Di-tutsch-kronik-G45-fol-7ra.jpg
Dy tutsch kronik von behem lant
Wirt zcu rim hi wol bekant
Tu německá kronika Čech
podána pěkně v rýmech.
(Fol 7ra rkp. G 45, Archív Pražského hradu - fond knihovny Metropolitní kapituly sv. Víta; 1389)

Rýmovaný německý překlad Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila v kontextu české, latinské a německé textové tradice – jazykový, literární a historický rozbor; edice a komentář

Dokumenty k projektu
původní dokumentace návrhu projektu (soubor pdf, 429 kB)
údaje v Informačním systému VaV
detail projektu na stránkách MU