Di-tutsch-kronik-G45-fol-7ra.jpg
Di tutsch kronik von behem lant
Wirt zcu rim hi wol bekant
Tu německá kronika Čech
podána pěkně v rýmech.
(Fol 7ra rkp. G 45, Archív Pražského hradu - fond knihovny Metropolitní kapituly sv. Víta; 1389)
 

PRsemils-G45-fol-12ra-detail-P.jpg
Ms. G 45 fol. 14ra

Rýmovaný německý překlad Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila v kontextu české, latinské a německé textové tradice – jazykový, literární a historický rozbor; edice a komentář
Juniorský badatelský grantový projekt 2006 - 2008
Grantová agentura Akademie věd ČR
- KJB901640605

Die deutsche Reimübersetzung der Alttschechischen Chronik des so genannten Dalimil im Kontext der tschechischen, lateinischen und deutschen Texttradition – sprachliche, literarische und historische Analyse; Edition; Kommentar
Forschungsprojekt (Junior-Vorhaben) 2006 - 2008
Grantagentur der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik
- KJB901640605

Rhymed German translation of the Old Czech chronicle of so called Dalimil in the context of the Czech, Latin and German textual tradition – linguistic, literary and historical analysis; edition and commentary
Junior research project 2006 - 2008
Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic
- KJB901640605