt vzorců védského slovesného kořene (added: November 10th, 2005)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 53 (2005).

.. Alternace jako nástroj modelování (added: November 10th, 2005)
Previously published in Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor (eds. Petr Pořízka & Vladimír Polách) (2005).

.. Sdružené ředy v indoevropských jazycích (added: January 30th, 2006)
Previously unpublished.

.. Fonologická vzdálenost a přechodnost mezi termíny opozice (added: March 30th, 2007)
Previously published in Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó (2006).

Šefčík, Ondřej & Osovský, Martin

.. Zobrazení mezi fonologickými komponenty (added: March 30th, 2007)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54 (2006).

Vakulenko, Maksym O.

.. Ukrainian consonant phones in the IPA context with special reference to /v/ and /gh/ (added: August 22nd/sup>, 2019)
Previously unpublished.

Vykypěl, Bohumil

.. Komutace v glosematice a ve fonologii: případ staročeských "likvid" (added: January 30th, 2006)
Previously published in Čeština - univerzália a specifika 5 (2004).

Ziková, Markéta

.. Alternace e ~ 0 v češtině (added: January 30th, 2006)
A handout from one of the author's lectures on alternation in Czech.

.. Fonologický výraz e a teorie elementů (added: January 30th, 2006)
To be also published in proceedings from the conference Setkání bohemistů, Cikháj 2006.


POETICS

Hoskovec, Tomáš

.. Poetika a filologie (úvodní přednáška kolokvia Poetický Cikháj v Brně) (added: October 9th, 2013)
Previously published in Poetický Cikháj v Brně 2010 (2012)


PRAGMATICS

Kfouri, Carla

.. Analyzing speech acts in Lebanese Arabic, French and English beer advertisements: A cross cultural study of speech acts (added: May 7th, 2020)
Previously unpublished

Vohralíková, Martina & Svobodová, Zuzana

.. Safety instructions vs. operating instructions in Czech instruction manuals (added: December 4th, 2014)
Previously unpublished


SEMANTICS

Dickins, James

.. Associative meaning and scalar implicature: a linguistic-semiotic account (added: August 25th, 2014)
Previously unpublished).

Havlová, Eva

.. O potřebě slovníku sémantických změn (added: January 30th, 2006)
Previously published Jazykovědné aktuality IV (1965).

Kudrnáčová, Naděžda

.. On trembling and quivering (added: March 20th, 2009)
Previously published Anglica Wratislaviensia (2004).

.. On one type of resultative minimal pair with agentive verbs of locomotion (added: March 20th, 2009)
Previously published Patterns: A Festschrift for Libuše Dušková (2005).

.. On the semantics of English verbs of locomation (added: March 20th, 2009)
Previously published Theory and Practice in English Studies 3: Proceedings from the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies (2005).

.. On the internal semantic structure of verbs of corporeal motion from the perspective of their kinetic structuration (added: March 20th, 2009)
Previously published Anglica Wratislaviensia 43 (2005).

.. The locative inversion construction and the character of the path (added: March 20th, 2009)
Previously published Discourse and Interaction 2 (2006).


SOCIOLINGUISTICS

Bartásková, Pavla

.. Adaptace výpůjček v norštině (added: May 7th, 2012)
Previously unpublished.

Černý, Miroslav

.. On the Function of Speech Acts in Doctor-Patient Communication (added: August 3rd, 2007)
Previously unpublished.

.. Interruptions and overlaps in doctor-patient communication revisited (added: December 26th, 2010)
Previously unpublished.

Kigamwa, James Chamwada

.. Salient factors in the acquisition and maintenance of heritage languages among US-born children of African immigrants (added: March 11th, 2016)
Previously unpublished.

Machaň, Vladimír

.. History and present position of English in Scotland (added: October 9th, 2013)
Previously unpublished.

Mura, Piergiorgio

.. Language policy and language beliefs in Sardinia: A case study (added: August 22nd, 2019)
Previously unpublished.

.. Macro-policy vs. micro-policy: A study on two Italian-Sardinian websites (added: August 22nd, 2019)
Previously unpublished.

Neves, Ana Cristina

.. Young learners and phonological variation in the Portuguese mesolect of Cape Verde (added: December 21th, 2009)
Previously unpublished.

Sato, Yoichi

.. A new insight on the pragmatic function of code-switching as a politeness strategy in intercultural communication (added: December 21the, 2009)
Previously unpublished.

Sgall, Petr

.. Obecná čeština (added: May 7th, 2012)
A previously unpublished translation of an article published in Voprosy jazykoznanija (1960).

Taweel, Abeer Q. & Btoosh, Mousa A.

.. Syntactic aspects of Jordanian Arabic-English intra-sentential code-switching (added: May 7th, 2012)
Previously unpublished.


STYLISTICS

Al-Adaileh, Bilal

.. The connotations of Arabic colour terms (added: May 7th, 2012)
Previously unpublished.

Krčmová, Marie

.. Od deskripce k poznání obecného ve stylistice (added: September 1st, 2005)
Originally presented as a lecture at the conference Jazyk a komunikácia v súvislostiach at the Komenský University, Bratislava, June 2004.

.. Nová média – nové styly? (added: September 1st, 2005)
Originally published as Krčmová, Marie. 2002. “Nová média - nové styly?”. Stylistyka XI, pp. 349-360. Poland (Opole).

.. Mluvenost a psanost jako slohotvorné činitele (added: September 1st, 2005)
Previously published in Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě : Řada jazykovědná D3 (2003).

.. Popularizace jazykovědy jako cesta ke kultivaci vyjadřování (added: September 1st, 2005)
Originally a lecture presented as the conference Jazyková kuľtúra na začiatku 21. storočia at Jazykovedný ústav Ľ. Štúra in Bratislava in September 2004.

.. Rozbité zrcadlo (Nad textovou výstavbou současného popularizačního textu) (added: September 1st, 2005)
Previously published in Gajda, S. (ed.): Dyskurs naukowy - tradycja i zmiana. Materialy mędzinarodowej konferencji naukowej at Kamień Śłąskim pod Opolem at October, 19th - 20th 1998, , pp. 271-281. Uniwersytet Opolski: Opole. Reproduced with permission.

.. Slangové výrazivo jako součást zábavných textů (added: September 1st, 2005)
Previously published in Bogočová, I. (ed.). Sborník prací FF OU věnovaný životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc. a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc., No. 4, pp. 213-220. Ostrava: Filozofická fakulta OU.

.. Slovenská inspirace české stylistiky (added: September 1st, 2005)
Originally presented as a lecture at the conference Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy at Šlapanice in February 2004.

.. Stylistika, stylizace a spisovnost (added: September 1st, 2005)
To be published.

Křístek, Michal

.. Deminutiva z hlediska současných českých prací o stylistice (added: September 1st, 2005)
Previously appeared in Karlík, P. and J. Pleskalová (eds.). 2004. Život s morfémy: sborník studií na počest Zdenky Rusínové, pp. 123-128. Brno: Masarykova univerzita.

.. Opozice spisovnost x nespisovnost v moderních pracích o české stylistice (added: September 1st, 2005)
A lecture delivered at the conference Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy, Šlapanice, February 2004.

.. Pojetí stylové příznakovosti v současné české stylistice (added: September 1st, 2005)
Previously published in Gaida, S. (ed.). 2000. Stylistyka IX: Česká stylistika/Stylistyka zeska/Czech Stylistics, pp. 181-187. Opole: Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej.

.. Prezentace moderního pojetí rétoriky prostřednictvím televize (cyklus Mluvím, mluvíš...) (added: September 1st, 2005)
Previously published in Bogočová, I. (ed.). 2004. Sborník prací FF OU věnovaný životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc. a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc., pp. 283-286. Ostrava: Filozofická fakulta OU.

.. Stylizace soukromosti vyjádření pomocí antroponym (added: September 1st, 2005)
Previously published in Šimková, M. (ed.). 2004. Varia XI: zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28.-30. 11. 2001), pp. 231-237. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV.

.. Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia (added: September 1st, 2005)
Originally presented as a lecture at the conference Tvůrčí psaní – Klíčová kompetence na vysoké škole. Masarykova universita, Brno, October 2004.

.. Způsoby vymezování stylové příznakovosti v lexiku (na materiálu současné češtiny) (added: September 1st, 2005)
Previously published in Nábělková, M. and Šimková, M. (eds.). Varia IX: zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.-3. december 1999) , pp. 102-112. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV.

.. Vztah deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu (added: September 1st, 2005)
Originally presented as a lecture at the conference Jazyk a komunikácia v súvislostiach at the Komenský University, Bratislava, June 2004.

Pařízková, Zuzana

.. Odborný text o dějinách umění a terminologie (added: August 25th, 2008)
Previously unpublished


SYNTAX

Dočekal, Mojmír

.. Autonomie syntaxe: negage a NPI (added: February 1st, 2007)
Originally presented as a lecture at the conference Setkání mladých lingvistů, Olomouc, Czech Republic, 2006. Previously unpublished.

Heselwood, Barry

.. A methodological argument against Mulder's parallel vs diverse determination distinction (added: February 18th, 2008)
Previously published in La Linguistique 31 (1995).

.. Parallel and diverse determination revisited: A reply to Rastall (added: February 18th, 2008)
Previously unpublished.

Mmadike, Benjamin Ifeanyi

.. A case for prepositions in Igbo (added: September 13th, 2016)
Previously unpublished.

Polášek, Metoděj

.. Negative concord in Portuguese and its evolution (added: December 26th, 2010)
Previously unpublished.

Rastall, Paul

.. Mulder's parallel and diverse determination distinction, A reply to Heselwood (added: February 18th, 2008)
Previously published in La Linguistique 33 (1997).

Saeed, Feras

.. On Move and Agree: Evidence for in-situ agreement (added: March 11th, 2016)
Previously unpublished.

Willemsen, Jeroen

.. Predicative augmentation applicatives (added: June 1st, 2017)
Previously unpublished.


REVIEWS

Blažek, Václav

.. Current Progress in Altaic Etymology (added: January 30th, 2006)
Review of Etymological Dictionary of the Altaic Languages by Sergei Starostin, Anna Dybo, Oleg Mudrak, with assistance of Ilya Gruntov and Vladimir Glumov.

.. Vare arveord. Etymologisk ordbok by Harald Bjorvand & Frederik Otto Lindemann (added: January 30th, 2006)
Previously unpublished.

.. Indoeuropejskie nazwy zbóż by Krzysztof Tomasz Witczak (added: August 3rd, 2007)
Previously published in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 53 (2005).

Dočkalova, Lenka

.. A Survey of Proto-Indo-European by Eva Tichy (added: March 20th, 2009)
Previously unpublished.

Dvořák, Jan

.. review of Poetický Cikháj v Brně 2010, Sborník textů o poetice (added: October 9th, 2013)
Previously unpublished.

Mulder, Jan W. F.

.. Paul Rastall: A Linguistic Philosophy of Language (review article) (added: July 10th, 2009)
Previously unpublished.

Rastall, Paul

.. Messages, Mind and Brain – a response to Mulder’s review of A Linguistic Philosophy of Language (added: July 10th, 2009)
Previously unpublished.

.. Czech Phonology and Axiomatic Functionalist Approach - A propos of Phonotactics of Czech, PhD thesis by Aleš Bičan (added: November 22nd, 2012)
Previously unpublished.


ACADEMIC THESES

Bičan, Aleš

.. Phoneme in Functional and Structural Phonology (added: September 1st, 2005)
Originally submitted as a minor thesis at the Department of Linguistics, Masaryk University, Brno, 2004.

.. Accent and Diaereme and Their Position in Functional Phonology (added: October 16th, 2006)
M.A. major thesis submitted in 2006 at the Masaryk University. Previously unpublished.

.. Phonematics of Czech: An axiomatic-functionalist view (added: February 24th, 2008)
PhDr. thesis submitted in 2008 at the Masaryk University. Previously unpublished.

Dočekal, Mojmír

.. Vázené proměnné v češtině (added: November 1st, 2005)
This work was supmitted as a Ph.D. thesis at the Department of Czech language of the Masaryk University in 2005. Previously unpublished.

Zieliński, Paweł

.. Metaphors and Metonymy in Politics. Selected Aspects (added: May 7th, 2012)
This work was supmitted as a M.A. thesis at the Gdańsk University, Poland. Previously unpublished.


ERRATA

Krčmová, Marie

.. Errata: Úvod do fonetiky a fonologie (Ostrava, 2006) (added: March 30th, 2007)
Compited by Aleš Bičan. Previously unpublished.

* * *