Výroková logika

   Předmět

  • Logika I (PHBL1, PHV241, PHV2451)

   Vyučující

prof. Jiří Raclavský, Ph.D.

   Obsah předmětu

Obsah předmětu je do jisté míry patrný z handoutu. V průběhu semestru je probrána prakticky celá učebnice Úvod do logiky: klasická výroková logika (viz níže).
Viz též sylaby předmětů v IS MU.

   E-kurz v Elfu

Logika I (PHBL1)   - nutno najít v aktuální instalaci Elfu.

   On-line dostupná učebnice k předmětům Logika I

Klasická výroková logika

Raclavský, Jiří (2015): Úvod do logiky: klasická výroková logika. ISBN 978-80-210-7790-4, Brno: Masarykova univerzita (Munipress), 238 stran.


Kniha Úvod do logiky: klasická výroková logika je první částí vícedílného úvodu do logiky, jenž je zaměřen především na humanitní a společenskovědní publikum a další zájemce o logiku. Kromě důležitých poznatků o klasické výrokové logice jako takové je čtenář postupně seznamován jednak s metodami prošetřování sémantických vlastností formulí a metodami formálního dokazování, jednak s aplikacemi tohoto na oblast přirozeného jazyka. V knize najde čtenář rovněžs řadu praktických cvičení, v nichž se kromě formálních postupů naučí zejména pohotově budovat ekvivalenty či negace vět a ověřovat platnost úsudků.

   On-line studijní handout v PDF

Raclavský, Jiří (2016): Handout - výroková logika (PDF).

   Vybrané další texty a zdroje


Poslední aktualizace: 06/11/2020