Hlavní stránka
Pracoviště
Historie
Zaměření
Novinky
Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Rozvrh hodin
Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Další odkazy
Mapa stránek
FF
 
 
Počítadlo přístupů
Ústav českého jazyka FF MU

Pracovníci ústavu


Boháčová | Grepl | Hladká | Jelínek | Karlík | Kosek | Křístek | Osolsobě | Pleskalová | Rusínová | Rychnovská | Šlosar | Šrámková | Vojtová | Vybíralová | Zemanová | Ziková

Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Kontakt


Stručná charakteristika vědecké činnosti

 • teorie rozhraní mezi syntaxí a fonologií
 • distribuovaná morfologie
 • generativní fonologie (Government Phonology, CVCV)

Výuka


Konzultační hodiny (platí pouze v období výuky)

 • pátek 11.00 - 11.45


Vzdělání

Účast na grantech
Témata magisterských diplomových prací

Témata bakalářských diplomových prací

Témata magisterských oborových prací

Témata bakalářských oborových prací


Publikace


Účast na konferencích, přednášky

  Old World Conference in Phonology (OCP 8), Marakéš, Maroko, 19. - 22. 1. 2011
  There are two kinds of syllabic consonants: (Germanic) left-branchers and (Slavic) right-branchers (spolu s Emilií Caratini, Tobiasem Scheerem a Olivierem Rizzolem) [poster pdf]

  3rd Vienna Workshop on Affix Order, Vídeň, 15. - 16. 1. 2011
  Morphological and phonological domains: prefix lengthening in Czech

  Formal Description of Slavic Languages (FDSL 8.5), Brno, 25. - 27. 11. 2010
  Phonological domains: prefixes in Czech [handout pdf]

  Sarajevo Linguistic Gathering 4 & SinFonIJA 2, Sarajevo, 24. - 26. 9. 2009
  Studenata (spolu s Tobiasem Scheerem a Attilou Starčevićem) [handout pdf]

  17th Manchester Phonology Meeting, Manchester, 28. - 30. 5. 2009
  Association under control (spolu s Tobiasem Scheerem a Samirem Ben Si Saïd) [poster ppt]

  Formal Approaches to Slavic Languages 18, Cornell University, Ithaca, USA, 15. - 17. 5. 2009
  On the misbehaviour of pre-liquid yers in Old Czech [handout pdf]
  Piece-driven phase: Slavic vowel-zero alternations and a unified phase theory (spolu s Tobiasem Scheerem) [handout pdf]

  Government Phonology Round Table, Budapest, 25. 4. 2009
  The Coda Mirror v2 (but not exactly 2.0) (spolu s Tobiasem Scheerem) [handout pdf]

  Užívání a prožívání jazyka - konference k 90. narozeninám prof. Daneše, Praha, 15. - 17. 4. 2009
  Syntax a fonologie staročeského supina (spolu s Petrem Karlíkem) [handout pdf]

  Čeština ve formální gramatice (CFG 2009), Brno, 12. 2. 2009
  Fonologická fáze - zrod fázových afixů v češtině [handout pdf]

  Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics, Brno, 1. 10. 2008
  When pre-liquid yers disobey Havlík's Law [handout pdf]

  Setkání bohemistů, Cikháj, 15. 3. 2008
  Od sufixu ke koncovce a zase zpět. Příběh ьjo-kmenů

  Univerzita Karlova, MFF, ÚFAL, 25. 2. 2008
  Paradigma stavení aneb o neslyšitelných pádových koncovkách [handout pdf]

  Universität Regensburg, Institut für Slavistik, 13. 12. 2007
  Why do vowels sometimes disappear? Case markers in Czech and their phonological structure

  Formal Description of Slavic Languages 7, Workshop on Slavic Phonology, Leipzig, 30. 11. - 2. 12. 2007
  Czech syllabic consonants revisited [handout pdf]

  Gramatika & korpus, 2. mezinárodní konference, Liblice u Prahy, 25. - 27. 9. 2007
  Dvojitá prefixace v češtině (spolu s Mojmírem Dočekalem) [handout pdf]

  Člověk - jazyk - komunikace, České Budějovice, 18. - 20. 9. 2007
  Plovoucí vokály, prázdná jádra a jiné fonologické objekty [handout pdf]

  Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava, 6. 6. 2007
  Alomorfie verbálních prefixů v češtině: konsonantické domény a plovoucí vokály

  15th Manchester Phonology Meeting, Manchester, 24. - 27. 5. 2007
  Why Czech case markers sometimes get lost (spolu s Tobiasem Scheerem) [abstract, handout pdf]

  VIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, 16. 5. 2007
  Na rozhraní mezi morfologií a fonologií: proč pádové koncovky někdy nejsou slyšet

  Přednáška v Jazykovědném sdružení, Brno, 18. 4. 2007
  Na rozhraní mezi morfologií a fonologií: alomorfie verbálních prefixů [handout pdf]

  Přednášky na FF OU, Ostrava, 3. a 4. 4. 2007
  Pádové koncovky v češtině: plovoucí vokály a prázdná jádra
  Fonologické a morfologické domény: alomorfie verbálních prefixů

  OCP 4, Rhodos, 18. - 21. 1. 2007
  (Slavic) vowel-alternations and phase theory (spolu s Tobiasem Scheerem) [handout, poster pdf]

  FDSL 6.5, Nova Gorica, 2. 12. 2006
  Case markers in Czech: floating melodies, self-licensing vowels and morpheme-final empty nuclei [handout pdf]

  Setkání bohemistů, Cikháj, 21. 10. 2006
  Roztrpčit se a něco rozmlátit: nazály, likvidy a jiná fonologická havěť

  VII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, 16. 5. 2006
  (Systematický) synkretismus vs. (náhodná) homonymie: plurál českých jmen [handout pdf]

  12th International Morphology Meeting, Budapest, 25. 5. 2006
  Czech declension without paradigms (spolu s P. Cahou) [handout pdf]

  FDSL 6, Potsdam, 29. 11. 2005
  The Czech declension: Syncretism Principle and Morphological Noise (spolu s P. Cahou) [handout pdf]

  Gramatika & Korpus, Praha, 24. 11. 2005
  Distribuce jmenných sufixů v češtině

  Den G pro studenty doktorského studia, FF UK, Praha, 10. 11. 2005
  Government Phonology

  Přednáška v Jazykovědném sdružení, Brno, 19. 10. 2005
  Alternace e ~ Ø v současné češtině – její fonologická interpretace

  Setkání bohemistů, Cikháj, 22. 10. 2005
  Fonologický výraz e a teorie elementů

  VI. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, 18. 5. 2005
  Princip synkretismu aneb Augiášův chlév české deklinace (spolu s P. Cahou) [handout pdf]

  Korpus jako zdroj dat o češtině, Šlapanice, 5. 11. 2004
  Neshody s děvčetem? (spolu s P. Cahou) [text pdf]

  Setkání bohemistů, Cikháj, 15. 10. 2004
  Tvoření slov a produktivitaDalší údaje

 • konzultant pro studijní záležitosti

IS MU

Nahoru


Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


NAVRCHOLU.cz