Klára Tučková

Na fotograii níže můžeme vidět budovu Univerzity Oslo na hlavní třídě v Oslo, Karl Johans gate. Během pobytu jsem měla tu možnost se společně s mladšími spolužáky zapojit do aktivit a být součástí návštěv různých institucí.

Na fotografii (zleva): Jitka Peloušková, Anna Šilhanová, Bronislava Garčárová, Zuzana Blahová, Klára Tučková, Miluše Juříčková, Zuzana Parthonová, Lukáš Prusák

Autor fotografie: Petra Vrbová

u budovy Domus Bibliotheca, budovy Univerzity Oslo, využívanou zejména Právnickou fakultou

Během našeho projektu v Oslo jsem se věnovala studováním materiálů souvisejících s mou magisterskou prací "Od hanby k hrdosti. Boj za lidská práva na norské LGBT frontě", na které jsem během pobytu v Oslo měla možnost pracovat. Práce se věnuje vývoji LGBT komunity a uvádí jej do kontextu rozsáhlé oblasti lidských práv. Zvláště se zaměřuje na Det Norske Forbundet av 1948 (Norské sdružení roku 1948, dále DNF-48), první norskou organizaci na ochranu LGBT práv.

Jádrem práce jsou čtyři klíčové reformy v oblasti práv homosexuálů, pro které se sdružení DNF-48 v průběhu 21 let úspěšně angažovalo.

  • Použit výtažek z resumé magisterské práce Od hanby k hrdosti. Boj za lidská práva na norské LGBT frontě. Autor textu: Klára Tučková

doktorandka Mgr. Kristýna Tronečková- studentka Ústavu psychologie, půlroční pobyt na Inland Norway University of Applied Sciences - práce na disertační práci 

Na Inland Norway University of Applied Sciences jsem měla doposud velmi plodnou spolupráci s docentem Ricadem Lugem, mým místním supervisorem. Velmi oceňuji jeho vedení a ochotu mi pomáhat v procesu a kompletaci mé disertační práce zaměřené také na norskou populaci a také náš společný výzkum štěstí v Norsku založený na bhútánském měření. 

Zapojila jsem se rovněž do hodin docenta Luga, který mimo jiné přednáší o konceptu štěstí, a studentům referovala o výsledcích mého disertačního výzkumu a konceptu Hrubého národního štěstí v Bhútánu. Mezikulturní zkušenost je velmi podnětná také proto, že během tohoto pobytu mohu v pozadí mého výzkumu zažít norskou kulturu a tradice. 

V prosinci a lednu jsem take sbírala materiál a dělala rozhovory s místními respondenty pro mou disertační práci z psychologie, která je zaměřena na propojení různých typů spirituality a pohody seniorů v multikulturním kontextu. Výzkum je založen především na polostrukturovaných rozhovorech a využití interpretativní fenomenologické analýzy (IPA), která slouží jako nástroj pro hodnocení daných rozhovorů. Díky IPA je možné hledat společné jmenovatele a rozdíly studovaných národů.

Mgr. Kristýna Tronečková
Předchozí Následující
Olga Brzobohatá a Ivana Tršková

Půlroční pobyt v Kristiansandu

Díky stipendiu EEA Grants bylo Olze Brzobohaté a Ivaně Trškové umožněno vyjet na půlroční studijní pobyt na Univerzitě v Agderu, kde se obě věnovaly jak studijním povinnostem (studium norského jazyka) tak těm projektovým. Olga v rámci projektu zpracovávala seminární práci o spisovateli Jensi Bjoerneboe. Obě studentky úzce spolupracovaly s panem profesorem Sveinem Slettanem. 

Fotografie: Olga Brzobohatá a Ivana Tršková s panem Sveinem Slettanem

Olga a Ivana s panem Sveinem Slettanem

Více však se Sveinem Slettanem spolupracovala Ivana, která v Kristiansandu započala práci na své diplomové práci. Její diplomová práce nese název Kríza v Československu v roku 1938 v textoch troch nórských spisovateloch: Larsa Berga, Sigurda Evensmoa a Nilsa J. Murera.

Fotografie: Olga Brzobohatá, Ivana Tršková

Studentky na vyhlídce v Bergenu

Díky tomuto pobytu studentky mohly navštívit různá muzea (Bergen, Oslo, Tromso, Kristiansand), kulturní a vzdělávací akce a mnoho dalšího.

fotografie: Ivana Tršková a Olga Brzobohatá

V divadle Kilden v Kristiansandu
Předchozí Následující

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info