Di-tutsch-kronik-G45-fol-7ra.jpg
Di tutsch kronik von behem lant
Wirt zcu rim hi wol bekant
Tu německá kronika Čech
podána pěkně v rýmech.
(Fol 7ra rkp. G 45, Archív Pražského hradu - fond knihovny Metropolitní kapituly sv. Víta; 1389)

Rýmovaný německý překlad Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila v kontextu české, latinské a německé textové tradice – jazykový, literární a historický rozbor; edice a komentář

Juniorský badatelský grantový projekt - Grantová agentura Akademie věd ČR
Registrační číslo: KJB901640605
Předpokládaná doba řešení: leden 2006 - prosinec 2008

Charakteristika grantového projektu
Předmětem navrhovaného projektu je edice a komentář rýmovaného německého překladu Staročeské kroniky v tištěné podobě a paralelní elektronické verzi; se zřetelem na specifické požadavky různých zainteresovaných disciplín v domácím i mezinárodním kontextu. Poslední edice (1878) a velká část odborné literatury spadá do přelomu 19. a 20. století. Současným úkolem je vyhodnotit dílčí bádání, zejména však je třeba reflektovat současné poznatky o vývoji českého textu a konečně pramenné objevy – v první řadě nově objevený fragment latinského překladu. Kronika ve svých variantách a dobových překladech představuje jedinečný pramen pro literární historii, ale i pro diachronní jazykovědu a pro sociální, kulturní i obecnou historii. Složité společenské, národnostní a jazykové poměry ve středověkých českých zemích vykazují jak napětí a animozity, tak i snahy o jejich překonávání. Zmiňované prameny odrážejí obě tendence velmi komplexně a zaslouží si i proto zvláštní pozornosti.

Vydané publikace:
  Brom, Vlastimil: Der deutsche Dalimil.
Untersuchungen zur gereimten deutschen Übersetzung der alttschechischen Dalimil-Chronik.

Brno: Masarykova univerzita 2006;
281 s. ISBN 80-210-4211-7.

(280 Kč; k dostání v knihkupectví H. Smílkové; FF MU, A. Nováka 1; 602 00 Brno; e-mail: knihysmilkova@atlas.cz)

  Brom, Vlastimil (ed.): Di tutsch kronik von Behem lant.
Die gereimte deutsche Übersetzung der alttschechischen Dalimil-Chronik.
Rýmovaný německý překlad staročeské Dalimilovy kroniky.

Brno : Masarykova univerzita, 2009. 586 s. 1. vyd. ISBN 978-80-210-4794-5.

(370 Kč; k dostání v knihkupectví H. Smílkové; FF MU, Veveří 26; 602 00 Brno; e-mail: knihysmilkova@atlas.cz; resp. v Nakladatelství MU, v online obchodním centru.)