Vítejte

Tento web byl vytvořen (1999) pro podporu výuky logiky na MU. Tvůrcem webu je Jiří Raclavský.   Kurzy Logika I, II na Katedře filozofie FF MU (KF FF MU)

 • Informaci ke kurzům Logic and Argumentation for Everyone (ARTS088) a Argumentace a logika (ARTS008) viz v IS MU.

   Charakteristika

Cílem kurzů je seznámit humanitně orientované posluchače se základními pojmy logiky (vyplývání, resp. logický důsledek, důkaz, ...) a základními formálními systémy (výroková logika, predikátová logika prvního i vyšších řádů, další logiky).

 • Informace k předmětům Logika I (PHBL1) se nachází v sekci
  Výroková logika.
 • Informace k předmětům Logika II (PHBL2) se nachází v sekci
  Predikátová logika.
 • Viz též sylaby předmětů v IS MU a dále e-kurzy v Elfu (Moodle na FF MU).

   Související předměty na MU - matematická logika

Kurzy Logika I, II se učivem zákonitě překrývají s úvody do logiky pro matematicky (informaticky, ...) orientované posluchače.

 • Informace k matematické (i komputační) logice (nejen) na MU se nachází v sekci Matematická logika.
 • Viz též sylaby dalších předmětů s tématem "logika" v IS MU.

   Související předměty na KF FF MU - filozofická / neklasická logika

Absolvování kurzů Logika I, II je přirozenou podmínkou pro kurzy zaměřené na systémy a problémy filozofické i neklasické logiky. Jak filozofická, tak neklasická logika (tyto dva termíny se obsahově překrývají) jsou do značné míry matematizovanými obory, mohou tedy být zahrnuty v některých předmětech vyučovaných na Přírodovědecké fakultě či Fakultě informatiky MU.

 • Informace k filozofické logice (nejen) na MU se nachází v sekci Filozofická logika.
 • Viz též sylaby dalších předmětů s tématem "logika" v IS MU.


Poslední aktualizace: 06/11/2020