Filozofická logika

   Filozofická / neklasická logika na MU

 • Filozofická logika (PHV142)
 • Logic in Philosophy (PHV442en)
 • Philosophical Logic: Selected Chapters (PHV443en)

   Vyučující

prof. Jiří Raclavský, Ph.D.

   Obsah předmětů

Kurz "Filozofická logika" se zabývá vybranými nejznámějšími systémy filozofických a (čistě) neklasických logik a základními problémovými okruhy filosofické logiky. Před studiem je vhodné absolvovat kurzy Logika I, II (viz Výroková logika, Predikátová logika), resp. srovnatelný kurz či kurzy. (Pro aplikace zvl. modální logiky v ontologii viz Ontologie pro pokročilé.)

Viz též sylaby předmětů v IS MU.

   Seznam témat (neúplný)

 • modální logiky
 • epistemické logiky
 • intuicionistické logiky
 • troj- a mnohohodnotové logiky
 • fuzzy logiky
 • parakonzistentní logiky
 • intenzionální a hyperintenzionální logiky

 • vyplývání
 • (logické) teorie pravdy
 • Russellův paradox a další množinové paradoxy
 • sémantické paradoxy
 • systémy dedukce
 • teorie typů (jednoduchá, rozvětvená)

   E-kurz v Elfu / IS MU

Filozofická logika (PHV142) i Logic in Philosophy (PHV442en) mají e-kurzy v Elfu a v IS MU.

Související předměty na KF FF MU - formální epistemologie a ontologie

Některé poznatky a dovednosti z úvodních kurzů Logika I, II (viz Výroková logika, Predikátová logika) jsou podkladem pro některé klíčové problémy formální epistemologie a formální ontologie současné analytické filozofie a filosofie vědy, viz problémy rozebírané v rámci kurzů Epistemologie (tyto předměty mají i další vyučující a další témata) a Ontologie na KF FF MU.

 • Epistemologie - prof. Jiří Raclavský, Ph.D.
  • teorie pravdy (korespondence, koherence, deflacionismus); Tarského teorie pravdy; sémantické paradoxy; pojem jazyka
  • formální analýza znalosti; Fitchův-Churchův paradox poznatelnosti; paradox logické vševědoucnosti; truthlikeness
 • Ontologie pro pokročilé - prof. Jiří Raclavský, Ph.D.
  • modální pojmy, možné světy a modální logika; propozice, vlastnosti, vztahy a individua v možnosvětovém rámci; propozice vs. fakty, postoje k propozicím, hyperintenzionalita; ontologický důkaz v možnosvětovém rámci

   Vybrané odkazy

 • Cohnitz, Daniel; Estrada-González, Luis (2019): An Introduction to the Philosophy of Logic. Cambridge UP.
 • Gabbay, Dov M., Guenther, Franz (2001-): Handbook of Philosophical Logic. Vols. 1-17. 2nd edition. Springer.
 • Goble, Lou (ed.) (2001): The Blackwell Guide to Philosophical Logic. Malden: Blackwell.
 • Jacquette, Dale (ed.) (2006): Philosophy of Logic. North Holland.
 • Jacquette, Dale (ed.) (2002): Philosophy of Logic: An Anthology. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Haack, Susan (1978): Philosophy of Logics. Cambridge UP.
 • Horsten, Leo, Pettigrew, Richard (eds.) (2011/2014): The Bloomsbury Companion to Philosophical Logic. Bloomsbury.
 • Wolfram, Sybill (1989): Philosophical Logic: An Introduction. London: Routledge.
 • Read, Stephen (1994): Thinking about Logic. An Introduction to the Philosophy of Logic. Oxford UP.
 • Englebretsen, George, Sayward, Charles (2011): Philosophical Logic. An Introduction to Advanced Topics. Publisher: Bloomsbury Academic.
 • Fisher, Jennifer (2001): On the Philosophy of Logic. Thomson Wadworth.
 • Grayling, Anthony C. (2001): An Introduction to Philosophical Logic. Wiley-Blackwell.
 • Kolář, Pavel (1999): Argumenty filosofické logiky. Praha: Academia.
 • Priest, Graham (2008): Introduction to Non-Classical Logic. 2nd ed. Cambridge UP.
 • Heijenoort, Jean van (1967): From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879-1931. Cambridge, Massachusetts: Harvard UP.
 • Shapiro, Stewart (ed.) (2007): The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic. Oxford UP.
 • Swart, Harrie de (2018): Philosophical and Mathematical Logic. Springer.
 • Benthem, J. F. A. K. van, Meulen, Alice ter (ed.) (1997): Handbook of Logic and Language. Amsterdam: Elsevier.
 • Sainsbury, R. M. (2001): Logical Forms: An Introduction to Philosophical Logic. 2nd ed. Malden: Blackwell Publishing.

Poslední aktualizace: 06/11/2020