Matematická logika

   Matematická / komputační logika na MU

Kurzy Logika I, II (viz Výroková logika, Predikátová logika) se zákonitě učivem překrývají s úvody do logiky pro matematicky (informaticky, ...) orientované posluchače:

Viz též sylaby dalších předmětů s tématem "logika" v IS MU.

   Vybrané odkazy k matematické logice

 • Kučera, Antonín (2009): Matematická logika. Materiály ke kurzu MA007. (slidy). http://www.fi.muni.cz/usr/kucera/teaching/logic/logika.pdf.
 • Sochor, Antonín (2002): Klasická matematická logika. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum.
 • Švejdar, Vítězslav (2002): Logika, neúplnost, složitost, možnost. Praha: Academia. (on-line verze).

 • Bell, John, Machover, Moshé (1997): A Course In Mathematical Logic (4th edition). North Holland.
 • Enderton, Herbert B. (1972): A Mathematical Introduction to Logic. Academic Press.
 • Gabbay, Dov M., Guenther, Franz (2001-): Handbook of Philosophical Logic. Vols. 1-17. 2nd edition. Springer.
 • Hodel, Richard E. (2013): An Introduction to Mathematical Logic. Dover Books.
 • Hodges, Wilfrid, Chiswell, Ian (2007): Mathematical Logic. Oxford University Press.
 • Kleene, Stephen C. (1967): Mathematical Logic. John Wiley.
 • Kleene, Stephen Cole (2009): Introduction to Metamathematics. Ishi Press.
 • Leary, Christopher C., Kristiansen, Lars (2015): A Friendly Introduction to Mathematical Logic. Prentice Hall.
 • Mendelson, Elliot (1964): Introduction to Mathematical Logic. Princeton: D. Van Nostrand Company.
 • Rautenberg, Wolfgang (2010): A Concise Introduction to Mathematical Logic. Springer.
 • Shoenfield, Joseph R. (1967): Mathematical Logic. Addison-Wesley.
 • Smullyan, Raymond M. (1968): First-Order Logic. Springer-Verlag.
 • Walicki, Michał (2012): Introduction to Mathematical Logic. World Scientific.

 • Boolos, George S., Burgess, John P., Jeffrey, Richard C. (2007): Computability and Logic. 5th edition. Cambridge University Press.
 • Gallier, Jean H. (2015): Logic For Computer Science Foundations of Automatic Theorem Proving. 2nd edition. Dover Books.

Poslední aktualizace: 06/11/2020