Call for papers

Ústav českého jazyka FF MU
A. Nováka 1
602 00 Brno

VÝZVA K  ZASÍLÁNÍ ABSTRAKTŮ (CALL FOR PAPERS)

 

Ústav českého jazyka FF MU za podpory Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Moravské zemské knihovny a Moravského zemského muzea pořádá konferenci

Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty

Brno, 11. – 13. září 2019

 

Konference se koná v rámci projektu NAKI II Kramářské písně v brněnských historických fondech (DG18P02OVV021) a je určena odborníkům všech specializací, pro něž je kramářská píseň relevantním pramenem, zejména knihovědcům, literárním vědcům, lingvistům, muzikologům, etnologům, kulturním antropologům, historikům, historikům umění či muzejním pracovníkům. Organizátoři konference vítají příspěvky s mezioborovými přesahy a příspěvky kladoucí metodologické otázky výzkumu tohoto fenoménu. Preferujeme příspěvky zaměřené zejména na následující témata:

 • možné definice kramářské písně, resp. kramářského tisku;
 • knihovědné aspekty kramářských tisků (produkce, tiskárny, distribuce, cenzura);
 • jazyková stránka kramářských písní;
 • adaptace zahraničních pretextů / témat;
 • intertextualita a intermedialita v kramářské písni;
 • recepce a sběratelství kramářské písně;
 • čtenáři a posluchači kramářských písní;
 • nápěvy kramářských písní;
 • sebeprezentace nakladatelů (např. tiskáren, církevních řádů, poutních míst atd.);
 • kramářská píseň jako médium paměti;
 • média kramářské písně (tisk, rukopis, ústní tradice);
 • reflexe historických událostí;
 • stylové a tematické stereotypy kramářské písně;
 • kramářská píseň jako projev populární kultury;
 • kramářská píseň v systému dobových žánrů;
 • politická a náboženská propaganda v kramářské písni;
 • etnologické a hymnologické aspekty;
 • vizuální aspekty kramářských tisků;
 • česká kramářská píseň v evropském kontextu.

 

Na konferenci vystoupí jako pozvaní hosté (invited speakers):

 • prof. Patricia Fumerton (English Department at the University of California, Santa Barbara, USA),
 • prof. dr hab. Piotr Grochowski (Zakład Antropologii Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska),
 • doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. (Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, Slovensko),
 • Dr. Tobias Widmaier (Zentrum für populäre Kultur und Musik, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Deutschland).

 

Preferovanými konferenčními jazyky jsou angličtina a němčina (ve výjimečných případech také čeština).

 

Abstrakty ve formátu pdf jsou zasílány prostřednictvím webového portálu Easychair, a to do 20. dubna 2019 30. dubna 2019 (termín posunut).

https://easychair.org/conferences/?conf=pckp2019 (v případě, že tento link nefunguje, zkuste link níže)

https://easychair.org/my/conference.cgi?conf=pckp2019

Abstrakty nesmí přesáhnout rozsah 1 strany formátu A4, písma Times New Roman (velikost 12). Je možné využít druhou stranu pro sekundární literaturu.

Předpokládaná délka příspěvku je 20 min. (+ diskuze).

Příspěvky budou vybírány formou peer review procesu (dva posudky externích posuzovatelů). Konečný výběr příspěvků zůstává v kompetenci organizačního výboru.

 

 

Důležité termíny:

20. dubna 2019 30. dubna 2019 (termín posunut) – zaslání abstraktů

31. květen 2019 – potvrzení příspěvku

20. června – registrace + zaplacení konferenčního poplatku

 

Konferenční poplatek činí 1000 Kč (40 Eur) a je třeba uhradit ho převodem na účet před zahájením konference.

 

Nepočítá se s publikací postkonferečního sborníku – ale je tu možnost zahrnout vybrané příspěvky do anglicky psané kolektivní monografie s pracovním názvem Kramářské písně jako objekt interdisciplinárního výzkumu, popř. zaslat do časopisů Folia ethnographica, Český lid, Linguistica Brunensianebo Bohemica litteraria, které jsou vydávány institucemi participujícími na projektu.

 

Organizační tým tvoří

doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.  
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Mgr. Veronika Bromová, Ph.D. doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. Mgr. Marie Hanzelková, Ph.D.

 

S případnými dotazy se prosím obracejte na adresu  

kramarskepisne2019@seznam.cz

Milí kolegové,

na základě zkušeností s prvními abstrakty zaslanými prostřednictvím easychairu na konferenci "Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty" Vás upozorňujeme, že výběr příspěvků je založen na anonymním procesu, ve kterém dva recenzenti posuzují příspěvek, jehož autora neznají (double blind review).


Prosíme Vás proto, abyste:


- neuváděli svá jména v abstraktu, který nahráváte ve formě souboru pdf,

- v abstraktu neuváděli informace / formulace, které Vás budou identifikovat (např. název a číslo projektu), a nepoužívali autocitace (např. „jak jsme již ukázali v dřívějším výzkumu (Kosek 1999)“),

- ve vlastnostech souboru odstranili Vaše jména, tzn. před tím než konvertujete soubor z wordu nebo jiného textového editoru, odstraňte své jméno v uživatelích souboru (ve wordu jde o cestu > soubor > související uživatelé).Pokud jste již nahráli svůj abstrakt do systému Easychair a nedodrželi výše uvedené pokyny, prosíme Vás, abyste tento abstrakt znovu nahráli, tentokrát prosím, postupujte podle pokynů a anonymizujte abstrakt. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na organizátory.

 

Moc nám tím ušetříte práci.

Předem děkujeme a srdečně zdravíme

Organizátoři

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info