Di-tutsch-kronik-G45-fol-7ra.jpg
Dy tutsch kronik von behem lant
Wirt zcu rim hi wol bekant
Tu německá kronika Čech
podána pěkně v rýmech.
(Fol 7ra rkp. G 45, Archív Pražského hradu - fond knihovny Metropolitní kapituly sv. Víta; 1389)

Rýmovaný německý překlad Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila v kontextu české, latinské a německé textové tradice – jazykový, literární a historický rozbor; edice a komentář

Nástin tématu
Tzv. "Německá kronika z Čech" - rýmovaný překlad Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila vzniklé na počátku 14. století - je jedním z nejvýznamnějších německy psaných děl vzniklých v českých zemích první poloviny 14. století. Na rozdíl od české předlohy, jíž se jako jednomu z raných vrcholů naší literatury v národním jazyce vždy dostávalo všestranné pozornosti příslušných vědních disciplín, stála německá verze vždy poněkud na okraji zájmu.
Předmětem navrhovaného projektu je edice a komentář rýmovaného německého překladu Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila v kontextu jejích relevantních verzí se zohledněním směrodatných aspektů jazykových, literárních i historických.
Navrhované vydání by mělo v maximální míře vyjít vstříc různým zainteresovaným disciplínám jak v domácím tak v mezinárodním kontextu. Kromě kritického aparátu edice formalizovaného v mezinárodně užívané terminologii k tomu přispěje zvláště překlad staročeského textu do němčiny a diferenční převod odchylných pasáží německého textu do češtiny, dále pak dvoujazyčný česko-německý komentář opatřený anglickým shrnutím.
Možnost komfortnější práce s rozsáhlým materiálem přinese i elektronická verze edice s komentářem usnadňující vyhledávání, statistické přehledy, synchronizaci s faksimilii aj.