Výsledky projektu

Publikace

Patricia Fumerton, Pavel Kosek, Marie Hanzelková: Czech Broadside Ballads as Multimedia Text, Art, Song, and Popular Culture, c. 1600–1900
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/59158/9789048553341.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Věra Frolcová, Hana Bočková, Markéta Holubová, Tomáš Slavický: Má svou známou notu. Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska
https://www.hostbrno.cz/ma-svou-znamou-notu/

Holubová, Markéta. Katalog kramářských tisků brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR
http://shop.eu.avcr.cz/cs/domu/192-holubova-marketa-katalog-kramarskych-tisku-brnenskeho-pracoviste-etnologickeho-ustavu-av-cr.html

Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou | Kramářské písně v brněnských historických fondech

Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou. | Kramářské písně v brněnských historických fondech

 

Mapa

Kramářské písně. Nástroj pro kvantitativní analýzu dochovaných exemplářů
Kramářské písně

 

Metodika

Katalogizace kramářských písní RDA/MARC21
https://invenio.nusl.cz/record/501605?ln=cs

 

Konference

Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty / Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts
Brno, 11. – 13. září 2019

 

Workshop

Czech broadside ballads in the international context
Brno 8. - 10. září 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info