Kramářské písně v brněnských historických fondech

Projekt Kramářské písně v brněnských historických fondech je zaměřen na zpracování kramářských písní z fondů Moravské zemské knihovny v Brně, brněnského oddělení Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Etnografického ústavu Moravského zemského muzea. Jde celkem o asi 17 tisíc písní z období 17.–19. století. Spolu s uvedenými institucemi je do řešení projektu zapojena Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

V souladu s programovým rámcem NAKI II, kterým je projekt finančně podpořen, je hlavním cílem projektu vytvoření aplikovaných výsledků, zejména těch, které přispívají k uchování, prezentaci a využití kramářských písní. Mezi ně patří jednak metodika tvorby bibliografických záznamů kramářských písní, využitelná potenciálně i dalšími institucemi spravujícími památky podobného typu, jednak výstavy, které veřejnosti prezentují kramářské písně jako specifický typ památek kulturního dědictví. Mezi výsledky projektu patří i specializované mapy s odborným obsahem, které představí regionálně-geografický původ sbírky. Do projektu jsou zapojeni badatelé různých institucí a různého odborného zaměření, což umožní prezentovat kramářské písně komplexně a mezioborově, s důrazem na jejich textovou, hudební a také vizuální stránku. Mezi výstupy projektu patří rovněž několik monografií interdisciplinárního charakteru, konference a workshopy k problematice kramářských písní, na kterých budou představeny výsledky odborné práce celého týmu zahrnujícího badatele různých specializací ‒ lingvisty, etnology, muzikology, literární vědce a pracovníky muzeí či knihoven.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info