Konference

Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty / Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts

Brno, 11. – 13. září 2019

Interdisciplinární mezinárodní konferenci chystá Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, a to za podpory Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Moravské zemské knihovny a Moravského zemského muzea (v rámci projektu NAKI Kramářské písně v brněnských historických fondech - DG18P02OVV021).

Konference je určena odborníkům všech specializací, pro něž je kramářská píseň relevantním pramenem, zejména knihovědcům, literárním vědcům, lingvistům, muzikologům, etnologům a kulturním antropologům, historikům, historikům umění či muzejním pracovníkům.

Příspěvky budou vybírány formou peer review procesu (dva posudky externích posuzovatelů). Organizační výbor si vyhrazuje právo na konečný výběr příspěvků.

Předpokládá se konferenční poplatek ve výši 1000 Kč, který bude sloužit k uhrazení rautu a občerstvení během konference (teplé a studené nápoje, ovoce atd.).

Nepočítá se s publikací postkonferečního sborníku – ale je tu možnost zahrnout vybrané příspěvky do anglicky psané kolektivní monografie, popř. zaslat do časopisů Folia ethnographica, Český lid, Linguistica Brunensia nebo Bohemica Litteraria.

Organizátoři jsou vděčni za jakékoli nápady či dotazy týkající se konference.

Organizační tým tvoří

 

  • doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
  • prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.                    
  • Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.                       
  • Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.                          
  • prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
  • doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
  • Mgr. Marie Hanzelková, Ph.D.

 

S případnými dotazy se prosím obracejte na adresu kramarskepisne2019@seznam.cz

 

Ústav českého jazyka FF MU

A. Nováka 1

602 00 Brno

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info